1 - 29 av 29
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Disputation: 2019-05-17 10:00 B1014, Jönköping
  Duras, Toni
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statistik.
  Applications of common principal components in multivariate and high-dimensional analysis2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling består av fyra papper som alla utforskar någon del av gemensam principalkomponentanalys (CPCA), generaliseringen av principal-komponentanalys (PCA) till flera grupper. Det grundläggande antagandet av CPC-modellen är att egenvektorerna är identiska för samtliga grupper medan de associerade egenvärdena kan variera.

  Det första pappret jämför prestationen av maximum likelihood estimatorn och Krzanowskis estimator för CPC-modellen för två verkliga dataset och i en Monte Carlo-simuleringstudie. Enkelheten och intuitionen av Krzanowskis estimator samt resultaten i detta papper stödjer användningen av denna estimator för CPC-modeller över maximum likelihood-estimatorn.

  Papper nummer två använder CPCA som ett verktyg för att införa restriktioner på systemvisa regressionsmodeller. Pappret bidrar till området genom att föreslå en rad olika estimatorer, härleda deras egenskaper och identifiera lämplig mängd utjämning som ska åläggas estimatorn.

  I det tredje pappret föreslås en generalisering av PCA-modellen med icke-stokastiska effekter till flera populationer i en CPC-miljö. Modellen innehåller huvudsakligen geometriska, snarare än probabilistiska antaganden och är utformad för att betrakta eventuell information om bruset i dataseten för att ge bättre uppskattningar; erhållna genom att minimera ett minsta kvadratkriterium med avseende på ett specificerat metriskt rum.

  Det fjärde pappret undersöker egenskaper hos den ortogonala gruppen och det associerade Haar-måttet på gruppen. Det demonstreras hur till synes abstrakta resultat är viktiga för tillämpad statistik och i synnerhet för PCA.

 • Disputation: 2019-06-05 13:00 Forum Humanum, Jönköping
  Rundqvist, Louise
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Biomedicinsk plattform.
  Aspects of regular long-term endurance exercise in adolescents, with focus on cardiac size and function, hormones, and the immune system2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The long-term effects of starting high-intensity training at younger ages are largely unknown. The present studies focused on adolescents who had performed regular endurance exercise for several years at an elite level and compared those subjects with a control group of adolescents of similar age and sex who had not engaged in regular exercise. The knowledges generated by this research will contribute to further understanding of some of the physiological effects of strenuous regular exercise during adolescence.

  Aim: The overall aim of this research was to investigate endurance-trained adolescents, focusing on cardiac size and function, hormones associated with growth and metabolism, and impact on the immune system.

  Methods: All participants underwent echocardiography at rest as well as immediately and 15 minutes after amaximal cardiopulmonary exercise test. Blood samples were taken at rest and analyzed for biomarkers such as hormones, immune cell surface markers, and secreted cytokines and chemokines. The study design was crosssectional (Papers I, III, and IV) and comparative, with a quantitative approach in all four studies. The evaluationin Paper II used a pre-post test design with measurements of cardiac parameters before and after a maximal treadmill test. The studies in Papers I–III compared endurance-trained (active group) and untrained (controls) adolescents matched by age and sex, whereas the analysis in Paper IV considered differences between the sexes in the endurance-trained adolescents.

  Results: Compared with controls, the endurance-trained adolescents showed increased size of all four heart chambers, as well as improved cardiac systolic function at rest. Considering cardiac changes from baseline to immediately after exercise, the systolic and diastolic patterns were similar in both groups, although the diastolic function was more enhanced in the active group. Strong associations between peak oxygen uptake and cardiac size and function could be seen both at rest and after exercise. Circulating hormones at rest did not differ between the two groups. No correlation between insulin-like growth factor 1 and cardiac size was found among the endurance-trained adolescents. Compared with endurance-trained girls, endurance-trained boys exhibited an elevated response to a potent type 1 diabetes-related autoantigen. Conversely, compared with the trained boys, the trained girls showed an increased number of circulating immune cells and increased secretion of C-peptide and proinsulin.

  Conclusions: There are many benefits associated with regular exercise, and the present research did not provide any data to oppose that statement. Factors such as increased cardiac size at rest and exercise-related effects on cardiac functions do occur and therefore should be expected in endurance-trained adolescents with high peak oxygen uptake. Indeed, this should be interpreted as a sign of physiological adaptation and not as pathophysiology. The greater cardiac dimensions observed in these subjects could not be related to increased resting levels of hormones associated with growth and metabolism. The endurance-trained adolescents did show some sex-related differences with regard to their immune response at rest.

 • Disputation: 2019-05-17 12:00 Hb116, Jönköping
  Öberg, Joakim
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Plats, Identitet, Lärande (PIL).
  Samhällskunskap från styrdokument till undervisning: Tjugo lärare ramar in vad som påverkar deras praktik2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna samhällskunskapsdidaktiska avhandling är att undersöka vad samhällskunskapslärare själva upplever som de viktigaste påverkansfaktorerna för transformeringen av samhällskunskapsämnet utifrån intentionerna i styrdokumenten (formuleringsarenan) till samhällskunskap som undervisning (realiseringsarenan), samt hur detta upplevs ha förändrats över tid. Det är således vad som händer mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan, det vill säga tranformeringsarenan, som är i fokus. Studien bygger på hermeneutisk-fenomenologisk livsvärldsansats där fenomenologisk beskrivning och hermeneutisk tolkning är centralt. Empirin utgörs av intervjuer med tjugo samhällskunskapslärare för grundskolans år 7–9 och gymnasiet; tio med lång yrkeserfarenhet, tio tämligen nyexaminerade.

