Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (8 of 8) Show all publications
Bergmo-Prvulovic, I. & Kilhammar, K. (2019). Conclusion: HR work – a balancing act with integrity. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 203-217). London, UK: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Conclusion: HR work – a balancing act with integrity
2019 (English)In: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar, London, UK: Routledge, 2019, p. 203-217Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Three important strategic challenges face future HR work: (i) HR departments should deploy a properly informed and critical attitude towards current trends and conditions, (ii) HR departments should deploy a relational and holistic perspective with respect to the work that they perform, and (iii) HR departments should deploy a positive view of other human beings and an ethical stance towards the work that they perform. The chapter ends with a discussion of the particular competencies that HR specialists need to develop so as to successfully meet the challenges described.

Place, publisher, year, edition, pages
London, UK: Routledge, 2019
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42091 (URN)9781138592834 (ISBN)9781138592858 (ISBN)9780429489761 (ISBN)
Available from: 2018-11-20 Created: 2018-11-20 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Kilhammar, K. (2019). Developing co-workership in organisations. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 17-29). London, UK: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Developing co-workership in organisations
2019 (English)In: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar, London, UK: Routledge, 2019, p. 17-29Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The essence of the Nordic model is captured in the concept of ‘co-workership’. Co-workership is associated with taking responsibility, higher degrees of employee engagement, participation, and influence and can be considered as a continuation of the Nordic tradition of codetermination and workplace democracy. However, it is a concept that allows for a variety of interpretations, depending on the party who is making the interpretation. Consequently, a number of internal conflicts may emerge. Based on a study of the implementation of co-workership in two different organisations, the chapter reports on factors which promote or hinder the development of co-workership within an organisation.

Place, publisher, year, edition, pages
London, UK: Routledge, 2019
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42077 (URN)9781138592834 (ISBN)9781138592858 (ISBN)9780429489761 (ISBN)
Available from: 2018-11-20 Created: 2018-11-20 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Ahl, H., Bergmo-Prvulovic, I. & Kilhammar, K. (Eds.). (2019). Human resource management: A Nordic perspective. London, UK: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Human resource management: A Nordic perspective
2019 (English)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London, UK: Routledge, 2019. p. 226
National Category
Pedagogy Business Administration Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41464 (URN)10.4324/9780429489761 (DOI)9781138592834 (ISBN)9781138592858 (ISBN)9780429489761 (ISBN)
Available from: 2018-09-17 Created: 2018-09-17 Last updated: 2021-11-07Bibliographically approved
Kilhammar, K. (2017). Att utveckla medarbetarskapet i organisationer. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic, Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 31-43). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att utveckla medarbetarskapet i organisationer
2017 (Swedish)In: HR: Att ta tillvara mänskliga resurser / [ed] Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic, Karin Kilhammar, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 31-43Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
Keywords
Medarbetarskap, Medarbetarskapsutveckling, implementering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-36791 (URN)9789144118833 (ISBN)
Available from: 2017-08-07 Created: 2017-08-07 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Ahl, H., Bergmo-Prvulovic, I. & Kilhammar, K. (Eds.). (2017). HR: Att ta tillvara mänskliga resurser. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>HR: Att ta tillvara mänskliga resurser
2017 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017. p. 277
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-36601 (URN)9789144118833 (ISBN)
Available from: 2017-07-04 Created: 2017-07-04 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Bergmo-Prvulovic, I. & Kilhammar, K. (2017). HR-arbete med balans och integritet. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 257-274). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>HR-arbete med balans och integritet
2017 (Swedish)In: HR: Att ta tillvara mänskliga resurser / [ed] Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 257-274Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38197 (URN)9789144118833 (ISBN)
Available from: 2017-12-15 Created: 2017-12-15 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Kilhammar, K. (2017). Lärandemodeller i Gnosjöregionen: Utvärderingsrapport. Gislaved: Business Gnosjöregionen AB
Open this publication in new window or tab >>Lärandemodeller i Gnosjöregionen: Utvärderingsrapport
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är nyckelfaktorer för företagens konkurrenskraft och tillväxt. De villkor som framförallt småföretag verkar under, gör att satsningar på kompetens‐ utveckling ofta blir lågprioriterat. Projektet  ”Lärandemodeller i Gnosjöregionen” hade till syfte att stärka regionens konkurrenskraft genom att stödja kompetensförsörjningen för små och medelstora företag i regionen. Målet för den analysfas som den här utvärderingsrapporten omfattar var att kartlägga och ta fram tydliga, systematiska och välförankrade arbetsmodeller för att stärka individens möjligheter till livslångt lärande” (projektansökan, s 8). Arbetsmodellerna innefattade kartläggning och analys av företagens kompetens och kompetensbehov, samt matchning mellan företagens behov och utbildningsanordnares utbud. Vidare förväntades att arbetet med projektet skulle stärka kontakterna mellan enskilda företag, företagsorganisationer och utbildningsanordnare.

