Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
Publikasjoner (10 av 28) Visa alla publikasjoner
Dackling, M., Bengtsson, E. & Olsson, M. (2019). Bondeståndet och bördsrättens fall. In: : . Paper presented at Svenska historikermötet.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Bondeståndet och bördsrättens fall
2019 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-45788 (URN)
Konferanse
Svenska historikermötet
Tilgjengelig fra: 2019-09-04 Laget: 2019-09-04 Sist oppdatert: 2019-09-04
Dackling, M. (2019). Från himlajord till handelsvara  - men sen?: Släkt och jord i Sverige under 1900talet. In: : . Paper presented at Att göra det osynliga synligt: Socialhistoria underifrån.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Från himlajord till handelsvara  - men sen?: Släkt och jord i Sverige under 1900talet
2019 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-45789 (URN)
Konferanse
Att göra det osynliga synligt: Socialhistoria underifrån
Tilgjengelig fra: 2019-09-04 Laget: 2019-09-04 Sist oppdatert: 2019-09-04
Dackling, M. (2019). Ogifta syskon på svensk landsbygd. In: : . Paper presented at Svenska historikermötet.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Ogifta syskon på svensk landsbygd
2019 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-45787 (URN)
Konferanse
Svenska historikermötet
Tilgjengelig fra: 2019-09-04 Laget: 2019-09-04 Sist oppdatert: 2019-09-04
Dackling, M. (2019). Syskonen som blev kvar. Jönköpings-Posten, 2 maj
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Syskonen som blev kvar
2019 (svensk)Inngår i: Jönköpings-Posten, Vol. 2 majArtikkel i tidsskrift, News item (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Jönköping: Hall Media, 2019
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-45790 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-09-04 Laget: 2019-09-04 Sist oppdatert: 2019-09-16bibliografisk kontrollert
Dackling, M. (2018). Feodalismen försvarad. Fideikommissfrågan i Sverige. In: M. Sjöberg (Ed.), Allvarligt talat: Berättelser om livet. Göteborg: Makadam Förlag
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Feodalismen försvarad. Fideikommissfrågan i Sverige
2018 (svensk)Inngår i: Allvarligt talat: Berättelser om livet / [ed] M. Sjöberg, Göteborg: Makadam Förlag, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Göteborg: Makadam Förlag, 2018
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-42807 (URN)978-91-7061-258-9 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-02-08 Laget: 2019-02-08 Sist oppdatert: 2019-02-08bibliografisk kontrollert
Dackling, M. (2018). Istället för äktenskap: att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige. Lund: Nordic Academic Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Istället för äktenskap: att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige
2018 (svensk)Bok (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

1900-talet sägs ibland vara familjejordbrukets århundrade. Trots att landsbygden förändrades i grunden framställs ofta själva bondefamiljen – bestående av man, hustru och barn – som intakt. Alla jordbruk drevs dock inte av familjer av den traditionella sorten. Ett alternativ var att två eller flera av barnen tillsammans övertog gården, fortsatte bo ihop och förblev ogifta. Men hur vanliga var sådana syskonjordbruk? Hur fungerade de och vilka var motiven bakom syskonens levnadsval?

Med hjälp av hushållsanalyser, statliga utredningar och intervjuer tecknar historikern Martin Dackling i Istället för äktenskap för första gången historien om syskonjordbruken. Han visar att de varken var ovanliga eller utgjorde kvarlevor från ett äldre bondesamhälle. Från att tidigare knappt ha existerat blev det från slutet av 1800-talet allt vanligare att bröder och systrar drev gårdar ihop och under 1930- och 1940-talet var de ett mycket vanligt inslag på svensk landsbygd. Efter 1950 blev de dock successivt allt ovanligare. I boken förs en diskussion om varför syskonjordbruken uppstod och Dackling pekar både på kulturella, sociala och ekonomiska delförklaringar. En viktig omständighet var också att de flesta syskonen förblev ogifta. Kärleksrelationer saknades inte, men giftermål var svårt att kombinera med flera hemmaboende syskon. Kärleks- och syskonrelationerna stod i ett komplicerat förhållande till varandra och på många gårdar blev syskonjordbruk ett alternativ till äktenskap.

