12 1 - 50 av 78
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Asp, Jin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Bergdahl, Saga
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Categorizing conference room climate using K-means2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Smart environments are increasingly common. By utilizing sensor data from the indoor environment and applying methods like machine learning, they can autonomously control and increase productivity, comfort, and well-being of occupants.

  The aim of this thesis was to model indoor climate in conference rooms and use K-means clustering to determine quality levels. Together, they enable categorization of conference room quality level during meetings. Theoretically, by alerts to the user, this may enhance occupant productivity, comfort, and well-being. Moreover, the objective was to determine which features and which k would produce the highest quality clusters given chosen evaluation measures.

  To do this, a quasi-experiment was used. CO2, temperature, and humidity sensors were placed in four conference rooms and were sampled continuously. K-means clustering was then used to generate clusters with 10 days of sensor data. To evaluate which feature combination and which k created optimal clusters, we used Silhouette, Davis Bouldin, and the Elbow method.

  The resulting model, using three clusters to represent quality levels, enabled categorization of the quality of specific meetings. Additionally, all three methods indicated that a feature combination of CO2 and humidity, with k = 2 or k = 3, was suitable.

 • Ullal, Pratheek
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design, JTH, Konstruktion och produktutveckling.
  Development of Fluidity Measurement Technique and Automation of Measurement Station: Developing the existing Fluidity Measurement Station by automating the operation and measuring the fluidity digitally with MATLAB Image Processing Tools.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bryne AB has invented a device called Loop for measuring the fluidity of molten metal. Loop is made up of refractory fiber material and has a dimension of 196 sq.mm within which there is an engraved spiral shaped runway for the molten metal to flow. The distance traveled by the molten metal in the spiral determines its fluidity and is measured visually by the operator with the help of the spiral scale printed on the Loop. A workstation is used to support the Loop for an easier and better working environment. At present, the entire operation of fluidity measurement is done manually. The aim of the thesis is to develop an automatic workstation for the fluidity measurement and find a technique to measure the fluidity without human visual aid. Further, an attempt has been made to find a way to store and retrieve the measured values for future use.

   

  The automation of the workstation is done with the help of Arduino Uno circuit board for electrical connections and Arduino IDE for programming the circuit. MATLAB image processing tool is used for measuring the fluidity digitally.

   

  The prototype of the automated workstation is built and showcases the ability to reduce the time and operational errors. The automation of the unplugging operation saves up to 7 seconds.  The digital measuring of the fluidity with FLIR thermal camera and MATLAB image processing tool does not show significant improvement in accuracy in measurement, but it reduces the dependency on the expertise of the operator. There is an error of 12.7% from the actual fluidity value.

 • Lagerqvist, Emelie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  ”Jag kan gå hur långt som helst, känns det som”: En intervjubaserad studie om VFU-handledares betydelse för studenters lärande inom verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningarna förskola, grundskola och fritidshem2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka innebörden av handledares förutsättningar och förmågor att möjliggöra lärande för studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen och att lyfta fram goda exempel som både direkt och indirekt kan hjälpa handledare till självreflektion och till att utveckla sin handledarfilosofi- och praktik. Studien bygger på enskilda intervjuer med handledare och fokusgruppsamtal med studenter inom lärarinritningarna förskola, grundskola och fritidshem. Det samlade materialet har bearbetats med hjälp av tematisk analys, vilken har framträtt som två huvudgrupper; förutsättningar för god handledning och handledares förmågor att genomföra god handledning. Materialet har tolkats ur ett sociokulturellt perspektiv vilket också utgör grunden för denna studie. I resultatet framträder faktorer som utgör god handledning, dessa är handledarutbildning, tidigare erfarenheter av ledarskap, motivation för uppdraget samt arbetslagets stöd och bidrag. Det är också handledares egna förmågor till uppdragsfokus, att skapa struktur och ordning och att metakommunicera, även förmågor att skapa tillåtande och utvecklande miljöer genom ömsesidigt och multipelt lyssnande, individanpassning och ömsesidigt reflekterande och lärande, att ge studenten möjligheter att pröva och ompröva i praktiken samt att eftersträva balans i bedömningen. Sammantaget är handledaruppdraget en stor uppgift som behöver lyftas och kontinuerligt följas upp för att kvalitet och likvärdighet ska möjliggöras, för blivande lärares skull – och för barnens.

