Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Denvall, Verner, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2655-2132
Publications (2 of 2) Show all publications
Enell, S. & Denvall, V. (2018). Att överskrida gränser för barnens bästa: Tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun. Växjö: Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Att överskrida gränser för barnens bästa: Tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Tidiga och förebyggande insatser för barn och föräldrar efterfrågas allt mer idag. Samverkan mellan verksamheter såsom socialtjänst, BVC, förskola och skola lyfts ofta fram som en nödvändighet för att förebygga ohälsa och socialproblematik. Men, kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla för att i samverkan förbättra barns livsvillkor är begränsad. I denna studie analyseras ett samverkansprojekt och vilka faktorer som framstår ha bidragit till eller försvårat det förebyggande arbetet. Det aktuella samverkansprojektet genomfördes i Braås, ett litet samhälle i Växjö kommun, mellan 2013–2015. Studien bygger på dokumentsanalys och intervjuer med de som ansvarade, genomförde eller deltog i projektet. I analysen har teorier om samverkan och begreppet gränsarbete använts. Gränsarbete handlar om hur professionella sätter upp gränser för vilket arbete som tillhör eller inte tillhör den egna professionsarenan.

Studien visar att pedagoger i förskolan uppfattade att de fått ökad kompetens och ökad trygghet i att bemöta barn och föräldrar. Likaså har personal upplevt sig tryggare i att kontakta och göra anmälningar till socialtjänsten. Familjer har också av professionella i de olika verksamheterna blivit hänvisade till projektet och fått enskilt stöd. Studien visar också att projektet kunde få en avgörande betydelse för föräldrars livssituation både då som nu. De faktorer som identifierats bidra är att de ansvariga på förvaltningarna hade en gemensam samsyn och tog ett gemensamt ansvar. De projektanställdas förmåga att med barnens bästa för ögonen vara gränsöverskridare – att med stort engagemang skapa relationer och tillit och få tillgång till andras arenor – framstår varit centralt. Att arbetet gjordes i projektform kan också ses ha bidragit då det möjliggjort att existerande gränser kunnat utmanas. Utbildningssatsningar kan ha bidragit till ökad reflektion hos personal och större gemensam förståelse av barns behov.

Till de försvårande och hindrande faktorerna hör bristande implementering i berördaverksamheter vilket väckte frågor och ett behov av att försvara gränser. Projektet påverkades också negativt av att personal i projektet och på chefsposter utanför projektet slutade. Personalomsättningens betydelse visar också att projektet var och förblev personberoende. Analysen av samverkansprojektet i Braås visar på vikten av att skapa en verksamhetdomän för tidiga och förebyggande insatser som vilar på flera stöttepelare – någon form av reglerande strukturer, gemensamt ansvar och uppdrag och samverkanskultur i såväl förvaltning som berörda verksamheter. För Växjös del framstår det som att arbetet främst vilat mot den normerande stöttepelaren – att skapa ett moraliskt tryck på verksamheter och personal att genom samverkan arbeta förebyggande. Skapandet av en verksamhetsdomän för tidiga och förebyggande insatser framstår därmed vara en fortsatt utmaning för Växjö kommun. För utvecklingen av en sådan domän finns flera lärdomar från Braåsprojektet – en samsyn från involverade förvaltningar som skapar ett gränsland för förebyggande arbete, att detta gränsland har autonomi i relation till andra verksamheter, lokal tillgänglighet och personal med förmåga att skapa relation och tillit. Fortsatt arbete bör inriktas på omgivande strukturer som skapar tillhörighet och långsiktighet i arbetet. Vår analys visar också påbehov av bättre villkor för samverkan och förebyggande arbete, något vi trorkan gynnas av följande:

1. Ett lagstiftat gemensamt socialt uppdrag att förebygga ojämlika villkor för verksamheter som kommer i kontakt med barn. Ett sådant uppdrag bör innefatta att verksamheten ska (1) vara väl förtrogen med barnslevnadsförhållanden,(2) främja jämlikhet i levnadsvillkor och (3)samverka.

2. Ökad kunskap om konsekvenserna för barn och föräldrar av förebyggande arbete. Det är särskilt angeläget att föräldrar och barn får dela med sig av erfarenheter och att studier inriktas på att undersöka vilken betydelse förebyggande arbete och tidiga insatser kan få fördem.

3. Att samverkan och förebyggande arbete ges förutsättningar för att lyckas. Det inbegriper tydlig ledning i alla nivåer, från högsta till lägsta, gemensamma utbildningar för personal i olika verksamheter, lokalt utarbetade samverkansuppdrag, öppna och icke-diskriminerande strukturer bortom myndighetsutövning och uthållighet. Växjö kommun har med sin uthållighet och vilja att förebygga ohälsa och sociala problem för barn goda förutsättningar för att utveckla enverksamhetsdomän för tidiga och förebyggande arbete. Fortsatt arbete bör inriktas på att göra detta uppdrag till ett delat samhällsansvar för professionella i berörda verksamheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, 2018. p. 60
Series
Rapportserie i Socialt arbete ; 2018:1
Keywords
Förebyggande arbete, Samverkan, Gränsarbete
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41943 (URN)978-91-88761-76-7 (ISBN)978-91-88761-75-0 (ISBN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2018-10-29Bibliographically approved
Enell, S. & Denvall, V. (2013). Vägen från utredning till åtgärd: utredningsplaceringar vid särskilda utredningshem. Stockholm: Statens institutionsstyrelse
Open this publication in new window or tab >>Vägen från utredning till åtgärd: utredningsplaceringar vid särskilda utredningshem
2013 (Swedish)Report (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Statens institutionsstyrelse, 2013. p. 104
Series
Institutionsvård i fokus ; 3
Keywords
Utredning, vård, bedömning, institutionsvård, socialtjänst
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-29815 (URN)978-91-87053-17-7 (ISBN)
Projects
Vägen från utredning till åtgärd
Available from: 2016-04-22 Created: 2016-04-22 Last updated: 2016-04-22Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2655-2132

Search in DiVA

Show all publications