  Resultatet tematiseras utifrån inspiration från ramfaktorteoretiskt perspektiv i fyra dimensioner av påverkansfaktorer, vilka är Den personliga dimensionen, Den didaktiska dimensionen, Den styrande dimensionen och Den samhälleliga dimensionen. Var och en av dessa dimensioner delas upp i ett antal variationer. Dimensionerna är konstruerade utifrån principen om det personligt nära till det samhälleligt distanserade. Utöver dessa dimensioner har en aspekt på dessa lagts till, Den elevnära aspekten vars innehåll utgörs av eleverna som påverkansfaktor. Lärarna i studien pratar i princip aldrig om eleverna som påverkansfaktor utan att koppla till någon av de fyra dimensionerna. Slutsatser som dras i studien är att de tjugo lärarna alla har mycket olika berättelser om vad de uppfattar som viktigaste påverkansfaktorer. Några lägger fokus på personlig bakgrund eller personliga intressen. Andra fokuserar på didaktiska idéer, styrdokument eller organisatoriska och ekonomiska ramar. Studien visar också att lärarna alla anger en eller ett par dominerande dimensioner, vilka också påverkar hur de talar om de andra dimensionerna. Lärarnas berättelser visar även att de upplever att undervisningen och vad som påverkar denna påtagligt förändras över tid. Utifrån en del aspekter skiljer sig de båda respondentgrupperna åt på kollektiv nivå, emedan en del aspekter skär rakt igenom intervjumaterialet med likheter på individnivå, oavsett om de arbetat fyrtio år eller är nyexaminerade.

  Studiens kanske viktigaste bidrag är att den exemplifierar teoretiska perspektiv, inte minst genom att belysa att vad som påverkar undervisningen i ett ämne är så komplext att den ramfaktorteoretiska byggnadsställningen måste anpassas efter den specifika undersökningen med dess frågeställningar och undersökningsmaterial.

 • Dickèr, Jonathan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design, JTH, Industridesign.
  Beach Chair Inspired Seating Furniture2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Disputation: 2019-05-24 13:00 Forum Humanum, Jönköping
  Möller, Saffran
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Functioning in prosthetic users provided with and without a microprocessor-controlled prosthetic knee – relative effects on mobility, self-efficacy and attentional demand2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En amputation av nedre extremiteten är en traumatisk upplevelse som påverkar den drabbade personen både fysisk och psykiskt och som ofta leder till begränsningar i det dagliga livet. Efter amputationen utprovas vanligen en protes för att möjliggöra mobilitet och god funktion. Protesens mekaniska egenskaper kan variera och valet av specifika proteskomponenter har visat sig påverka individens funktionsförmåga. Studier avseende relativa effekter av olika typer av protesknäleder har generellt sett fokuserat på fysiska och biomekaniska variabler, vilket ger en ganska snäv bild av protesanvändarens hälsorelaterade tillstånd. Det finns ett behov av att bredda perspektivet av hälsa och välmående hos protesanvändare genom att studera en större variation av faktorer som kan påverka individens funktionstillstånd.

  Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva och jämföra funktionen hos personer med en transfemoral amputation eller en knädisartikulation och att utvärdera den relativa effekten av att använda en icke-datastyrd protesknäled (non-MPK) respektive en datastyrd protesknäled (MPK).

  Metod: Samtliga fyra studier i avhandlingen är kvantitativa tvärsnittsstudier, men innefattar olika datainsamlingsmetoder. Dessa innefattar självskattningsinstrument, funktionstester, enkätstudie med två frågeformulär samt mätning av hjärnaktivitet vid vanligt gående på plan mark samt vid gående med tillägg av en ytterligare samtidig uppgift. En grupp bestående av 42 personer med benamputation som använder en protesknäled med eller utan datastyrning inkluderades i enkätstudien. En annan grupp bestående av 29 personer som använder en protesknäled med eller utan datastyrning samt en kontrollgrupp (n=16) deltog i de övriga studierna. Statistiska analyser utfördes för att jämföra grupperna som använde olika protesknäleder samt för att jämföra protesanvändare och kontroller.

  Resultat: Personer som använde en non-MPK rapporterade sämre mobilitet och tillit till sin balans och hade sämre resultat på funktionstesterna än de som använde en MPK. Resultatet påvisade ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller självskattad generell hälsa, tilltro till sin egen förmåga eller antal steg per dag. Resultatet påvisade ökad frontal hjärnaktivitet vid vanligt gående på plan mark hos de individer som använde en non-MPK jämfört med de som använde en MPK och jämfört med kontrollgruppen. 71 Signifikant ökad hjärnaktivitet i prefrontala cortex sågs även hos MPKgruppen och kontrollgruppen då ytterligare en uppgift adderades vid gång i jämförelse med gående utan annan uppgift.

  Slutsatser: Det sammanslagna resultatet av de fyra studierna tyder på att personer som har blivit försedda med en MPK har bättre mobilitet, både självskattat och objektivt värderad, samt rapporterar bättre tillit till sin balans än de som är försedda med en non-MPK. Resultatet visar också att hög tilltro till sin egen förmåga är associerat med att man använder sin protes mer. Deltagare som använde en non-MPK uppvisade mer hjärnaktivitet vid gång vilket tyder på att de behöver rikta mer uppmärksamhet åt att gå än de som använde en MPK.

  Av särskilt intresse för yrkesverksamma inom protesrehabilitering är de fynd som visade att ökad grad av uppmärksamhet inte belystes i de temporospatiala gångparametrarna. Detta skulle kunna indikera att kognitiv belastning inte reflekteras i de gångvariabler som vanligtvis undersöks i klinisk verksamhet.

 • Johansson, Ulf
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik, JTH, Jönköping AI Lab (JAIL).
  Löfström, Tuwe
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Sundell, Håkan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Linusson, Henrik
  Department of Information Technology, University of Borås, Sweden.
  Gidenstam, Anders
  Department of Information Technology, University of Borås, Sweden.
  Boström, Henrik
  School of Information and Communication Technology, Royal Institute of Technology, Sweden.
  Venn predictors for well-calibrated probability estimation trees2018Ingår i: Conformal and Probabilistic Prediction and Applications / [ed] A. Gammerman, V. Vovk, Z. Luo, E. Smirnov, & R. Peeters, 2018, s. 3-14Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Successful use of probabilistic classification requires well-calibrated probability estimates, i.e., the predicted class probabilities must correspond to the true probabilities. The standard solution is to employ an additional step, transforming the outputs from a classifier into probability estimates. In this paper, Venn predictors are compared to Platt scaling and isotonic regression, for the purpose of producing well-calibrated probabilistic predictions from decision trees. The empirical investigation, using 22 publicly available data sets, showed that the probability estimates from the Venn predictor were extremely well-calibrated. In fact, in a direct comparison using the accepted reliability metric, the Venn predictor estimates were the most exact on every data set.

