1 - 38 av 38
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Möllås, Gunvie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Malmqvist, Johan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Intensivstöd, en intervention i Jönköpings kommun med syfte att öka fyra skolors måluppfyllelse samt att uppfylla skollagens kompensatoriska uppdrag2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Eliasson, Mathilda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Azrak, Helena
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Increasing information sharing during new product development projects2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of the research is to increase the understanding of how insufficient information sharing between internal stakeholders can be mitigated during new product development projects.

  Two research questions were formulated to conduct answers to the purpose. 

  1. Why is it crucial to mitigate insufficient information sharing between internal stakeholders during new product development projects?
  2. How can potential challenges during new product development projects be mitigated through information sharing between internal stakeholders?

  Method – To create an understanding of information sharing a literature review was conducted, which formed the foundation of the theoretical framework. Through a case study at SAAB Training & Simulation, interviews were used as the main source for empirical data. Document studies and observations were used to triangulate the findings. The collected data and theoretical framework were analyzed and discussed to propose improvements.

  Findings – The research findings indicate that an insufficient information flow can cause several challenges related to deadlines, profit and how information is interpreted. It should therefore be a prioritization for an organization to constantly improve how information is shared between internal stakeholders during new product development projects. Additionally, the research analysis suggests that organizations’ need to allocate more time for educational opportunities.

  Implications – The research highlighted a new perspective on previous research within the area. Through the research analysis statements and theories made by other researchers were further strengthened. The research suggests ways of improving information sharing between internal stakeholders. The result can be used by other industrial organizations working with new product development projects to improve their information sharing to mitigate challenges connected to insufficient information sharing.

  Limitations – Due to the complexity of information sharing within new product development projects, the research was limited to one case company. Additionally, mainly managers were interviewed which posed a risk that the collected data only provided an overview rather than a deep insight in the processes of sharing information between internal stakeholders. If the authors were to use several organizations and conduct more interviews, the results could increase the credibility and generalizability of the research.

 • Muhsin, Ali
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Rusevski, Nikola
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Kartläggning av Top down och Bottom up i tre fallföretag: Informationsstrategier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of the study is to map out the top-down and bottom-up perspectives and investigate the information strategies on how it relates to daily operations in three case companies. To fulfill the purpose, the following three questions have been answered:

   

  1. What approach do the organization have on information strategies and what  characterizes them?
  2. To what extent do the case organization use the information strategies?  
  3. What opportunities and difficulties do organizations see with the information strategies?  

  Method – To fulfill the purpose, a case study was carried out on three case companies. The empirical data has been collected through interviews and surveys. The theoretical framework together with the empirical data, has then contributed to achieving the purpose.

   

  Findings – First the map out was conducted within three case companies and how the information strategies have been chosen in relation to the daily operations perspective. Based on the mapping, it has then been framed the potential possibilities and difficulties with the respective strategy choices and its implementation.

  Limitations – The definition of the information strategies within the study is defined as Top-down and Bottom-up and how the choice in how companies choose to coordinate and be responsible for tasks. The authors do not know whether the study can be adapted to the business of other organisations when mapping information strategies.

   

  Keywords – information strategies, top-down, bottom-up, information flow, communication.

 • Nilsson, Filip
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Gunnefur, Isabella
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Digitalisering av bygglovsprocessen: Utifrån Sveriges kommuners perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Idag finns det begränsat med forskning som studerar digitalisering av bygglovsprocessen, speciellt om man ser ur Sveriges kommuners perspektiv. Syftet med arbetet är således att sätta den aktör som i slutändan granskar och beviljar bygglov i fokus och låta de bli ett objekt för vidare studier. Målet med arbetet är att visa på möjligheter och hinder med att digitalisera dagens bygglovsprocess samt att bidra med ny information som Sveriges kommuner kan använda som underlag i en fortsatt utveckling av behandlingen av bygglovsansökningar.

  Metod: För att genomföra arbetet så att uppsatt mål nås har en litteraturstudie gjorts för att ligga till grund för genomförandet av intervjuer på olika kommuner. Efter genomförd litteraturstudie har 8 intervjuer genomförts på 7 av Sveriges 290 kommuner.

  Resultat: Det finns en stor variation i kommuners digitala utveckling i dagsläget. Samtliga kommuner ser stora möjligheter med en fortsatt och ökad digitalisering. Med hjälp av litteraturstudien och intervjuerna kunde många konkreta hinder identifieras, både genom erfarenheter och tankar om framtiden.

  Konsekvenser: Slutsatserna som kan dras efter genomförd litteraturstudie och genomförda intervjuer är att det behövs mer forskning på området. Man kan också slå fast att en digitaliserad bygglovsprocess är ett område med stor förbättringspotential och stora möjligheter. De rekommendationer som kan fungera som riktlinjer till olika kommuner är följande:

  ▪ Förankra investeringar hos ledning

  ▪ Förankra förändringar hos personal i ett tidigt skede

  ▪ Tillsätt någon ansvarig för den digitala verksamheten inom avdelningen

  ▪ Utföra mindre utredningar för att identifiera områden som kan förbättras med digitalisering

  ▪ Skynda långsamt, ta små kontinuerliga steg mot en mer digital process

  Begränsningar: Endast medelstora kommuner i Sverige undersöktes, förhoppningen var att kunna generalisera resultatet till mindre och större kommuner. Ingen annan aktör inom området undersöktes; entreprenören, privatpersonen eller samhället hade kunnat vara objekt för undersökningen om den varit mer omfattande. Även dokumentanalys hade kunnat adderas till de valda metoderna om arbetet varit mer omfattande.

  Nyckelord: digitalisering, bygglov, kommun

 • Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, Sweden.
  Anteryd, Fredrik
  University of Skövde, Sweden.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  University of Skövde, Sweden.
  Information Classification Policies: An Exploratory Investigation2018Ingår i: Proceedings of the Annual Information Institute Conference / [ed] G. Dhillon and S. Samonas, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  InfoSec policies are considered a key mechanism in information security, and most organizations have one. However, the large majority of security policy research has focused on what policies should include rather than how they are accomplished in practice. To contribute to overcoming the lack of knowledge regarding this crucial aspect, this paper investigates information security policies based on what underlying approaches information classification practices are built on and the perceived ease of turning the policy into practice. To do so, a survey was sent to 284 Swedish government agencies, and 80 of their internal policies were collected as data. The data were analyzed both qualitatively, and qualitatively. The results show that information classification adoption rates are low despite being mandatory and that agencies are struggling in closing the gap between standards and practice. Furthermore, the results also show that information classification policies need to be more specific and give more actionable advice regarding, e.g., how information life-cycle management is included in practice, and where the responsibility for classification is put in the organization.

