Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 23) Show all publications
Krantz, J. (2019). Villkor för kunskap i samverkan (1ed.). In: Ann S. Pihlgren (Ed.), Skolans konflikter: Vad varje lärare bör veta (pp. 279-310). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Villkor för kunskap i samverkan
2019 (Swedish)In: Skolans konflikter: Vad varje lärare bör veta / [ed] Ann S. Pihlgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 279-310Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45876 (URN)9789144124056 (ISBN)
Available from: 2019-06-10 Created: 2019-09-11 Last updated: 2019-09-11Bibliographically approved
Krantz, J. & Sundberg, D. (Eds.). (2018). Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (1ed.). Kalmar: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Leda lärande är en vänbok till professor emeritus Per Gerrevall vid Linnéuniversitetet. Ett tjugotal medverkande kollegor, forskare och lärare tar upp olika aspekter av ledning och ledarskap i olika pedagogiska kontexter och verksamheter. De olika verksamhetsområdena som tematiseras i boken är akademi och högre utbildning, idrottsfältet och de pedagogiska professionerna.

Kapitlen i boken anknyter till några av de forsknings- och verksamhetsområden som Per arbetat inom under en lång framgångsrik och inspirerande karriär inom akademin. På temat leda lärande ger bokens innehåll olika infallsvinklar på hur pedagogiska praktiker utvecklas och förfinas genom de ställningstaganden och val som framsynta lärare och ledare gör. Det gäller såväl inom högre utbildning, där ledare märker ut frågor, perspektiv och utforskningar inom kunskaps- och forskningsfronterna. Det gäller inom idrottsfältet där de goda och framgångsrika ledarna ser nästa steg i talangens utveckling. Och, det gäller också inom utbildning och skola där den pedagogiska ledaren tillsammans med de studerande märker ut mål och navigerar mot uppsatta mål i de lärandes bildningsgång.

Bokens olika kapitel ger sammantaget en rik repertoar av nycklar för att leda lärande på ett kvalificerat sätt och för att tackla några av de utmaningar som lärandefrågorna, internationellt och nationellt, står inför i en tid av stora samhälleliga omställningar. Alla med intresse för frågor om ledning, lärande och pedagogik har utbyte av bokens olika kapitel såväl som i professor Per Gerrevalls verk och gärning.

 

 

Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar: Linnaeus University Press, 2018. p. 271 Edition: 1
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45877 (URN)9789188761705 (ISBN)
Available from: 2018-07-10 Created: 2019-09-11Bibliographically approved
Krantz, J. & Sundberg, D. (2018). Förord (1ed.). In: Joakim Krantz & Daniel Sundberg (Ed.), Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (pp. 3-6). Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Förord
2018 (Swedish)In: Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall / [ed] Joakim Krantz & Daniel Sundberg, Växjö: Linnaeus University Press, 2018, 1, p. 3-6Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

 

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2018 Edition: 1
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45878 (URN)9789188761705 (ISBN)
Available from: 2019-01-15 Created: 2019-09-11Bibliographically approved
Fritzén, L. & Krantz, J. (2018). Lärarprofession i förändring. In: Joakim Krantz & Daniel Sundberg (Ed.), Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall (pp. 163-192). Kalmar: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Lärarprofession i förändring
2018 (Swedish)In: Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall / [ed] Joakim Krantz & Daniel Sundberg, Kalmar: Linnaeus University Press, 2018, p. 163-192Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar: Linnaeus University Press, 2018
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45879 (URN)978-91-88761-70-5 (ISBN)
Available from: 2018-08-27 Created: 2019-09-11Bibliographically approved
Krantz, J. (2018). Lärarprofession i förändring 1990-2017. In: : . Paper presented at Nordpro, Köpenhamn 8-9 november, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Lärarprofession i förändring 1990-2017
2018 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45880 (URN)
Conference
Nordpro, Köpenhamn 8-9 november, 2018
Available from: 2019-04-02 Created: 2019-09-11Bibliographically approved
Agevall, L., Jonnergård, K. & Krantz, J. (2017). Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? Om dokumentstyrning av professioner. Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? Om dokumentstyrning av professioner
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

De professionellas arbetssätt befinner sig i förändring. Att följa manualer och standarder, att möta en ny typ av redovisningsansvar, extern kvalitetskontroll och krav på dokumentation utmanar på flera sätt den traditionella bilden av professioner. I Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn belyses erfarenheter av dokumentstyrning från tre professioner, revisorer, lärare och socionomer.

Boken fokuserar vad dokumentstyrningen betyder för professionernas kunskapsbas och normbas samt hur professionernas autonomi förändras när det gäller att bedöma vad som ska göras, vad som är kvalitet i arbetet och när det gäller möjligheten att ta ett professionellt ansvar.