 • Gradin, Lovisa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning.
  Lennartsson, Emilia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning.
  Eye-tracking och elevers lärande i matematik: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att sammanställa och problematisera forskning kring hur eye-tracking som metod kan användas för att synliggöra elevers förståelse för matematik. Eye-tracking är en metod där människors ögonrörelser studeras för att undersöka den visuella uppmärksamheten utifrån fixeringar och sackader. En eye-tracker är en apparat som används för att mäta ögonrörelser.  Studiernas undersökningar utgår från en hypotes om att det finns ett samband mellan ögonrörelser och kognitiva processer. Sammanställningen har sitt ursprung i en litteraturstudie där artiklar har funnits genom sökningar i olika databaser. Tolv vetenskapliga studier valdes ut baserat på inklusions- och exklusionskriterier, och analyserades i detalj. Dessa studier pekar på att eye-tracking kan visa skillnader mellan vilka strategier eleverna använder, skillnader mellan hög- och lågpresterande elever samt skillnader i kognitiv belastning. Studierna visar också att det finns flera möjligheter med eye-tracking som metod men lyfter också fram begränsningar. En möjlighet är att eye-tracking i vissa fall är mer objektiv än andra metoder och en annan är att eye-tracking kan visa strategier som eleven själv inte kan verbalisera. Begränsningar är att den kognitiva uppmärksamheten inte alltid stämmer överens med deltagarens visuella fokus samt att resultatet kan vara svårt att urskilja vid emotionella reaktioner.  Eye-tracking jämförs ofta med olika sorters intervjuer och flera studier förespråkar att kombinera eye-tracking med andra metoder för att samla in kompletterande data. I slutet av texten lyfts de etiska dilemman fram som kan uppstå vid eye-tracking.

 • Klingberg, Ellen
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning.
  Andersson, Madeleine
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning.
  Gester - ett verktyg i matematikundervisning: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Litteraturstudiens syfte är att genom didaktisk forskning beskriva gesters roll för matematiklärande. För att besvara syftet har två frågeställningar tagits fram: På vilka sätt kan gester användas i matematikundervisning? Hur kan gester hjälpa elever att utveckla förståelse för matematik? 

  Litteraturstudien är genomförd med hjälp av en litteraturanalys av tio vetenskapliga artiklar som sållats fram i en systematisk databassökning. 

  Studierna visar att gester används på olika sätt i klassrummet. Resultatet tyder på att elever tar till sig kunskap oavsett om instruktioner med gester sker av lärare i ett klassrum, är videoinspelade eller förmedlas med avatarer. Flera av studierna förespråkar att använda gester vid inlärning men att urskilja olika gester och använda dem medvetet.

  Slutsatsen är att använda gester kan vara fördelaktigt vid lärande. Gester garanterar dock inte lärande utan behöver sättas i ett sammanhang där det kompletterar talet. 

 • Karlsson, Kåre
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT. Ambulance Services, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Persson Niemelä, Patrik
  Ambulance Services, Skaraborg Hospital, Skovde, Sweden.
  Jonsson, Anders
  School of Health Sciences, University of Borås, Borås, Sweden.
  Törnhage, Carl-Johan
  Department of Paediatrics, Skaraborg Hospital, Skovde, Sweden.
  Stress response in swedish ambulance personnel evaluated by Trier social stress test2019Ingår i: Journal of Health and Environmental Research, ISSN 2472-3584, Vol. 5, nr 1, s. 14-23Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  According to previous research, ambulance personnel often consider themselves as healthy, but at the same time several studies show that they suffer from several stress-related illnesses, take early retirement and even suffer early death. The aim of this study was to explore mental stress during the Trier Social Stress Test. Questions were whether heart rate measurement could replace cortisol concentration in saliva as an indicator of stress and if there were differences between genders. During 20 Trier Social Stress Tests heart rate and salivary cortisol concentrations were measured. Heart rate was measured every 15 seconds and salivary cortisol was collected at seven occasions. Fourteen men and six women (sixteen ambulance nurses and four paramedics) participated. A questionnaire with background data was collected. Statistical analysis used was non-parametric tests to adjust for misalignment. During the Trier Social Stress Test women had their highest salivary cortisol concentration before start of test while the maximum values for men were 10 to 20 minutes after start. In contrast, there was no difference in heart rhythm before, during and after test between genders. No correlation between heart rate and salivary cortisol was found. There was no significant difference in stress response according to personnel’s age or level of education. Women and men exhibit different hormonal stress responses when it comes to performing unfamiliar actions, something that has not been seen before. Since no correlation could be seen between heart rate and salivary cortisol concentration they cannot replace each other as indicators of stress.

 • Älveroth, Olle
  et al.
  Raunecker, Artem
  Skandalöst eller överöst?: En kvalitativ innehållsanalys om rapporteringen av självständig poddradio i nyhetsmedia2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur tre podd-incidenter tolkas och framställs i nyhetsmedia. Studiens syfte är att undersöka om incidenterna i poddarna kan uppfattas som skandalösa eller kontroversiella och hur nyhetsmedia väljer att rapportera kring dem.

  Studien är baserad på en kvalitativ innehållsanalys. Studien är uppdelad i två delar, där den ena behandlar det konkreta podd-innehållet och den andra varför innehållet porträtterats som skandalöst i nyhetsmedia. Analysen av valda nyhetsartiklar genomförs med hjälp av medielogik, gestaltningsteori och diskussion av karaktäristiska egenskaper hos en skandal. För att utvinna tillräckligt brett resultat grundas analysen av podd-innehållet på semiotik och semiotiska principer.