Inom ramen för projektet utformades en kompetensmodell för kartläggning och analys av kompe‐ tens och kompetensbehov vid företag, där branschorganisationernas valideringsinstrument användes som bas. Modellen testades vid ett mindre företag inom skärteknik och en koncern med tre ingående företag inom gjuteribranschen.  En skiss på en utbildningsportal för att underlätta matchning mellan företagens behov och utbildningsutbudet togs också fram.  

Projektet utvärderades genom intervjuer med medarbetare och ledning vid de två företag där modellen testades, samt genom intervjuer med styrgruppsmedlemmar och projektledning. Arbetet i projektet följdes kontinuerligt där utvärderaren tog del av dokumention, hade kontinuerliga samtal med projektledning, deltog vid styrgruppsmöten samt vid genomförande av tester och återkoppling vid de aktuella företagen.

Resultatet visar att ledare och medarbetare vid de företag där modellen testades upplevde att modellen var relevant för ändamålet och att testerna gav en bild av vilket behov av kompetensutveckling som fanns vid företaget. Det mest framträdande problemområdet som   identifierades var att testerna inte gav rättvisa för de personer som har läs‐ och skrivsvårigheter samt bristande kunskaper i svenska språket. Där kan det krävas en utveckling av modellerna och även valideringstesterna för de ska ska ge rättvisande bild av anställdas kompetens. Kompetensmodellen uppfattades som användbar för företagen, samtidigt som det uttrycktes att det finns ett fortsatt behov av externt stöd för att genomföra kartläggning och analys.

Kompetensmodellen har utvecklats under projektets gång och är fortfarande under utveckling. Inför den planerade ansökan för genomförandeprojekt, tydliggjordes processerna och ett arbete med dokumentation av processerna påbörjades. Detta för att tydliggöra för företagen vad modellen handlar om, så att de lättare kan ta ställning till om de vill delta i projektet och använda modellen.

I utvärderingsrapporten analyseras resultaten  och rekommendationer ges för vad som bör läggas vikt vid i ett eventuellt genomförandeprojekt. Det huvudsakliga målet för projektets analysfas bedöms ha uppnåtts i och med att en fungerande kompetensmodell utformats och testats. Däremot har arbetet med matchningsverktygen mellan företagens behov och utbildningsutbudet i regionen inte kommit lika långt. Kontakterna mellan enskilda företag, företagsorganisationer och utbildnings‐ anordnare i regionen har inte heller stärkts i den utsträckning som önskats. Ett gediget grundarbete har dock genomförts vilket resulterat i ett värdefullt lärande för ingående parter, vilket ger en god grund för ett genomförandeprojekt.

Place, publisher, year, edition, pages
Gislaved: Business Gnosjöregionen AB, 2017. p. 23
National Category
Learning Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38204 (URN)
Funder
European Social Fund (ESF)
Available from: 2017-12-15 Created: 2017-12-15 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Kilhammar, K. & Ellström, E. (2015). Co-workership in practice: a study of two Swedish organizations. Human Resource Development International, 18(4), 328-345
Open this publication in new window or tab >>Co-workership in practice: a study of two Swedish organizations
2015 (English)In: Human Resource Development International, ISSN 1367-8868, E-ISSN 1469-8374, Vol. 18, no 4, p. 328-345Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Within Scandinavian working-life discourse, the notion of co-workership has become increasingly prominent. This article explores how the idea of co-workership has been implemented within two organizations and how it has been affected by various factors related to the implementation strategies that were used. Empirical data were collected from one County Council and one for-profit State-Owned Company through interviews with the managers of the co-workership programmes along with general managers and employees at an intensive care unit within the County Council and an Information Technology (IT) unit within the State-Owned Company. The findings indicate that compared to the top-down strategy used by the State-Owned Company, the implementation strategy adopted by the County Council, which was characterized by a high level of participation, local adjustment and integration of the idea of co-workership into daily work routines, resulted in a higher degree of implementation and development of co-workership practices. Finally, the implications of co-workership development work within organizations are discussed.

Keywords
co-workership, implementation, translation, learning, participation
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-28665 (URN)10.1080/13678868.2015.1049909 (DOI)000212763200002 ()2-s2.0-85006378362 (Scopus ID)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4338-840X

Search in DiVA

Show all publications