Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Heidbrink, Jakob
Publikasjoner (10 av 14) Visa alla publikasjoner
Heidbrink, J. (2013). Det järnvägsrättsliga trafikeringsavtalet - ett förvaltningsrättsligt avtal. Juridisk Tidskrift (1), 101-123
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Det järnvägsrättsliga trafikeringsavtalet - ett förvaltningsrättsligt avtal
2013 (svensk)Inngår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 1, s. 101-123Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Jure, 2013
Emneord
Järnväg, avtal, trafikeringsavtal, förvaltningsrättsligt avtal
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-22542 (URN)
Tilgjengelig fra: 2013-11-07 Laget: 2013-11-07 Sist oppdatert: 2017-12-06bibliografisk kontrollert
Heidbrink, J. (2011). NJA 2010 s. 467: Släggan istället för stämjärnet (1ed.). In: Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström & Jan Rosén (Ed.), Utblick och inblick: Vänbok till Claes Sandgren (pp. 261-272). Uppsala: Iustus förlag
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>NJA 2010 s. 467: Släggan istället för stämjärnet
2011 (svensk)Inngår i: Utblick och inblick: Vänbok till Claes Sandgren / [ed] Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström & Jan Rosén, Uppsala: Iustus förlag, 2011, 1, s. 261-272Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Kritisk rättspolitisk granskning av NJA 2010 s. 467

sted, utgiver, år, opplag, sider
Uppsala: Iustus förlag, 2011 Opplag: 1
Emneord
Förmögenhetsrätt, skuldebrevsrätt, rättsfallskommentar
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-17420 (URN)978-91-7678-800-4 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2012-01-25 Laget: 2012-01-25 Sist oppdatert: 2015-07-03bibliografisk kontrollert
Heidbrink, J. (2011). Tankar om kontraktsfordringars uppkomst. Juridisk Tidskrift, 22(4), 858-869
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Tankar om kontraktsfordringars uppkomst
2011 (svensk)Inngår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 22, nr 4, s. 858-869Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
Abstract [sv]

Tar NJA 2009 s. 891 som utgångspunkt för en kritik av Högsta domstolens hantering av frågan om fordrans uppkomst och lämnar de lege ferenda förslag om ett alternativt tillvägagångssätt.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Jure, 2011
Emneord
fordran, uppkomst
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-15946 (URN)
Tilgjengelig fra: 2011-09-01 Laget: 2011-09-01 Sist oppdatert: 2017-12-08bibliografisk kontrollert
Heidbrink, J. (2010). Det allmännas vårdplikt vid custodia. Svensk Juristtidning (4), 321-343
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Det allmännas vårdplikt vid custodia
2010 (svensk)Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 4, s. 321-343Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [sv]

I artikeln undersöks det allmännas ansvar för enskild egendom som detallmänna har om hand (ansvar för custodia). Det konstateras att myndigheterinte har något strikt, utan endast ett culpaansvar med omvänd bevisbörda(presumtions- eller exculpationsansvar). Innehållet i culpaansvaretfastställs med ledning av den omhändertagna egendomens egenskaper.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Uppsala: Iustus, 2010
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-12125 (URN)
Prosjekter
Custodia
Tilgjengelig fra: 2010-05-14 Laget: 2010-05-14 Sist oppdatert: 2017-12-12bibliografisk kontrollert
Heidbrink, J. (2009). Utgångspunkten för ansvar för annans lösöre (custodia) i straff- och skadeståndsrätten. Tidsskrift for rettsvitenskap, 122(4-5), 577-310
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Utgångspunkten för ansvar för annans lösöre (custodia) i straff- och skadeståndsrätten
2009 (svensk)Inngår i: Tidsskrift for rettsvitenskap, ISSN 0040-7143, E-ISSN 1504-3096, Vol. 122, nr 4-5, s. 577-310Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Oslo: Universitetsforlaget, 2009
Emneord
Custodia, Besittning
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-10817 (URN)
Tilgjengelig fra: 2009-11-03 Laget: 2009-11-03 Sist oppdatert: 2017-12-12bibliografisk kontrollert
Heidbrink, J. (2008). Henriette Nazarian: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold [Review]. Tidsskrift for rettsvitenskap, 121(4-5), 662-671
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Henriette Nazarian: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold
2008 (svensk)Inngår i: Tidsskrift for rettsvitenskap, ISSN 0040-7143, E-ISSN 1504-3096, Vol. 121, nr 4-5, s. 662-671Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig) Published
Abstract [sv]