  Resultatet av studien tyder på att det valda podd-innehållet kan tolkas som kontroversiellt eller skandalöst beroende på vad som förmedlas och hur det gör det. Resultatet av studien tyder även på att podd-innehållets helhet inte alltid framställs i nyhetsmedia på grund av nyhetsvärdering och nyhetsurval.

 • Larsson, Willy
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Comparing digital marketing platforms: Helping companies decide between going with an enterprise marketing software or settling with a minor one2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The desire for digital marketing has rapidly grown. The consequence of this has been an increased supply of digital marketing software providing the desired tools. This leads to a need for different types of software, where both enterprise platforms and minor one’s have risen. Both types come with opportunities and disadvantages, which need to be taken into account when deciding digital marketing software.

  The purpose of this study is to assist companies in choosing the correct digital marketing software that meet their needs. The research focus on clarifying what differs an enterprise software from a minor one. The research is based on company needs, where time consumption, cost, integration complexity and software functionality have been analyzed.

  A case study has been performed at the company Improove AB. The case study contained a literature study, interviews and an experiment. With these methods a lot of data could be collected, which consequently led to a thorough analyzation.

  In the end, it was found that a minor marketing software is severely less time consuming. An enterprise software is more expensive, and it is in addition more complex to integrate than a minor marketing software. The enterprise marketing software triumphs when it comes to provided functionality, both regarding supply and possible configurations. With this knowledge it was determined that it is almost always preferred to integrate a minor marketing software, instead of an enterprise software. The reason for this is mainly that the integration complexity increases the time consumption, which increases the cost. Another reason is that it is crucial that the company using the digital marketing software takes advantage of all provided functionality, which they rarely do.

  From the research it is possible to make educated decisions when deciding between digital marketing platforms. Whether an enterprise software is preferred or if a company should instead settle with a minor software is further explain in the thesis report.

 • Brage, Ellen
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  The rise of Brutalism and Antidesign: And their implications on web design history2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The following bachelor thesis is written by a student at New Media Design within Informatics at the School of Engineering, Jönköping University.

  The background of this study is based on the emergence of web design trends brutalism and antidesign, which have been argued to originate from styles used during early periods of the web’s history. Furthermore, a lack of cultural analysis within web design has been identified. The visual evolution of the world wide web is not sorted into distinct and widely acknowledged periods or categories such as is the case with most other cultural areas like music and art. The emergence and popularity of brutalism and antidesign were identified as potential cases of visual styles returning from the past. They were therefore considered opportunities to examine visual periods in web design and predict where the field is heading in the future.

  The study was conducted using the qualitative method of semi-structured interviews. The empirical data was analysed using a thematic analysis and was later compared with theories derived from literature studies.

  The study found three reasons behind the rise of brutalism and antidesign in web design; the world wide web’s coming of age, reactions towards the mainstream web and the interest in retro trends. The study also aimed to find the possible implications of their emergence on the aesthetic evolution of web design.  It was found that brutalism and antidesign are part of a large number of experimental and retro trends that will continue to emerge. Though they are unlikely to directly affect mainstream web design in its current state, they may be seen as design movements. This may be viewed as a step in the direction of visual categories within web design.

 • christensson, emelie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hur socialt är ett socialt intranät?: En fallstudie om internkommunikation inom ett socialt intranät2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte Studien syftar till att undersöka internkommunikationen inom ett socialt intranät. Internkommunikation är ett viktigt forskningsfält som utvecklats och studerats i över 100 år. Men som numera behöver studeras inom de sociala intranäten där internkommunikationen i allt högre grad sker.

  Design Forskningen om internkommunikation via sociala intranät är fragmenterad och i behov av fler teoribaserade studier. I den här studien används det närliggande forskningsfältet internkommunikation samt teorin “Three levels of ISM” för att utveckla teoretiseringen av forskningsfältet internkommunikation via sociala intranät. I studien undersöks kommunikationen inom ett socialt intranät i en svensk offentlig organisation genom kvalitativ innehållsanalys med hjälp av de fyra teorierna om internkommunikation och kommunikation via sociala intranät.

  Resultat Analysen visar på att kommunikationen är mycket begränsad samt att en stor mängd av kommunikationen inte ens berör organisationens angelägenheter utan snarare privata angelägenheter. Vidare innehåller kommunikationen deltagande, kunskapsdelande och meningsskapande kommunikation i mycket liten utsträckning. Detta visar på att organisationen inte utnyttjar det sociala intranätet i enlighet med samtida forskning om internkommunikation, utan istället positionerar sig närmare det klassiska perspektivet. Därtill visar resultatet problem med teorin ”Three levels of ISM” vilket leder till att teorin problematiseras.

 • Disputation: 2019-05-17 13:00 Forum Humanum, Jönköping
  Kapetanovic, Sabina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Mutual actions - Developmental links between aspects of the parent-adolescent relationship and adolescent risk behaviors2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Adolescence is a critical time for the onset or intensification of engagement in risk behaviors, such as delinquency and alcohol use. Parents are often advised to supervise adolescents or set rules for behavior control in order to protect their adolescents from harm. But are such parenting strategies advantageous in preventing adolescents from engaging in risk behaviors? Little is known about what role adolescents play in the parent- adolescent relationship and their own psychosocial development? The overall aim of the dissertation was to investigate how parent- and adolescent-driven communication efforts occurring in the parent-adolescent relationship relate to risk behaviors in early to mid- adolescence.