De professionellas erfarenheter analyseras utifrån en modell – kunskapstriaden – vars aspekter; kännarskap, känslomässigt engagemang och utvärdering av och ansvar för eget arbete tillsammans antas utgöra en motor för utvecklingen, upprätthållandet och vidareutvecklingen av de professionellas kunskaps- och normsystem.

Boken vänder sig till studerande inom professionsutbildningar företrädesvis på en avancerad nivå och till forskare och andra som har ett övergripande intresse för styrnings- och professionsfrågor. Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn manar också till fortsatt forskning om de professionellas villkor.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2017. p. 191
Keywords
dokumentstyrning, socionomer, lärare, revisorer
National Category
Work Sciences
Research subject
Social Sciences, Studies of Professions
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45881 (URN)978-91-88357-59-5 (ISBN)
Projects
Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn
Available from: 2019-09-11 Created: 2019-09-11 Last updated: 2019-09-11Bibliographically approved
Krantz, J. & Fritzén, L. (2017). From Expert to Novice?: The Influence of Management by Documents on Teachers Knowledge Base and Norms.. Professions & Professionalism, 7(3), Article ID e2113.
Open this publication in new window or tab >>From Expert to Novice?: The Influence of Management by Documents on Teachers Knowledge Base and Norms.
2017 (English)In: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 7, no 3, article id e2113Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study is to reveal how teachers experience the effects of management by documents in their professional practice. Approximately one hundred primary school teachers were asked to describe their daily teaching work with special focus on the demands in terms of the production of documentation. The reports were analysed using a “profession theoretical” model which focuses on the following aspects of professional knowledge: recognition, emotional engagement, and evaluation of and responsibility for one’s own work. The results show that the teachers have experienced that the teaching profession has changed because of fixation on results, and fragmentation has resulted in a decrease in the levels of trust and a feeling that the work is boring. The internal pedagogic discourse is weakened because of the presence of an external legal discourse. Management by documents can thus be a factor that causes a professional regression.

Place, publisher, year, edition, pages
OsloMet – storbyuniversitetet, 2017
Keywords
Management by documents, teacher knowledge and norms, professional regression
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45882 (URN)10.7577/pp.2113 (DOI)2-s2.0-85038111200 (Scopus ID)
Available from: 2017-11-24 Created: 2019-09-11Bibliographically approved
Krantz, J. & Linnér, S. (2017). Lärarkvalitet och lämplighet ur ett professionsperspektiv (1ed.). In: Per Gerrevall (Ed.), Att bedöma lärarkvalitet: Skicklighet, lämplighet & kompetens (pp. 63-76). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Lärarkvalitet och lämplighet ur ett professionsperspektiv
2017 (Swedish)In: Att bedöma lärarkvalitet: Skicklighet, lämplighet & kompetens / [ed] Per Gerrevall, Stockholm: Natur och kultur, 2017, 1, p. 63-76Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2017 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45883 (URN)978-91-27-81878-1 (ISBN)
Available from: 2017-05-08 Created: 2019-09-11Bibliographically approved
Jonnergård, K. & Krantz, J. (2017). När tanke blir regel: om dokumentstyrning av lärare och socionomer. Organisation & Samhälle (2), 56-61
Open this publication in new window or tab >>När tanke blir regel: om dokumentstyrning av lärare och socionomer
2017 (Swedish)In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, no 2, p. 56-61Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Föreningen Företagsekonomi i Sverige, 2017
National Category
Work Sciences
Research subject
Economy, Organisation theory
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45884 (URN)
Projects
Dokumentstyrningsprojektet
Available from: 2017-10-31 Created: 2019-09-11Bibliographically approved
Jonnergård, K. & Krantz, J. (2017). Tråkigt på jobbet: dokumentstyrning av revisorer och lärare. Socialvetenskaplig tidskrift, 24(3-4), 261-279
Open this publication in new window or tab >>Tråkigt på jobbet: dokumentstyrning av revisorer och lärare
2017 (Swedish)In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 24, no 3-4, p. 261-279Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim is to investigate how experiences of work amongst teachers and auditors change as a shift from input control towards action control is implemented through management by documents. The study is based on interviews with auditors and teachers with long professional experience. The result shows that action control of professionals implies that (i) the core of work shifts from being based on relationships with clients to be based on documentation; (ii) priorities change to satisfy document requirements; (iii) there is a reduction in the sense of the work being relevant. These implications reduce the professionals work-related enthusiasm. In conclusion: management by document establishes conditions that do not provide incentives for professionals to fully apply their individual capabilities, thereby also preventing professional development and learning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), 2017
National Category
Work Sciences
Research subject
Social Sciences, Work Life Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45885 (URN)
Available from: 2018-06-26 Created: 2019-09-11Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6257-8858

Search in DiVA

Show all publications