 • Steinkamp, Jimmy
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  HÅLLBAR SOCIAL FÖRBÄTTRING: Miljonprogrammets områden2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: I början av 1900-talet rådde det stor bostadsbrist i Sverige. Bostadsbristen utvecklades till en politisk fråga och resultatet blev miljonprogrammet. 1964 togs beslutet att en miljon bostäder skulle byggas under en tio-års period. Miljonprogrammet utgör en stor del av Sveriges totala bostadsbestånd. Många av dessa områden blev snabbt segregerade och socioekonomiskt svaga. Kommuner står nu inför beslutet att avveckla eller utveckla områdena. Syftet är att undersöka vilka åtgärder som kan bidra till en bättre social hållbarhet och attraktivitet i ett miljonprogramsområde. Målet med studien är att undersöka vilka åtgärder som är effektiva för att återskapa en hållbar bostadsmiljö i ett miljonprogramsområde.

  Metod: Studien har genomförts som en kvalitativ studie i form av intervjuer. Litteraturstudie har bidragit till en ökad förståelse kring miljonprogrammet. Dokumentanalys har genomförts där informationen har bidragit som ett stöd men också tankeställare för att finna olika lösningar som är relevanta i fallstudien. Observation på området har gjorts för att ge författarna en egen uppfattning om området.

  Resultat: Det huvudsakliga resultatet från analyserna är att en viktig faktor för att lyckas återskapa en hållbar bostadsmiljö är stort fokus på den sociala hållbarheten. Arbete med den sociala hållbarheten bör vara väldigt fokuserat och målmedvetet med långsiktiga perspektiv. Det finns många sätt att arbeta med den sociala hållbarheten, men en stor del är att främja integrationen i socioekonomiskt svaga och segregerade bostadsområden. De sociala frågorna ligger till grund för att få fram ett resultat och besvara frågeställningarna. För att de boende ska få en så trivsam boendemiljö som möjligt bör de ha inflytande i diverse val som görs för området.

  Konsekvenser: Framtagna åtgärder måste anpassas utefter varje områdes specifika förutsättningar. För att bidra till en ökad social hållbarhet är det viktigt att områdena har välskötta miljöer samt att området hålls helt, rent och snyggt. Den sociala hållbarheten kan också förbättras genom aktivt arbete med sociala frågor, vilket också bidrar till en ökad attraktivitet. Inom begreppet social hållbarhet ryms också gestaltning. En stad som är väl utformad, trygg och trivsam samt som har en god och fungerande livsmiljö är något som eftersträvas.

  Begränsningar: Arbetet begränsas till endast två miljonprogramsområde då tid eller resurser inte finns för att kartlägga problemet i en större skala. Inga egna förslag presenteras, varken ur ett ekonomiskt eller arkitektoniskt perspektiv, vilket kan påverka hur frågeställningarna besvaras. Fokus ligger på huruvida planerade åtgärder är effektiva och om dessa åtgärder räcker för att lyfta ett område och göra det attraktivt igen.

 • Borza, Laurentiu
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Cloud computing: A step to the future of IT2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of our research paper is to depict and analyze the new trends and changes happening in the Information Technology industry during the recent years, that are most likely to have a long-lasting impact on how the usage of software technology is evolving. The overall trend that we are noticing in this market is about shifting more and more software applications from local computers to online networks generally known as The Cloud (the concept itself is named Cloud Computing).

  The reason for choosing this topic is that, overall, the Information Technology industry is deeply involved in our everyday lives. Therefore, it is important for us as individuals or businesses to be aware of the new trends happening in this field and learn how we can benefit from them.

  We will research these trends from the perspective of the providers of Cloud Computing services. We will analyze the challenges of establishing a new market for these services and debate the pros and cons of being the first mover or follower among big and small players. We will also investigate whether there is a dominant design under development.

  As means for our analysis, we will research the three main technologies used as a mean to implement the new concept of Cloud Computing, which are Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) and Software as a Service (SaaS).

  One result of our study is that the main players on the Cloud Computing market do not think in terms of national markets or geographical borders about their products. Since they are providing online services, we conclude that it is normal for all the players to see the market as one single entity rather than limiting themselves to geographical areas, which are obviously irrelevant for the Internet market. Another result is that there is confusion among the players when it comes to defining Cloud Computing, Software as a Service and Platform as a Service and the difference between these concepts. We consider as the main reasons for this confusion the fact that the Cloud Computing industry is not yet standardized, and every firm is having its own way of dealing with these new concepts. However, we believe that there is a complex market system under way. All the firms are apparently waiting for a technological standardization or a dominant design, before they will fully adopt and implement this technology. Moreover, most companies we analyzed believe that Cloud Computing will be, one way or another, the future in the Information Technology and Communication industry.

 • Nordqvist, Daniel
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Mät- och provbänk för axelmedbringare: Konceptstudie för en ny arbetsstation2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har sammanställts av en student från Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet gjordes på Spicer Nordiska Kardan AB där det gick ut på att ta fram en ny arbetsbänk. Syftet var att förbättra hantering av axelmedbringare för provning och mätning.

  Rapporten inleds med en terminologi som följs av en kort beskrivning om företaget och varför området är relevant. Här ingår också en produktbeskrivning om axelmedbringare och om dess funktion i kardanaxeln. Kardanaxeln finns i olika storlekar och modeller.

  Detta följs av syftet med projektet samt frågeställningar som besvarats med litteratur från tidigare kurser i utbildningen, webbsidor och vetenskapliga artiklar. Rapporten har avgränsats till att ta fram ett tänkbart koncept.

  I teoretiskt ramverk besvaras frågorna med hjälp av källor om bland annat ergonomi och belysning. Företaget har bidragit med 5S-metodiken.

  Processen genomfördes med en förstudie för att undersöka området där arbetsbänken skulle ta plats. Som metod gjordes funktionsanalys, konceptstudie, Pughs matris, kravspecifikation, marknadsanalys och modellering.

  Under konceptgenereringen gjordes idégenerering med hjälp av CAD-system. Detta skulle bli underlag för en CAD-modell av bänken. Den genererade modellen utgjorde också en bas för simulering.

  Resultatet presenteras med en 3D-modell som togs fram under arbetets gång med hjälp av SolidWorks. I studien finns bilder över den slutliga provbänken där befintliga komponenter ska integreras. Ritningar på delar som måste tillverkas samt bilder på produkter som måste beställas är inkluderade.

  Rapporten summeras i diskussion och slutsatser med förtydligande av resultatet. Hur kraven har uppfyllts, rekommendationer och vidare arbete för att sedan avslutas med referenser och bilagor.

 • MEHTA, ADVAIT
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design, JTH, Produktionsutveckling.
  Subramanian, Mahalingam
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design, JTH, Produktionsutveckling.
  Investigating the barriers to increase Levels of Automation.: A case study in pre-assembly of tap changer assembly line.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The overarching goal of this thesis is to investigate and explore the barriers that a company would face while increasing the Levels of Automation (LoA), in the preassembly production unit. To achieve the primary goal of investigating the barriers this study takes a threefold approach.