  Findings show that adolescent-driven communication efforts (i.e. disclosure about their everyday activities) play a prominent role in the parent-adolescent relationship and adolescent engagement in risk behaviors. Adolescent disclosure is linked to parental knowledge of an adolescent’s whereabouts, parent-adolescent emotional connectedness, and decreases in adolescent risk behaviors over time. While parental behavioral control of adolescent whereabouts can indeed be protective of adolescent engagement in risk behaviors, parents’ soliciting efforts are related to higher levels of engagement in delinquency and substance use. This is particularly true for boys and adolescents with detached and fearless temperament. However, when adolescents are willing to communicate, parents can elicit more disclosure from their adolescents through soliciting efforts.

  This dissertation suggests that parents and adolescents both play important roles in parenting and parent-adolescent relationships. Parents can protect their adolescents from engagement in risk behaviors, especially when adolescents share information with their parents.

 • Disputation: 2019-05-10 13:00 Forum Humanum, Jönköping
  Monwell, Bodil
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  En dyster parentes – opiatregeln i svensk LARO-behandling 2010–20162019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Opioids are well documented to arouse euphoria, relieve pain, and to have a high dependency potential. Opioid dependence is a serious chronic condition with a high risk of extensive worsened health, relapse and premature death.

  Opioid maintenance treatment (OMT) is well researched and has strong scientific support. In Sweden, OMT over time was subjected to polarised and infected political debate and has been strictly regulated by the National Board of Health and Welfare (NBHW). During 2010–2016 NBHW redefined the diagnostic concept of “opiate dependence” in the regulation SOSFS 2009:27. Dependence to only three opioids: heroin, opium or morphine, could give eligibility to OMT (here called the “opiate rule”). The purpose stated was to prevent those dependent to other opioides, e.g. buprenorphine,from receiving OMT. Applicants with severe opioid dependence were thereby divided into two subgroups: those with “opiate” dependence related to heroin, morphine or opium, and those with opioid dependence who lacked documentation in relation to the three opiates. The question is whether there were differences between these groups concerning problem severity or substance-related diagnostics that could justify differences in access to OMT?

  A population (n = 127) actualised for OMT during 2005-2011 in Jönköping County is studied regarding severity of problems, diagnostics and trajectories in and out of treatment. In order to provide precise drug use data, a cognitive tool for taking anamnestic information, called the Drug List, was developed.

  In Study I, using the Addiction Severity Index, the two groups were found to be quite similar in severity of health problems, social situation and drug problems, including overdoses and injections.

  In Study II, the Drug List was found to be superior to a traditional way of taking anamnestic data, more sensitive and giving more precise data, without taking more time. Validity was shown in relation to faked drugs.

  In Study III, using a structured diagnostic interview, ADDIS, with the Drug List, showed that both two groups qualified for severe opioid dependence, that opiates and other opioids had contributed equally to the development of opioid dependency, and that the two groups also had similar additional substance dependence problems.

  Study IV investigated how “the opiate rule” affected practice by interviewing representatives of OMT clinics as well as a representative of a users’ association. The regulation created dilemmas for clinics as well as for users. Users developed a strategy of getting "negative merits" for being eligible to OMT. Clinicians developed strategies to find ways “around” the regulation in order to admit patients in OMT.

  Study V followed those who had applied for OMT and found four trajectory subgroups – those denied OMT, those discharged, those readmitted, and those who remained in treatment. The study provides evidence for a more positive development being related to more involvment in OMT concerning health, social situation as well as substance use problems. Being denied or discharged is related to increased risks of a negative development.

  The thesis conclude that there was no support for dividing applicants according to “the opiate rule”. The purpose of top-down control using regulations, is to guarantee uniform and knowledge-based care. In this case the regulation had negative effects in these respects, increasing risks for the applicants, and lost credibility from the profession. The opiate rule in SOSFS 2009:27 is therefore a dismal parenthesis in the history of OMT in Sweden, and could be studied to prevent similar mistakes in the future.

 • Larsson Sarja, Amanda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Hamnstaden Jönköping: En komparativ undersökning om den yttre hamnens betydelse för Jönköping åren 1833 –19602019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att jämföra och undersöka historiska händelser är något av det vanligaste som görs inom vetenskapen. Denna uppsats skiljer sig inte där. Uppsatsen berättar om hur hamnen i Jönköping använts mellan åren 1833 till mitten på 1900-talet. Den undersöker betydelsen av hamnen i form av antalet båtar som anlades här under den aktuella tidsperioden. Uppsatsen svarar också på frågorna kring varför hamnen byggdes, hur hamnens betydelse förändrats över tid och uppsatsen gör även en jämförelse mellan hamnarna i Jönköping, Hjo och Askersund.

  Slutsatsen blir att hamnen har varit viktig under lång tid och den minskade i sitt användande på grund utav att andra transportmöjligheter blev mer aktuella. Hamnen byggdes från början för att kunna hantera det större behovet som kom efter att Göta kanal bildat nya vägar till Östersjön.

  Uppsatsen kommer även fram till att Jönköping och Hjo liknar varandra i sin utveckling under denna tidsperioden. Askersund skiljer sig lite mer från de två och anledningarna är bland annat placeringen av orten och hur behovet såg ut.

 • Vuorinen, Kim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Quality Management in Offshore Construction Project2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Companies have a need to internationalize and locate all over the world to gain advantages against competition. However, when companies internationalize, they face difficulties. One of the major difficulties is how they can reach the same high quality around the world in their business facilities. Over one third of all construction projects reporting major defects. The purpose of this thesis is to research how companies implement Quality Management in offshore construction projects, what are the common challenges related to the subject and how to overcome these challenges.

  The theoretical framework for the study is gathered from academic literature. The thesis uses a qualitative research approach. The primary data is gathered through interviews and observations that are conducted on an offshore construction site.

  The case study in this thesis researches how a multinational company handles Quality Management in an offshore construction project.  The company’s Quality Management guidelines and practices have been established in Europe, whereas the location and context of this study is in Southeast-Asia. The difference in business context and cultures causes additional challenges in implementing Quality Management in the project. After analyzing the data, the company’s Quality Management practices are compared to suggested practices in the academic literature. These suggestions can be valid for other multinational companies that are expanding to different continents.