Recension av Henriette Nazarians avhandling

Emneord
lojalitetsplikt, avtal, norge
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-7568 (URN)
Tilgjengelig fra: 2009-01-21 Laget: 2009-01-21 Sist oppdatert: 2017-12-14bibliografisk kontrollert
Heidbrink, J. (2008). Omhändertagande av annans egendom: ett avtalsgrundande rättsfaktum?. Svensk juristtidning (1), 57-
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Omhändertagande av annans egendom: ett avtalsgrundande rättsfaktum?
2008 (svensk)Inngår i: Svensk juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 1, s. 57-Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
Abstract [sv]

I artikeln diskuteras det förvånansvärt komplicerade spörsmålet hur man skall kunna avgöra frågan i vad mån omhändertagande av annans egendom är ett avtalsgrundande rättsfaktum. Några rättsfall analyseras djupare och slutsatsen dras att omhändertagande av annans egendom — vare sig det sker för transport eller för något annat syfte — med stor sannolikhet inte utgör något avtalsgrundande rättsfaktum, utan snarare ett rättsfaktum sui generis som uppvisar likheter med den engelska rättens bailment.

Emneord
avtals ingående, avtalsgrundande rättsfakta
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-5329 (URN)
Tilgjengelig fra: 2008-02-13 Laget: 2008-02-13bibliografisk kontrollert
Heidbrink, J. (2008). Transporträttslig preskription för en produktskada? Det beror på....
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Transporträttslig preskription för en produktskada? Det beror på...
2008 (svensk)Annet (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Kommentar till rättsfallet NJA 2007 s. 879

Emneord
Avtal, Transport, Skada, Preskription, Produktskada
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-6786 (URN)
Merknad
JT 2008-09 nr 1 s. 100Tilgjengelig fra: 2008-11-11 Laget: 2008-11-11 Sist oppdatert: 2009-04-14bibliografisk kontrollert
Heidbrink, J. (2007). Avtals uppkomst: Dags att se bortom avtalslagen. Svensk juristtidning (8), 673-708
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Avtals uppkomst: Dags att se bortom avtalslagen
2007 (svensk)Inngår i: Svensk juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 8, s. 673-708Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
Abstract [en]

The article reviews and criticises the opinions of three Nordic writers - Kurt Grönfors, Bert Lehrberg, and Fredrik Stang - as to how, and on what principles, contracts come into being. On the basis of this criticism, a research programme is proposed, aiming at establishing what other mechanisms apart from the offer-and-acceptance model of the Contracts Act is applied by Swedish courts as regards the conclusion of contracts.

Emneord
contract, conclusion of contract, research
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-3656 (URN)
Tilgjengelig fra: 2007-10-02 Laget: 2007-10-02bibliografisk kontrollert
Heidbrink, J. (2007). En europeisk avtalsrätt?: En lägesbeskrivning avseende den europeiska debatten. IUR-Information, 1
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>En europeisk avtalsrätt?: En lägesbeskrivning avseende den europeiska debatten
2007 (svensk)Inngår i: IUR-Information, Vol. 1Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)) Published
Abstract [en]

This article reviews the debate about, and efforts concerning, a harmonisation of European contract law as of January 2007. It criticises the main thrust of the attempt, and is skeptical about the project's chances of success.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Jönköping: Institutet för utländsk rätt, 2007
Emneord
contract, europe, harmonisation, debate, criticism
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-3657 (URN)
Tilgjengelig fra: 2007-10-03 Laget: 2007-10-03bibliografisk kontrollert
Organisasjoner