  Firstly, the current LoA was measured for the preassembly workstations. This measurement was conducted by incorporating an existing methodology adapted from the literature review known as DYNAMO++ methodology. This method is incorporated such that, the current LoA of the preassembly workstations could be measured and analysed.

  The current LoA of the preassembly workstations are analysed to investigate the potential workstations where LoA could be increased, in line with the company’s triggers for implementing automation. For this, experiences of the personnel’s belonging to the operational level of preassembly workstations were incorporated, to find the scope of improvements for increasing the LoA. Additionally, the company’s triggers for implementing automation was investigated from the managerial level.

  The research questions were answered by adapting an explorative, single case study method. Additionally, four types of data collection techniques were used, such as – interviews, focus groups, observations, and document analysis. Subsequently, source triangulation was adapted to analyse the data collected; to develop a comprehensive understanding of the barriers identified.,

  Finally, the barriers faced by the company to increase LoA are identified by considering the implications that the improvement opportunities would impose upon the production systems environment.

  The identified barriers were then categorised further based on factors that exist internal as well as external to the production systems environment.

  The barriers identified in this study highlights various factors that the management must consider beforehand while initiating automation decisions in future automation projects in the preassembly area. Regardless of the barriers faced by the company, there are more opportunities to improve manufacturing processes through automation technologies. This thesis contributes to the knowledge of the factors that restrain the implementation of automation technologies and how companies could deal with it.

 • Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik. Jönköping University.
  Lundgren, Martin
  Luleå tekniska universitet, Digitala tjänster och system.
  Stress Amongst Novice Information Security Risk Management Practitioners2019Ingår i: International Journal on Cyber Situational Awareness, ISSN 2057-2182, Vol. 4, nr 1, s. 128-154Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Today, information is a key asset for many organisations. Reducing risks of information compromise is increasingly prioritised. However, there is an incomplete understanding of how organisations with limited security knowledge and experience manage information security risks in practice. Previous studies have suggested that security-novice employees faced with burdensome, complex, and ambiguous security requirements can experience security-related stress (SRS), and ultimately influence their security decisions. In this study, we further this research stream by suggesting that SRS can similarly be found with security-novice managers responsible for developing and practising information security risk management (ISRM). Two organisations were targeted in the study using a case study approach, to obtain data about their practices, using SRS as an analytical lens. The study found various examples where SRS influenced security-novice managers’ decisions, and identifies several stressors and stress inhibitors in the ISRM process and supporting ISRM tools, and discusses the implications for practitioners.

 • Bergström, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Thesis Proposal: A Method for Information Classification2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the highly digitalized world in which we live today, information and information systems have become key assets to organizations.  These assets need to be managed properly because it is difficult to safeguard assets that an organization does not know exist and does not know the value they offer. In an Information Security Management System (ISMS), asset management is an important activity as it aims at identifying, assigning ownership and adding protection to information assets. Within asset management, one activity is information classification that has the objective to ensure that information receives an appropriate level of protection in accordance with its importance to the organization. In practice, this is usually done using a classification scheme, and the result is handled as input to the risk analysis. Information classification is a well-known practice for all kind of organizations, both in the private and public sector, and is included in different variants in standards such as ISO/IEC 27002, COBIT and NIST-SP800.

  However, information classification has received little attention from academia, and many organizations are struggling with the implementation. Little is known about the reasons behind why it is problematic, and how to address such issues. Furthermore, the existing methods, described in, e.g., standards do not provide a coherent and systematic approach to information classification. The short descriptions in standards, and literature alike, leave out important aspects needed for many to adopt any kind of information classification. For instance, there is a lack of detailed descriptions regarding (1) overview of procedures, and concepts, (2) which roles are involved in the classification, and how they interact, (3) how to tailor the method for different situations and (4) a framework that structures and guides the classification. If information classification is not implemented in an organization, the organization might not know what information they possess, what the value of the information is, but even if it is implemented, an unclear approach can lead to information being under or overvalued, which, in turn, lead to under or overprotected information.

  This thesis aims to increase the applicability of information classification by devising a method for information classification in ISMS that draws from established standards and practice. In order to address this aim, a Design Science Research (DSR) study has been performed in five cycles. The contributions so far include an identification of issues and enablers for information classification and propose a component-based method for information classification. Furthermore, eighth design principles underpinning an information classification method are presented. Additionally, an outline for further research is provided, where the objectives are to further develop the method by addressing the context around information classification (the risk analysis and security controls), and by adding usage views to the method. Finally, a security declaration as an addition to the information classification method is outlined as a complement for tying security controls to the information classification scheme. 

 • Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Pehrsson, Helen
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Performance Assessments in Computer Science - An example of student perceptions2014Ingår i: Next Generation Learning Conference: Conference Summary / [ed] Erik Brunnert Walfridsson, 2014, s. 4-16Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Anteryd, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Informationsklassificering och säkerhetsåtgärder2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Åhlfeldt, Rose-Mharie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Andersén, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Nohlberg, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Bergström, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Fischer Hübner, Simone
  Karlstads universitet.
  Kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhet från ett samhällsperspektiv2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en studie genomförts med syftet att komplettera resultatet från en tidigare genomförd förstudie (Åhlfeldt m.fl., 2014) med en analys av kompetensförsörjning och kompetensbehov på informations­säkerhetsområdet från ett samhällsperspektiv. Arbetet har genomförts av forskare från två lärosäten, Högskolan i Skövde och Karlstad Universitet, samt inom tre forskningsdiscipliner: pedagogik, informationssäkerhet och företagsekonomi.

  Uppdraget har varit att besvara följande frågeställningar:

  • Vilka är kompetensbehoven för att ha en god och balanserad informationssäkerhet som bidrar till samhällets informationssäkerhet?
   • Samtida kompetensbehov (nuläget)
   • Framtida kompetensbehov
   • Hur ska nödvändig kompetens erhållas och på vem ligger ansvaret?
   • Utifrån ovanstående frågeställningar, vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna?

  Arbetet har genomförts i form av fokusgrupper med representanter från myndigheter och företag som har en nära verksamhetskoppling till samhällets informationssäkerhet och som är viktiga för att samhällets informationssäkerhet ska fungera.

  Resultatet visar att det finns stora brister avseende informationssäkerhetskompetens på alla nivåer i samhället. Tre tydliga områden pekas ut 1) nationellt - ökat behov av starkare styrning och ledning samt kravställning 2) organisation - ökat behov av kompetens från ledning till medarbetare men med starkt fokus på kompetenshöjande åtgärder på ledningsnivå samt vid upphandling och 3) medborgarperspektivet där framförallt skolområdet lyfts fram som ett viktigt insatsområde för kompetenshöjande åtgärder.