  The results show that when companies do offshoring decisions, relationship quality with contractors and partnership credibility should be central attributes, even if it means doing business with higher priced companies. Many companies do not focus enough on the quality aspect in the contractor tendering phase. Instead they tend to base decisions solely on cost and speed even though bad quality work results in increased costs and delays in construction projects.

 • Tarasov, Vladimir
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Tan, He
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Adlemo, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Ismail, Muhammad
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Mats, Johansson
  Saab AB, Avisonics.
  Olsson, Daniel
  AddQ AB.
  Ontology-based Software Test Case Generation (OSTAG)2015Ingår i: European Projects in Knowledge Applications and Intelligent Systems - Volume 1: EPS Lisbon 2016 / [ed] R. J. Machado, J. Sequeira,H. Plácido da Silva, & J. Filipe, SciTePress, 2015, s. 135-159Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Testing is a paramount quality assurance activity in every software developmentproject, especially for embedded, safety critical systems. During thetest process, a lot of effort is put into the generation of test cases. The presentedOSTAG project aimed at developing methods and techniques to automate thesoftware test case generation for black-box testing. The proposed approach wasbased on the creation of a software requirements ontology and the applicationof inference rules on the ontology to derive test cases. The ontology representsknowledge of the requirements, the software system and the corresponding applicationdomain while the inference rules formalize knowledge from documentsand experienced testers in the domain of test planning and test case generation.A software prototype of the approach was implemented and one of the industrialproject partners evaluated the results. An alternative method for generating testcases, based on genetic algorithms, was also explored.

 • Graus, Mark P.
  et al.
  School of Business and Economics, Maastricht University, Maastricht, Netherlands.
  Ferwerda, Bruce
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Tkalčič, Marko
  Faculty of Computer Science, Free University of Bozen-Bolzano, Bozen-Bolzano, Italy.
  Germanakos, Panagiotis
  Dep. of Computer Science, University of Cyprus, Cyprus.
  A summary of the third workshop on theory-informed user modeling for tailoring and personalizing interfaces2019Ingår i: CEUR Workshop Proceedings / [ed] Parra D.,Riche N.,Trattner C., CEUR-WS , 2019, Vol. 2327Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The third workshop on Theory-Informed User Modeling for Tailoring and Personalizing Interfaces (HUMANIZE) 1 took place in conjunction with the 24th annual meeting of the intelligent user interfaces (IUI) 2 community in Los Angeles, CA, USA on March 20, 2019. The goal of the workshop was to attract researchers from different fields by accepting contributions on the intersection of practical data mining methods and theoretical knowledge for personalization. A total of six papers were accepted for this edition of the workshop. 

 • Rosengren, Anna
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Power to the people – or privacy in peril?: A linguistic-historical analysis of the meaning and boundaries of the Swedish principle of public access to official documents2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Recently, we have seen a very disconcerting development in the world regarding how information of different kinds is valued and used. As “truth” is being increasingly questioned, one possible remedy is the right of access to official documents. This is the subject studied in this article. Such access constitutes an important element in our democratic society by providing citizens and the media the means to control their government. In Sweden, this right of access might also bring about detrimental effects for privacy, or personal integrity, however, due to the stipulations of the constitutional law, the Freedom of the Press Act.

  As will be outlined in this study, the meanings attributed to various expressions related to the right of access are unclear, so too are the boundaries that regulate the creation of official documents that may be requested as per the Freedom of the Press Act. This uncertainty could carry implications for personal integrity. The meanings and creation of official documents are thus at the heart of this investigation.

 • Kaneberg, Elvira Ruiz
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Hertz, Susanne
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Jensen, Leif-Magnus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Voluntary defense networks in emergency preparedness in developed countries: the case of Sweden [Redes de defensa voluntarias en preparación ante emergencias en países desarrollados: el caso de Suecia]2019Ingår i: Revista Científica General José María Córdova, ISSN 1900-6586, Vol. 17, nr 26, s. 229-250Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Voluntary networks are actors in civil society and central to the emergency preparedness efficiency of developed countries’. This study focuses on the voluntary defense networks in Sweden, a unique set of networks that contribute to the efficiency of emergency preparedness. Through interviews with experts in Swedish civil and military fields and their associated voluntary defense networks, as well as secondary data, we examined the coordination of these voluntary defense networks in practice. Although voluntary network coordination is highly associated with efficiency, in practice, most voluntary networks are not well coordinated. This study confirms that civil and military practitioners in developed countries, struggling with the coordination of voluntary networks are not isolated in their struggle; inattentive practices are indeed the norm. This article also establishes a course that civil and military practitioners can follow to improve emergency response efficiency.

 • Rosenbaum, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Med inferenskunnande i fokus: En studie om vad mellanstadieelever behöver lära sig och hur undervisning kan bidra till att utveckla förmågan att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag2019Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to generate knowledge about what students in years 4 and 5 (9-12 years old) need to discern in order to draw conclusions about a protagonist’s character traits in a fictional text, and how this ability can be developed. The method chosen to answer the research questions is Learning Study, an iterative classroom-based approach. Two primary school teachers in Swedish and the teacher researcher worked together. They collaborated to design, teach, evaluate, refine, and analyse a series of six lessons in a cyclic process with the Variation Theory as theoretical framework. The empirical data consists of pre- and post-lesson assessments, and video recordings of the lessons. The analyses resulted in five qualitatively different categories and four critical aspects. It is suggested that in order for the student to develop the ability to draw conclusions about a protagonist’s character traits, it is critical: (a) to discern that the protagonist’s character traits, both reproduced (explicit) and implied (implicit), are based in the text, (b) to discern, in the text, descriptions of how a protagonist for example acts, reacts, feels, thinks, and interacts with other characters in the story, as this could facilitate drawing conclusions about the protagonist’s (implicit) character traits, (c) to experience that when conclusions about the protagonist’s (implicit) character traits are related to how a protagonist acts, it is possible to discern what in the text the conclusion is based on, and (d) to experience that conclusions about aprotagonist’s (implicit) character traits can be discerned when they are linked to a character/person who is outside the story (eg in another story, film, or in real life).