Abstract [en]

The 20th century is sometimes said to be the century of the family farm. Although the countryside changed fundamentally, the farming family - consisting of husband, wife and children - is often seen as intact. However, all farms were not driven by families of the traditional type. One alternative was that two or more of the children took over the farm together, continued to live in the same household and remained unmarried. But how common were such sibling farms? How did they work and what were the motives behind the siblings' choice to live together?

Based on household analyzes, government reports and interviews, historian Martin Dackling in Instead of marriage sketches the history of the sibling farms. He shows that they were neither unusual nor remains of an older peasant society. From the beginning of the 19th century, it became increasingly common for brothers and sisters to take over the farm together and in the 1930s and 1940s sibling farms were a common feature of Swedish countryside. However, after 1950 they became increasingly unusual. The book discusses why the sibling farms arose and Dackling points to cultural, social and economic explanations. An important circumstance was also that most of the siblings remained unmarried. Love relations were not missing, but marriage was difficult to combine with siblings living in the same household. Love relations and sibling relations were in a complicated correlation with each other, and on many farms, living with siblings became an alternative to marriage.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Nordic Academic Press, 2018. s. 264
Serie
Kriterium, E-ISSN 2002-2131
Emneord
Brothers and sisters, Country life, Family farms, Families, Syskon, Lantliv, Familjer, Familjejordbruk, Bönder, Jordbruk, Sverige, Historia
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-42819 (URN)10.21525/kriterium.12 (DOI)978-91-88661-43-2 (ISBN)978-91-88661-51-7 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-02-01 Laget: 2019-02-01 Sist oppdatert: 2019-02-01bibliografisk kontrollert
Dackling, M. (2017). Arvsrätt som historiskt problem. In: : . Paper presented at Svenska historikermötet, Sundsvall, 10–12 maj 2017.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Arvsrätt som historiskt problem
2017 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-42808 (URN)
Konferanse
Svenska historikermötet, Sundsvall, 10–12 maj 2017
Tilgjengelig fra: 2019-02-01 Laget: 2019-02-01 Sist oppdatert: 2019-02-01bibliografisk kontrollert
Dackling, M. (2017). Arvsrätt som politiskt problem: laglott, tvångsarv och pliktdel i historisk belysning. In: : . Paper presented at Paper presenterat vid tredje Nordiska rättshistorikermötet, Köpenhamn, 24-25 april 2017.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Arvsrätt som politiskt problem: laglott, tvångsarv och pliktdel i historisk belysning
2017 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-42809 (URN)
Konferanse
Paper presenterat vid tredje Nordiska rättshistorikermötet, Köpenhamn, 24-25 april 2017
Tilgjengelig fra: 2019-02-08 Laget: 2019-02-08 Sist oppdatert: 2019-02-08bibliografisk kontrollert
Dackling, M. (2017). Den agrara revolutionens fortsättning – jordbruk före och efter sekelskiftet 1900. In: : . Paper presented at Svenska historikermötet, Sundsvall, 10–12 maj 2017.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Den agrara revolutionens fortsättning – jordbruk före och efter sekelskiftet 1900
2017 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-42811 (URN)
Konferanse
Svenska historikermötet, Sundsvall, 10–12 maj 2017
Tilgjengelig fra: 2019-02-08 Laget: 2019-02-08 Sist oppdatert: 2019-02-08bibliografisk kontrollert
Dackling, M. (2017). Familjejordbruk utan familjer? Syskonjordbruk på svensk landsbygd. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 35(73), 29-46
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Familjejordbruk utan familjer? Syskonjordbruk på svensk landsbygd
2017 (svensk)Inngår i: Bebyggelsehistorisk tidskrift, ISSN 0349-2834, Vol. 35, nr 73, s. 29-46Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift, 2017
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-42813 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-02-08 Laget: 2019-02-08 Sist oppdatert: 2019-02-08bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1101-573x