  För att uppnå nödvändig kompetens krävs utbildningsinsatser på alla ovan angivna områden. Dels utbildningar på akademisk nivå för informationssäkerhetsexperter men även övriga utbildningar inom t ex juridik och ekonomi. Även yrkesverksamma på organisationsnivå behöver riktade kompetenshöjande åtgärder som sätter informationssäkerhet i fokus utifrån organisationens verksamhetsbehov, allt ifrån ledningsnivå till medarbetarnivå.

  Resultatet visar även att ansvaret för samhällets kompetensförsörjning för informationssäkerhet ligger även den på alla ovan nämnda tre områden men med tydlig betoning på nationell nivå. Här betonas behovet av nationella krav för att medvetandegöra och lyfta informations­säkerheten i samhällsviktig verksamhet för att nå så många medborgare som möjligt.  

  Förslag på framtida arbete avseende utveckling av metoder för framtida studier av kompetensförsörjningen pekar främst på metoder för att angripa bristen på helhetssyn samt kompetensförsörjning för management och medborgare.

 • Ramsten, Christoffer
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Jallow, Ahmet
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Skillnaden mellan open source och closed source chatbottar: En undersökning av två chatbotsplattformar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte –Svenska myndigheter, framförallt Domstolsverket, är intresserade av att implementera en chatbot för att kunna informera allmänheten om sina tjänster samt även besvara frågor på ett lättare sätt. Studier inom kundtjänst har tidigare visat tecken på att förbättra kundupplevelsen med hjälp av den härtekniken. Myndigheternas kunskaper om denna teknik är begränsad och därför måste en studie om vilket det mest lämpade alternativet är göras. Hur avgör myndigheterna vilken mjukvara som är att föredra? För att besvara frågan behöver myndigheterna granska en mjukvaras arkitektur utifrån en eller flera fördefinierade mätningspunkter. Dessa mätningspunkter blir benämnda som kvalitetsattribut, som i sin tur är syftar till icke-funktionella kännetecken för en komponent eller ett system. Ett systems modifierbarhet är viktig för en myndighet då de behöver kunna anpassa systemet efter sina egna behov. Anledningen till det är för att olika myndigheter använder en plattform på flera varierande vis beroende på deras val av arbetssätt och informationsspridning. För attytterligare bredda studien så valdes en frågeställning som fokuserar på en jämförelse mellan en open source och closed source-chatbot.Frågeställningen blev således: Hur skiljer sig opensource chatbots och closed source chatbots utifrån modifierbarhet?Metod –För att besvara frågeställningen användes en utvärderingsmetod som fokuserar på det nämnda kvalitetsattributet. SAAM ( Software Architecture Analysis Method ) är en etablerad metodför att jämföra eller utvärdera mjukvaruarkitekturer utifrån dess modifierbarhet.Två chatbottar, där den ena -Microsoft Azure Bot som representerar closed source, blev jämförd mot den andra -Botpress som representerar open source.För att få svar på forskningsfrågan gjordes en litteraturstudie om hur en SAAM-utvärdering skall utföras och vad som krävs för att den skall kunna vara genomförbar. När detta var funnet följdes sedan de steg som finns inom en SAAM-utvärderingsprocess.Scenarion blev framtagna som sedan blev vidareutvecklade och indelade i direkta och indirektascenarion. Det var dessa typer av scenarier som sedan avgjorde vilken typ av chatbot som var mest modifierbar. Indelningen gjordes genom litteraturstudier. Dessa scenarion blev sedan utvärderade i tur och ordning, där relevant litteratur om de båda plattformarna studerades för att kunna göra analyserna. Med analyserna på plats kunde senare vilket ramverk som var att föredra avgöras och därmed avsluta studien med en slutsats till frågeställningen. Resultat –Efter att ha slutfört studien och granskat resultatet kan följande slutsats dras: Botpress chatbotten var mer modifierbar än Microsoft Azure chatbotten.Implikationer –Studiens resultat visade efteråt att Botpress är den som var mest modifierbar. Det implicerar att en open source chattbot är mer modifierbar än en closed source chatbot.Begränsningar –Den första begränsningen som påverkade studiens trovärdighet var antalet chattbotar som blev utvärderade. Som tidigare nämnt behandlade studien endast två plattformar, vilket egentligen endast besvarar vilken av dessa två plattformar som är mest modifierbar. Den andra begränsningen var komponenterna som behandlades. Där komponenterna huvudsakligen berörde FAQ-delen av båda plattformarna.Den tredje begränsningen var valet och antalet av scenarier, där studien använde ett begränsat antal scenarier. Studien skulle vara mer trovärdig om den hade fler och mer varierande scenarier att utvärdera plattformarna ifrån. Den fjärde begränsningen var attde indirekta scenarierna inte blev validerade på samma sätt som de direkta scenarierna, då utvärderarna ej var experter på plattformens arkitektur, som de i sig enligt SAAM’s anvisningar bör vara.

 • Segolsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), KunskapsKulturer & UndervisningsPraktiker.
  Hirsh, Åsa
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), KunskapsKulturer & UndervisningsPraktiker.
  How skilled teachers enable success in their teaching with respect to inclusion and knowledge development: A qualitative study based on teachers’ experiences of successful teaching2019Ingår i: International Journal of Teaching and Education, ISSN 2332-5828, E-ISSN 1875-0281, International Journal of Teaching and Education, E-ISSN 2336-2022, Vol. VII, nr 2, s. 35-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study answers the following question: What teaching practices do skilled teachers report as being key to enabling successful teaching with respect to inclusion and knowledge development? The participants in this study where 20 teachers, from 10 Swedish municipalities, who taught 16 to 18 year-old students. The study is based on interviews with (recognised) skilled teachers who possess the ability to include all of their students in everyday teaching practices in such a way that students are motivated to engage in knowledge development, based on their unique abilities. All of the participating teachers are in agreement that good knowledge of the subject being taught is foundational to such teaching, but other abilities are needed if teaching is to be successful. Based on phenomenological theory, this study identifies six themes which complement ‘good knowledge of the subject’. The themes relevant to teaching success are: (i) the active and systematic creation of relationships; (ii) demonstration that the teacher wants to be with the student, here and now; (iii) a continual striving to become a better teacher and demonstration of the same; (iv) a sharing of responsibility for learning with the students; (v) the creation of learning opportunities; (vi) the establishment of trust and a sense of security.