 • Blomberg, Fanny
  et al.
  Jerrhage, Linn
  MOMSHAMING: En kvalitativ kritisk diskursanalys om hur nätkritik mot kvinnor utspelar sig på Isabella Löwengrips blogg.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det svenska samhället idag är det vanligt att mammor delar med sig av sitt liv på sociala medier. En av dessa mammor är Isabella Löwengrip som är en välkänd person i Sverige och har över 1,5 miljoner följare på sin blogg. Isabella bloggar om sitt vardagsliv och hur det är att vara ensamstående med två barn. Något som blivit ett återkommande mönster i Isabellas kommentarsfält på bloggen är att det publiceras kritik riktat mot hur hon uppfostrar sina barn. Denna typ av diskriminering har fått benämningen “momshaming”.

   

  Denna kvalitativa studie undersöker hur momshaming utspelar sig i Isabella Löwengrips blogg. Det görs utifrån ett feministiskt perspektiv med hjälp av CDA och normteori. Metoden som används är kritisk diskursanalys där sju analysverktyg använts. Fem inlägg har valts ut där kommentarerna och inläggen studeras för att kunna ta reda på vad läsarna reagerar på och hur momshaming utspelar sig i kommentarsfältet.

   

  Studien identifierar fyra olika teman inom momshaming kommentarerna: ironi, tid, ”de är ju bara barn” och jämförande med sig själv. Studien visar på att momshaming uppstår när läsaren anser att Isabella bryter mot normen för hur en “bra” mamma ska vara. Momshaming utspelar sig genom att läsarna kommenterar negativa kommentarer. Det vanligaste temat är kritik mot att Isabella inte spenderar tillräckligt med tid med sina barn och att barnen inte behandlas som barn. 

 • Granat, Johanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Lermark Schøn, Tanja
  Högskolan i Jönköping.
  Hur påverkar en stel ankel och appliceringen av en flexibel ankel-fot-ortos ankeln under gång?: Dynamisk analys av ankelns kinematik och kinetik hos friska människor2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Perifer neuropati och polyneuropati är termer för att beskriva ett tillstånd hos individer där nerverna i det perifera nervsystemet är skadade och den motoriska samt somatosensoriska förmågan är förlorad. Ankelns motoriska kontroll är essentiell för förmågan till gång och för att bibehålla dynamisk stabilitet under gången. Vid behandling av individer med perifer neuropati används ofta en AFO för att förbättra gångförmågan. När kunskapen förbättras om vilka faktorer som påverkar gången samt hur kroppen biomekaniskt påverkas av hjälpmedlet är det till hjälp för att välja den mest fördelaktiga behandlingen. Syftet är att utvärdera hur ankelns kinematik samt kinetik i frontal- (Y) och sagittalplan (X) påverkas vid en situation där rörelse i ankeln tillåts samt vid en situation där rörelse i ankeln inte tillåts. Metod: För att studera ankelns kinematik samt kinetik använde vi oss av två interventioner på våra testpersoner. Vid en av interventionerna utförde testpersonerna en gånganalys med en dynamisk AFO (ToeOFF), där ankeln har utrymme för rörlighet. Vid den andra interventionen låstes testpersonernas ankel med gips med avsikt att tillåta så lite rörelse som möjligt i ankeln. Kinematisk samt kinetiska data samlades in från 5 friska unga vuxna individer, som ombads gå med en dynamisk AFO (ToeOFF) samt med en gipsad ankel i självvald hastighet. Datan samlades in med hjälp av gånganalys samt av programmen Visual 3D och Qualisys Track Manager. Den kinematiska datan kvantifierades av: ankelns vinkel i sagittal- (X) samt frontalplan (Y), och den kinetiska datan kvantifierades av: moment i ankeln både i sagittal- (X) och frontalplan (Y). Resultat: Studien visade en signifikant skillnad i den kinematiska samt den kinetiska datan vid jämförelse mellan de två interventionerna. Ankelns RoM var markant större med ToeOFF ortosen än med gips. Under gips interventionen genererades ett signifikant reducerat yttre plantar flekterande moment. Resultatet är menat att användas som en vägvisare för att optimera behandlingen av patienter med stabilitetsproblem i ankeln. Slutsats: Det finns en skillnad mellan gips-interventionen och ToeOFF-interventionen i ankelns kinematiska samt kinetiska data.

 • Wall, Karl
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  G#, a graphical approach to functional programming2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att med hjälp av inspiration från funktionell programmering, presentera en lösning på hur ett nytt grafiskt programmeringsspråk med ett funktionellt djup och tänk kan konstrueras. Med hjälp av designbaserad forskning har en artefakt tagits fram som genomgått iterationer av utveckling och testning för att uppnå ett resultat som fungerar som tänkt. Det grafiska språket som tagits fram kallas för G# och är ett språk som tillåter programmeraren att programmera på djupet, funktioner skrivs som block inuti block och språket blir kompakt. Tillhörande G# så konstruerades en struktur i ett JSON-format för hur funktioner i G# kan representeras i ett textat dataformat. Syftet med JSON-formatet var att möjliggöra exekvering av G# och transformering till ett textbaserat programmeringsspråk. Av denna studie kan det dras lärdomar kring hur ett programmeringsspråk kan byggas upp från grunden och vilka svårigheter som måste tacklas för att få ett resultat som fungerar. På grund av begränsning av tid så utvecklades endast vanligt förekommande funktioner inom programmering till G#, språkets slutversion kan göra beräkningar, sköta hantering av listor och utföra enklare algoritmer. Vid utvecklingen av G# användes verktyget Draw.io för att konstruera funktioner. Verktyget var begränsat i funktionalitet och presterade inte enligt förväntan. Därför borde en undersökning som svarar på vilket typ av verktyg som är mest lämpligt för utvecklingen av de grafiska funktionerna göras innan utvecklingen börjar.