 • Kostera, Monika
  et al.
  The Jagiellonian University and Södertörn University.
  Kociatkiewicz, Jerzy
  The University of Sheffi eld.
  Zawadzki, Michał
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. The Jagiellonian University.
  In Search of a Dérive: for Alternative Media Narratives of Management and Organization2019Ingår i: Zarządzanie Mediami, E-ISSN 2354-0214, Vol. 7, nr 2, s. 61-77Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many recent publications hold a dark view of contemporary business administration and its context. The current state of capitalism and corporate management is described as zombie (Harman, 2009), ghostly(Roy, 2014) or, in the most benign appraisal, sick but not dying (Tomlinson, 2010).  At the same time, business schools, textbooks and popular management books remain wedded to a reductive view of social interactions, drawing inspiration as well as authority from a century of socioeconomic triumph as well as from the rigid definitions of management relations as handed down by the founding figures of the discipline. Drawing inspiration from Walter Benjamin’s (1969) refiguring of Charles Baudelaire’s flâneur, we revisit the haunted spaces of popular management books, using the situationist method of dérive to invoke the ghosts of foundational thinkers for  inspiration and, possibly, exorcism. The aim of this excursion is to propose strategies for communication about some old ideas of management which still can be regarded as vital, even though the contemporary forms may have become morbid (Fleming, 2017). 

 • SOYEGE, FOLAKE
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Evaluating Swedish Preschool Teachers’ Documentation Practices Since the 2010 Curriculum Review Using Sheridan’s Competency Rubrics A Systematic Literature Review from 2011-20192019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Preschool documentation has been a recent topic in Sweden amongst preschool teachers, preschool managers, education policymakers, and researchers. Interest in this topic is driven in part by the 2010 revision of the Swedish preschool curriculum that introduced requirements concerning the use of documentation in follow-up, evaluation, and development activities in preschool. Of particular interest is the relative open-ended quality of the language describing the requirements in the curriculum as to how these documentation practices should be enacted. What kinds of documentation preschool teachers adopt and implement in their pedagogical practices is therefore a key question. Research by Vallberg-Roth (2012) has shown that some preschool teachers in Sweden document in a number of locally unique ways, in order to strive for curriculum-specific goals on one hand, and ensure child learning and development on the other. Learning and development can be described in terms of teacher’s competency rubrics proposed by Sheridan et al. (2011). These rubrics are analytic tools in preschool teachers’ documentation processes. This systematic review examines different kinds of documentation practices as they are described in selected articles and finds documentation types to include; pedagogical, systematic, teacher binders, and use of portfolios, as well as other techniques used by preschool teachers to document. This review implies that documentation is multi-faceted partly due to the uncertainty surrounding how to carry out its processes as well as the need to meet the individual needs of every child. In line with already defined competency types by Sheridan et al. (2011), which include knowing what and why, knowing how, and interactional, relational and transactional competences, the thesis also tentatively relates documentation types within the reviewed articles to teachers’ competency, thereby laying a possible foundation for the improvement of preschool teaching in Sweden. 

 • Hansson, Henrik
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Betydelsen av att variera innehållsliga aspekter för yngre elevers lärande av platsvärde [The importance of varying aspects of the content for younger students learning of place value]2019Ingår i: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 7, nr 3, s. 48-74Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att elever kan ha svårt att förstå platsvärde och att undervisning inte alltid lyckas med att utveckla deras kunskap om begreppet. Syftet med studien är att bidra med kunskap om undervisning av platsvärde i grundskolans tidigare år. I studien definieras platsvärde som det värde en siffra representerar i ett tal, utifrån var i talet den står. Studien genomfördes av en grupp lärare och en forskare i en intervenerande och iterativ process med 20 elever i grundskolans årskurs 2. Variationsteorin har använts för att analysera videoinspelade lektioner med fokus på vad som gjordes möjligt att lära i undervisningen. Detta jämfördes sedan med eftertest som visade vad eleverna hade lärt sig. Resultatet visar att, när det gäller några av platsvärdets aspekter, verkar vissa variationsmönster som skapades i undervisningen ha varit mer gynnsamma för elevernas förståelse, än andra. Härvidlag förefaller de exempel som används att vara av betydelse. Studiens teoretiska bidrag och relevans för lärares undervisningspraktik diskuteras.

 • Kureekkal, Tony Sabu
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design, JTH, Industridesign.
  Designing a Wireless Charger for Smartphones2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The wireless charging market has seen exponential growth in recent years and wireless charging is quickly becoming the standard in consumer electronic devices to eliminate inconveniences of wired chargers. The adoption of wireless charging technology is most visible in the smartphone industry. This thesis report elicits the process involved in designing a Wireless charger that complies with the Qi- Wireless Standards set by the Wireless Power Consortium. The drawbacks of current product offerings and user needs are identified, and conceptual solutions that could strengthen the wireless charging experience are explored. The most promising solution is developed upon which results in a full-scale functional prototype.

 • Frej, Josefine
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Gillberg, Tina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Rummet talar ju till barnen”: En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar om hur förskolans rutiner och miljö kan utformas för att minimera stressutlösande situationer för barn2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har undersökt förskollärares uppfattningar om hur förskolans rutiner samt den fysiska och psykiska miljön kan utformas för att minska yngre barns stress vid långa dagar på förskolan genom en kvalitativ metod i form av sju semistrukturerade intervjuer.

  En analys av resultatet visar att förskollärarnas svar kan delas in i fyra kategorier utifrån förskollärares uppfattningar. Kategorierna är Rutiners påverkan, Barngruppens storlek, Hur påverkar miljön och Förskollärares syn på lång vistelsetids påverkan och framkom genom analysmetoden meningskoncentrering. Förskollärare delger att vistelsetiden inte behöver vara den faktor som gör barn stressade utan att barns hemförhållanden och samhället kan vara faktorer som påverkar. Studiens teoretiska utgångspunkt omsorgsetik synliggörs i enlighet med hur förskolans miljö kan utformas på ett sätt så den minimerar stressutlösande moment.

 • Engström, Christine
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Simone, Liedholm
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Barnets röst och familjerättssekreterarens handlingsutrymme: Familjerättens utredning vid umgängestvist2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna studie är att belysa komplexiteten i familjerättens utredningar gällande umgänge i relation till handlingsutrymme, barnperspektiv samt ett barns perspektiv. Tolv familjerättssekreterare i nio olika kommuner har intervjuats enligt en semistrukturerad intervjudesign. Insamlad data har sedan analyserats för att belysa de aspekter som skildrar familjerättssekreterarnas upplevelse kring hur deras utredningar utförs. Resultatet påvisar att informanternas arbete gällande den materiella utredningen har stora likheter med varandra, men att tillvägagångssättet under utredningarna skiljer sig åt mellan dem, både när det kommer till tidsåtgång, antal barnsamtal samt nyttjandet av manualer eller metoder. Studien påvisar även att familjerättssekreterarna upplever sig ha en hög grad av handlingsutrymme som de värnar om, då detta utgör möjligheten till att göra bedömningar utifrån det enskilda barnets bästa i dennes unika situation.

 • Persson, Niklas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Slaget vid Klågerup: Historiekultur och historiebruk i anknytning till Sveriges sista bondeuppror2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The battle at Klågerup: Culture of history and the use of history in conjunction with Sweden’s last peasant uprising.

  During the early 1800’s the southern part of Sweden and its people was subjected to change in terms of agricultural management, also known as the great agricultural reform. This was only one of several aspects which affected the peasants towards a time of lesser status and rights. Eventually an unforeseen to some degree forced enlistment of 15. 000 peasants in southern Sweden became a decisive moment in Sweden’s history. In which the commoners revolted against the Swedish state at varying locations. However, one area in particular was affected by the peasants’ accumulated discontent. Namely a small village called Klågerup, which resulted in the Swedish government quelling the uprising in what can only be referred to as a blood bath. Approximately 23 peasants were killed in 1811 while the Swedish cavalry suffered no casualties according to records.

  The aim of this essay examines how people have used the memory of the Klågerup riots, in conjunction with two historical perspectives, which are culture of history and the use of history. The examination is done through the lens of a qualitative hermeneutic text analysis. The interest of examining the Klågerup riots in conjunction with the specific above-mentioned perspectives is based on an inspiration of Anders Dybelius’s thesis called “A sustainable memory? The use of history in relation to Georg Carl von Döbeln 1848 – 2009”. The material used in this examination includes newspapers, a play, a novel, scientifically researched historical literature, one historical monument and one building of historical value. All of the used material for analysis is referred to as artefacts. The analysis through the help of Klas-Göran Karlssons and Ulf Zanders typology in regard to use of history, and Dybelius’s perspective of local-ideology show interesting results. The result indicates that multiple purposes for the use of history is applicable on a majority of the used artefacts. Furthermore, regarding the culture of history based on Dybelius’s rendering of Jörn Rüsens tripartite thematization in terms of culture of history, resulted in three artefacts being categorized into each of the three themes. In total nine artefacts were analyzed regarding both the use of history and culture of history. A didactic reflection upon the use of history, culture of history and history awareness is presented in the end of this paper regarding how one might implement the three into the classroom and role of teaching

 • Hed, Max
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Lans, Sofie
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Arkitektens roll i byggprocessen: En jämförande studie om skillnader mellan Sverige och Danmark2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Den här rapporten ämnar jämföra arkitektens roll i länderna Sverige och Danmark. Då länderna är geografiska grannar är det intressant att jämföra hur den innovativa arkitekturen kan skilja sig så mycket åt. Det kan bero på flertalet olika faktorer, men med samlad påverkan blir rollerna i praktiken påverkade under byggprocessen. Målet med rapporten är således att beskriva och se vad som skiljer arkitektens roll i byggprocessen i Sverige från den i Danmark utifrån tre valda kategorier:

   Byggprocessen och entreprenadformer

   Ekonomi och tid

   Syn på arkitektens roll

  Metod: Metoderna som kommer användas är litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. Intervjuerna ämnar ge arkitekternas syn på hur deras roll speglar sig. Litteraturstudierna ämnar framföra en tydlig problembild, tillhandahålla en erforderlig faktabakgrund och för att utforma ett relevant teoretiskt ramverk.

  Resultat: Arkitektoniska kvaliteter försummas då arkitekten i Sverige saknar ekonomiska argument och sällan får vara lika delaktig som andra aktörer under processen. I Danmark får arkitekterna oftare en mer förankrad roll i projekten vilket bidrar till att de kan argumentera för de arkitektoniska kvaliteterna även under produktionen.

  Konsekvenser: Genom vidareutbildning i byggekonomi och projektledning kan arkitekten få en mer inflytelserik roll i byggprocessen. Beställare bör anlita arkitekten i projektens tidiga skeden och för att behålla den ursprungliga intentionen måste beställare och entreprenör förstå vikten av arkitektoniska kvaliteter.

  Begränsningar: Studien begränsades till att undersöka och jämföra debakomliggande orsakerna till rollskillnaderna med hänseende på byggprocessens och entreprenadformernas uppbyggnad, ekonomi och tid samt de olika aktörernas syn på arkitektensroll för arkitekten som konsult och inte för arkitektersom agerar byggherrar.

 • Berkman, Anton
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Andersson, Gustav
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Predicting the impact of prior physical activity on shooting performance2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The objectives of this thesis were to develop a machine learning tool-chain and to investigate the relationship between heart rate and trigger squeeze and shooting accuracy when firing a handgun in a simulated environment. There are several aspects that affects the accuracy of a shooter. To accelerate the learning process and to complement the instructors, different sensors can be used by the shooter. By extracting sensor data and presenting this to the shooter in real-time the rate of improvement can potentially be accelerated. An experiment which replicated precision shooting was conducted at SAAB AB using their GC-IDT simulator. 14 participants with experience ranging from zero to over 30 years participated. The participants were randomly divided into two groups where one group started the experiment with a heart rate of at least 150 beats per minute. The iTouchGlove2.3 was used to measure trigger squeeze and Polar H10 heart rate belt was used to measure heart rate. Random forest regression was then used to predict accuracy on the data collected from the experiment. A machine learning tool-chain was successfully developed to process raw sensor data which was then used by a random forest regression algorithm to form a prediction. This thesis provides insights and guidance for further experimental explorations of handgun exercises and shooting performance.

 • Disputation: 2019-12-13 13:00 Hb116, Jönköping
  Ekdahl, Anna-Lena
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning.
  Teaching for the learning of additive part-whole relations: The power of variation and connections2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this thesis, results from four empirical studies and a re-analysis are synthesized with what can constitute a structural approach to teaching and learning additive part-whole relations among learners aged four to eight years. In line with a structural approach to additive relations, the relations of parts and whole are in focus from the outset and are seen as the basis for addition and subtraction (Davydov 1982; Neuman, 1987). This approach was introduced by the researches in two intervention studies across different contexts. The researches collaborated with teachers in planning part-whole activities, teachers teaching them in their own settings, and then reflecting on them together with the research team. The empirical material consists of video-recorded lessons (Grade 3), small-group teaching (preschool) and individual video-recorded task-based learner interviews (with preschoolers). The teaching episodes and interviews were analyzed on a micro-level, using analytical tools and concepts from variation theory (Marton, 2015). To deepen the knowledge, a re-analysis was also conducted with the purpose of identifying qualitative differences in teachers’ enactments of mathematical ideas and principles associated with a structural approach to additive relations.

  Looking at the articles and the re-analysis, the results suggest that, for learning, it matters which representations are offered to the children. Some representations seem to facilitate the discernment of the parts and whole, and their relations. The results suggest that it matters which examples are offered. A systematic sequence of examples has the potential to bring to the fore relations between different part-whole examples, which offer the children opportunity to learn mathematical principles such as commutativity. Furthermore, the results indicate that what is made possible to learn about additive part-whole relations is associated with what aspects are opened up as dimensions of variation (Marton, 2015). Foremost, though, the results reveal the importance of making connections to highlight number relations and key features associated with the structural approach to additive relations. The results suggest that how variation is offered, and whether and how the teacher explicitly (verbally and gesturally) draws attention to relations, ideas and aspects, is crucial for the learning of additive part-whole relations. Moreover, through the separate articles and the re-analysis, the outcomes indicate that the structural approach to additive part-whole relations and conjectures from variation theory are possible to implement in different contexts and for different ages of children.