 • Ahmad, Hanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Asmelash, Simon
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Business Intelligence: Framtagning av kriterier innan val av BI-system för mindre företag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Syftet med detta examensarbete är utreda vilka kriterier som är viktiga innan valet av ett BI-system för mindre företag med 10–30 anställda. Vidare så är ett annat syfte att hitta ett lämpligt BI-verktyg som är passande för mindre företag med 10–30 anställda.

   

  Metod – Författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer och litteraturstudier för att sedan jämföras med varandra. De kvalitativa intervjuerna har genomförts genom att intervjua BI-experter från fem olika mindre företag. Litteraturstudier bestod av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och webbplatser inom studiens ämnesområde.

   

  Resultat – Resultatet av detta examensarbete är framtagna kriterier och förslag på BI-verktyg, vid val av BI-system för mindre företag med 10–30 anställda

   

  Implikationer – De framkomna resultaten i detta examensarbete tyder på att det finns brister på vad som är viktigt att tänka på inför framtida investering av ett BI-system anpassat för små organisationer på 10–30 anställda. Det saknas också kunskap gällande vilket BI-verktyg som är lämpligt för små organisationer på 10–30 anställda. Detta examensarbete riktar sig främst till mindre företag som är intresserade av att inskaffa ett BI-system till sin organisation.

   

  Begränsningar – På grund av tidsbrist så höll författarna fem semistrukturerade intervjuer med BI-experter på fem olika företag med 10–30 anställda.

   

  Nyckelord – Business Intelligence, beslutstagande, kriterier, mindre företag, system.

 • Graus, Mark
  et al.
  Eindhoven University of Technology, Netherlands.
  Ferwerda, Bruce
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Tkalcic, Marko
  Free University of Bozen-Bolzano, Italy.
  Germanakos, Panagiotis
  UX, Mobile and Business Services, PandI ICD SAP SE, Walldorf, Germany.
  Second workshop on theory-informed user modeling for tailoring and personalizing interfaces (HUMANIZE): Workshop preface2018Ingår i: Second Workshop on Theory-Informed User Modeling for Tailoring and Personalizing Interfaces (HUMANIZE) / [ed] Mark Graus, Bruce Ferwerda, Marko Tkalcic, Panagiotis Germanakos, CEUR-WS , 2018, Vol. 2068Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The second workshop on Theory-Informed UserModeling for Tailoring and Personalizing Interfaces (HUMANIZE)1 took place in conjunction with the 23rd annual meeting of the intelligent user interfaces (IUI)2 community in Tokyo, Japan on March 11, 2018. The goal of the workshop was to attract researchers from different fields by accepting contributions on the intersection of practical data mining methods and theoretical knowledge for personalization. A total of eight papers were accepted for this edition of the workshop. 

 • Ernsth-Bravell, Marie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Torgé, Cristina Joy
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Delaktighet i hälso- och sjukvård i Jönköpings kommun2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har det skett en rad organisatoriska förändringar inom vård och omsorg. En av de stora konsekvenserna av förändringarna är ett utökat hälso- och sjukvårds-ansvar för kommunerna i landet. Inom hälso- och sjukvården har det också skett lagföränd-ringar, där bland annat delaktighet lyfts fram tydligare nu. Den här studien syftade därför till att undersöka hur personer som erhåller hälso- och sjukvård i kommunen uppfattar sin del-aktighet i planering, genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser.

  Studien omfattar tre olika kontexter; 1) hälso- och sjukvård i ordinärt boende, 2) hälso- och sjukvård i särskilt boende för äldre samt 3) hälso- och sjukvård i boende inom socialpsykiatrin. Olika metoder har använts (enkäter i studie 1 och 3 och intervjuer i studie 2) och rapporten är därför uppbyggd i tre delar.

  Resultaten visar dock att delaktighet är viktigt för personerna i samtliga tre kontexter men att det kan vara svårt att sätta ord på vad delaktighet egentligen betyder. Personer som ingår i studien ger flera goda exempel på när de känt sig delaktiga, men även det motsatta. Delaktighet är således en fråga som ständigt är aktuell och som man ständigt behöver arbeta med.   

 • Abi-Khalil, Pierre
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Abdulahad, Zuhair
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Stadsutveckling i mellanstora städer: En studie om förtätning i centrala Norrköping ur ett socialt och ekologiskt perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Planners in Norrköping municipality today facing a challenge to meet Norrköping'sneeds in the housing market, while at the same time achieving demand for public places and areas such as parks, squares and nature areas. When existing areas within the city's borders are built, so-called densification takes place in the city, whichcan have both positive and negative consequences. The aim of this study is to investigatehow the densification has affected Norrköping's inner city from a social and ecologicalperspective with a focus on free space, and present proposals for measures forbetter management of the densification in central Norrköping.

  This study has mainly been carried out using a qualitative research method.A qualitative study is based on soft data such as interviews, document analysis and literature studies. The interviews have been conducted with respondents from Norrköpings municipality and the document analysis consists of steering documents obtained from Norrköpings municipality and Pontarius AB. Some data is obtained from documents and studies where results are presented in the form of tables, diagrams, figures and GIS analysis, which means that quantitative methods are also applied.

  To perform a safer densification, it is important that the municipality establishes safe guidelines and steering documents to relate to. These control documents should be used as a framework for efficient exploitation and ensure that the city's freeareas are developed from a sustainable perspective and that a good quality is includedin the development.

  It is advantageous that the development of the densification takes placeaccording to guidelines and documentation prepared by the municipality. To ensure maximum efficiency in exploitation, these guidelines should be followed at an early stage. It is also important that there is a balance of free space size and their quality. Too small a surface leads to a higher load and larger surfaces can be perceived as superfluousand a feeling of unsecure. It is recommended to study how the densification developsin connection with the infrastructure and how it will affect free and green areas in the long run.

  This study is limited to only the inner city of Norrköping. The study also delimits economic and political factors that can influence the planning of the densification and the development of the city’s infrastructure and public transport.