 • Svensson, Emma
  Högskolan i Jönköping.
  Elevassistenters vara eller inte vara på fritidshem – det är frågan?: En kvalitativ intervjustudie med en lärare i fritidshem, en specialpedagog och en rektor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Mukabi, Collins
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Vu, Nguyen Long
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Cryptocurrency as a Payment Method in the Retail Industry: An application of Diffusion of Innovation Theory (DOI) on the characteristics of Bitcoin: the case of Bitrefill2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: The convergence of payment behaviours can contribute to the diffusion of new payment technologies and thus economic performance. There is evidence that the electrification of the retail payment system promotes the performance of the banking sector and economic growth. The retail payment market is a prime example of a two-sided market where new payment instruments need to reach a critical mass of users to become viable and grow further (Martikainen, Schmiedel & Takalo, 2015).

  Purpose: The purpose of this paper is to analyse Bitcoin, as a payment method, and review the models already used to shed more light on its further potential adoption by retailers. We apply the DOI theory and review the TAM model to determine the underlying characteristics of Bitcoin that will enable further adoption or rejection among retailers.

  Method: We conduct a case study on Bitrefill AB which offers a rich method for investigating and researching. With the process of interpretation in context, we make inference from the case of Bitrefill in connecting with events and experiences of other retailers (Expedia, Alibaba, Overstock and CheapAir).

  Conclusion: According to the results, the adoption of Bitcoin relies heavily on positive relative advantages to other payment methods, compatibility and simplicity of its use while negative characteristics that pull it back from being adopted include the complexities in understanding the technology behind it, damaging outcomes varying from the expected.

 • Rydén, Josef
  et al.
  Jönköpings-Posten.
  Dybelius, Anders
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Plats, Identitet, Lärande (PIL).
  Karl XII - en människa likgiltig för lidande [recension av Anders Dybelius "Möten med personligheten Karl den XII"]2019Ingår i: Jönköping-Posten, ISSN 1103-9469, nr 7 september, s. 3-Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • Dybelius, Anders
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Plats, Identitet, Lärande (PIL). Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Så enkelt men ändå så svårt att säga hej, tack och förlåt2019Ingår i: Universitetsläraren, nr 7, s. 44-Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • Öberg, Joakim
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Plats, Identitet, Lärande (PIL).
  Samhällskunskapsämnet 100 år 2019 – Eller?2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den 31 oktober 2019 fyller samhällskunskapsämnet 100 år. Eller? Det beror på vad vi menar. Den 31 oktober 1919 infördes i folkskolans tvååriga fortsättningsskola medborgarkunskap, vilket kan ses som en föregångare till dagens samhällskunskapsämne. Men det var långt ifrån alla elever som gick i denna skolform. Ämnet hade bland annat funktionen att fostra eleverna till fungerande samhällsmedborgare, men redan långt tidigare hade denna funktion innehafts av andra ännen inom folkskolan. För läroverkens del låg en del som vi kan kalla statskunskap inom ramen för läroverkens historieundervisning, men denna undervisning var det än mindre andel av befolkningen som tog del av. Om vi syftar till samhällskunskapsämnet utifrån hur ämnet ser ut idag så är det betydligt yngre, vi får gå fram till 1955 och försöksverksamheten med enhetsskolan för att finna det moderna samhällskunskapsämnets tillblivelse och ska vi räkna med då det officiellt infördes för flertalet elever får vi sätta år 1962 och införandet av grundskolan som startår. Så frågan hur gammalt ämnet är får olika svar beroende på vad vi menar.

 • Käkelä, Nikolas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Customization-based interaction in ETO2019Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kundanpassning är ett viktigt sätt för leverantörer att erbjuda värde till sina kunder och på så vis vara konkurrenskraftiga. Det finns en rad olika metoder som leverantörer kan anta för att erbjuda kundanpassning. Gemensamt är att någon form av interaktion mellan kund och leverantör förutsätts, då kundanpassning baseras på att involvera den enskilda kunden i att specificera den lösning som ska produceras. Det kan exempelvis göras genom att kunden tillåts välja mellan olika komponenter eller värden som definierats i förväg, som därefter monteras eller sätts samman enligt kundens önskemål. Eftersom möjligheterna till kundanpassning är tydligt definierade i förväg kan leverantören därför rationalisera deras procedur för att fånga upp kundkrav och föreslå en lämplig lösning. Denna metod skiljer sig från fall då kunden involveras redan i utvecklings, design, eller konstruktionsfasen, så kallade konstruktion-mot-order (engineer-to-order, ETO) scenarion. Kunden är i dessa fall inte bunden till fördefinierade möjligheter för kundanpassning, vilket gör att interaktionen som krävs för att definiera lösningen inte kan rationaliseras i samma utsträckning. I denna uppsats undersöks kundanpassningsbaserad interaktion i ETO, både med avsikt att förbättra förståelsen för interaktion i denna kontext som sådan men även för att erbjuda sätt att förklara hur vissa förhållningssätt till kundanpassning har implikationer för interaktion som skiljer sig från andra. Resultatet av forskningen utgörs av en redogörelse för hur interaktion tar sitt uttryck i ETO samt hur olika förhållningssätt till kundanpassning kan förstås för att tydliggöra deras innebörd för hur lösningar definieras.

 • Gertsson, Sara-Marie
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Förbättrad vård efter bristning vid förlossning: En fallstudie om patientdelaktighet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Att få en allvarlig bristning i samband med förlossning kan ge kvinnor smärta, lidande, och låg livskvalitet under lång tid.

  Syfte. Syftet med förbättringsarbetet har varit att förbättra eftervården genom att införa strukturerad uppföljning, öka kvalitén i bedömning och diagnostik, förbättra informationen till patienten och utveckla former för patientdelaktighet i förbättringsarbetet. Syftet med studien har varit att ur ett verksamhetsperspektiv beskriva erfarenheterna av patientdelaktigheten i förbättringsarbetet.

  Metod. Förbättringsarbetet har designats med hjälp av Förbättringstrappan och utgått från ett patientprocessorienterat perspektiv. Metod för studien var kvalitativ i form av en fallstudie.

  Resultat. Genom förbättringsarbetet följs kvinnorna upp via bristningsregistret, uppföljningsbesök med 3D- ultraljud görs på en specialinrättad mottagning. Vidare får kvinnorna individuell fysioterapeutinformation innan hemgång, en vårdkedja har införts och former för patientdelaktighet har utformats och använts. Dessa är frågeformulär, intervjuer, workshops och patientföreträdare i förbättringsnätverket. Resultatet från studien visar att formerna för patientdelaktighet ger skilda förutsättningar för delaktigheten. Resultatet visar på betydelsen av organisatoriska förutsättningar, värdet av patientdelaktighet, utmaningar vid införande och vilket reellt inflytande som patientdelaktigheten haft under processen och för resultaten av förbättringsarbetet.

  Slutsatser. Patientdelaktighet skapar värde i flera dimensioner. Patientdelaktighet behöver designas, anpassas till kontexten och förbättringsarbetets mål och dess syfte behöver vara tydligt uttryckt.

 • Stolt, Roland
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Elgh, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Heikkinen, Tim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Design and Evaluation of Aerospace Components for SLM2019Ingår i: Transdisciplinary engineering for complex socio-technical systems: Proceedings of the 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 30 – August 1, 2019 / [ed] K. Hiekata, B. Moser, M. Inoue, J. Stjepandić & N. Wognum, Amsterdam: IOS Press, 2019, s. 147-156Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Currently, the additive manufacturing process SLM (selective laser melting) is of high interest in the aerospace industry for the manufacture of jet engine components. This is driven by several factors such as reducing weight and minimizing the variation in the manufacturing process. In the paper, the state of practice in designing SLM parts is examined showing that there is plenty of opportunity to adapt designs to the process. However, this is often too time consuming in the early stages. By examining the state of art in SLM part design, the paper and identifies the variant specific cost drives that are proposed to be used to rank the manufacturability of different design alternatives for turbine frame aerospace components.

 • Stolt, Roland
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Elgh, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Jarfors, Anders E.W.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Challenges and Support when Introducing AM in HPDC Tooling2019Ingår i: Transdisciplinary engineering for complex socio-technical systems: Proceedings of the 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 30 – August 1, 2019 / [ed] K. Hiekata, B. Moser, M. Inoue, J. Stjepandić & N. Wognum, Amsterdam: IOS Press, 2019, s. 147-156Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When manufacturing tooling inserts for HPDC (High Pressure Die Casting), several manufacturing steps such as milling, heat treatment, electro discharge machining and finally surface treatment are involved. By instead manufacturing the insert by SLM (Selective laser melting), the process is expected to be quicker and with less material waste compared to the traditional manufacturing. Examples of other expected advantages is higher product variant flexibility and the possibility of making conform cooling channels, extending the die life. However, the insert is part of a die system involving many components. The insert cannot be designed and manufactured without considering the complete die system. This paper seeks how to integrate the insert design in the die assembly design. This is done via an example component and in cooperation with die manufacturing firms. The result is that the printing is a minor step of the total manufacturing process and that special design considerations needs to be taken for an SLM insert. New die concepts are needed that will minimise the amount of material, reduce the tolerance and surface demand and support the subdivision of the die into several printed parts.

 • Yström, Annika
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  The role of financial reporting: Perspectives of different actors within the reporting environment of entrepreneurial SMEs2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this thesis, the role of entrepreneurial SMEs’ financial reporting is inquired into by posing questions about purposes of use and information needs of users, with the aim of increasing our understanding of what overall objective/s financial reporting can fulfill with respect to this group of entities. The study departs from an interpretivist view and follows a qualitative research strategy with empirical data collected through semi-structured interviews and document studies. The study encompasses the perspectives of different groups of actors within the financial reporting environment of entrepreneurial SMEs, including reporting entities, users and actors engaged in accounting standard setting and regulation.

  The analysis suggests that the role of entrepreneurial SMEs’ financial reporting is more related to the concept of stewardship/accountability than that of decisionusefulness. Limited support is provided for the relevance of financial reporting information on past performance for users’ predictions about future performance. The study further emphasizes the confirmatory value of financial reporting, which is reinforced by the audits, not only for external users but also for management. While arguments in favour of the importance of reliability in evaluating stewardship/accountability are generally based on agency theory, the results of this study indicate that it is the inherent uncertainties and risks of the entrepreneurial process that call for reliable measures. The study further shows the complexity of the interactive relationships between reporting entities and users. Indications are also provided that the evaluation of accountability/stewardship is not restricted to management’s performance, but that capital providers are concerned about their accountability as well.

 • Larsson, Johan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Historiekursen för yrkesprogram i praktiken: En didaktisk undersökning av hur gymnasielärare förhåller sig till historiekursen för yrkesprogram2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Historia blev ett gymnasiegemensamt ämne i och med införandet av 2011 års läroplaner för gymnasieskolan (Gy11). Det innebar att elever på yrkesprogram fick obligatorisk historieundervisning. I studien undersöks hur gymnasielärare i historiekursen för yrkesprogram förhåller sig till kursen och hur de hanterar de eventuella utmaningar och problem som finns med en sådan kurs. Forskningsläget visar att elever på yrkesprogram inte nödvändigtvis efterfrågar en historiekurs och att den komprimerade undervisningstiden inte alltid räcker till för att avhandla kursplanens centrala innehåll. Dessutom visar Skolinspektionens kvalitetsgranskningar att elever inte ser historiekursen som meningsfull och att det sällan finns ett samband mellan undervisningen och examensmålen. Den teoretiska ansatsen tar sin utgångspunkt i Basil Bernsteins klassifikation- och inramningsbegreppet, med huvudfokus på inramningen. Enligt Bernsteins teori är undervisningen på yrkesprogram ofta präglad av stark inramning, vilket innebär att läraren äger stor kontroll över undervisningssituationen.

  I studien har sju historielärare intervjuats. De resultat som presenteras i studien påvisar tendenser som ligger i linje med forskningsläget. Lärarna i studien anser att det finns problem med elevers bristande motivation och förkunskaper, och att denna ramfaktor präglar undervisningen i stor utsträckning. Hur lärare hanterar de utmaningar och svårigheter som uppstår i klassrummet varierar men det framgår ändå att lärarna har någon sorts beredskap. Merparten av lärarna i studien anser att elever med bristande förkunskaper och motivation gagnas av en undervisning med stark inramning, men att kursplanens centrala innehåll är så pass omfattande att läraren tvingas välja undervisningsmetoder med svagare inramning. De undervisningsmetoder lärarna använder präglas av såväl stark som svag klassifikation. Det framkommer även att lärarna anser att det centrala innehållet i kursen är för omfattande i förhållande till undervisningstiden.

 • Olausson, Ulrika
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Meat as a matter of fact(s): the role of science in everyday representations of livestock production on social media2019Ingår i: JCOM - Journal of Science Communication, ISSN 1824-2049, E-ISSN 1824-2049, Vol. 18, nr 6, artikel-id A01Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent times we have allegedly witnessed a “post-truth” turn in society. Nonetheless, surveys show that science holds a relatively strong position among lay publics, and case studies suggest that science is part of their online discussions about environmental issues on social media — an important, yet strikingly under-researched, debate forum. Guided by social representation theory, this study aims to contribute knowledge about the role of science in everyday representations of livestock production on social media. The analysis identifies two central themata, namely lay publics' contestations of (1) facts and non-facts, and (2) factual and non-factual sources.