 • Disputation: 2019-09-13 10:00 E1405
  Kallin, Sara
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Deformation of human soft tissues: Experimental and numerical aspects2019Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • Tabbah, Alyaá
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Abed El-Mawla, Sawsan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Översiktsplanering för minskad boendesegregation: En jämförelse mellan Nässjö, Ronneby och Vellinge Kommun2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Segregation har blivit aktuellt för kommunerna i Sverige under de senaste åren.Den ojämna fördelningen av människor beror främst bland annat på sociala ochekonomiska anledningar, vilket skapar den så kallade boendesegregation. Med tanke påhållbar utveckling försöker kommunerna ständigt att främja integration genom olikasatsningar, fysisk planering är då ett av de verktygen som används. Detta sker på olikanivåer och översiktsplanering är här av särskilt intresse då den täcker hela kommunensyta och visar hur olika områden ska utvecklas. Hur kommunerna försöker att styraöversiktsplaneringen för att motverka segregation är den frågan som studien handlarom. Vidare är målet med denna studie är analysera om översiktsplan är ett bra verktygför att uppnå ett mångkulturellt samhälle.

  Metod: Studien genomförs som en jämförande fallstudie mellan Ronneby, Nässjö ochVellinge kommun. Statistiken för alla tre kommuner samlas och presenteras i form aven tabell. Extra fokus ligger på Nässjö kommun då mer statistik presenteras för tätortenNässjö och området Runneryd. En semistrukturerad intervju medsamhällsplaneringskontoret i Nässjö kommun har också genomförts. Översiktsplanernaför alla tre kommuner analyseras utifrån den socioekonomiska klassen.

  Resultat: Planeringsavdelning i en kommun lägger översiktsplaner för kommunen ochdär kan man betona integration som ett mål inom långsiktig hållbarhet vision, genomt.ex. att blanda boende och verksamheter. Däremot begränsas möjligheterna förkommunen att styra mot detta mål då den inte har alla verktyg för att uppnå målet.Dessutom finns det andra intressenter som kan också påverka situationen men dekanske inte prioriterar integration i dess insatser. För att motverka segregation visar sigatt man behöver hantera olika aspekter, fysiska och icke-fysiska. Det första är den delensom går att styra med fysiskplanering. Dock kan detta särskilt motverkaboendesegregation. Det andra, alltså den icke-fysiska aspekten, är svårare att hanteraoch behöver ständigt arbete med bl.a. sociala organisationer.

  Konsekvenser: Blandat boende och funktionsblandning är en bra lösning tillboendesegregation. Dock har översiktsplanen i sig vissa förhinder eftersom den ärberoende på intressenter. Därför krävs samarbete mellan alla medverkande parter ikommunen.

  Begränsningar: I denna uppsats avgränsas national planering, regional planering ochdetaljplanering, utan bara planering på översiktlig nivå undersöks. Vi studerar främstsmå kommuner och behandlar inte storstäderna. Studien begränsas tillboendesegregation inom det socioekonomiska perspektivet och berör inte andraaspekter för. Politikens roll framförs inte i denna uppsats heller.

 • Johansson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Olausson, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Alla vet att det är bra att röra på sig": -En kvalitativ studie om förskollärares berättelser kring hur förskolegården används för att främja fysisk aktivitet.2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Vaniushkina, Alisa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Abdi, Sara
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Engelsk grammatik - lek och verklighet: En litteraturstudie med fokus på grammatik i undervisning och inlärning för årskurs 4–62019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Throughout history the human ability of learning language has spawned numerous theories on which methods are most efficient in both teaching and learning language. Ever since English has earned its title of lingua franca, educators from around the world have been tasked with teaching students in a manner that is the most beneficial for learning the language. In retrospect, knowledge of two or more languages is seldom a free choice, but a necessity for adapting to a globalized society. As different methods and theories have gone in and out of fashion, the most controversial topic remains – what is the purpose of teaching grammar?

  The purpose of this study is to analyse and compile research that deals with the way grammar is implemented, if at all, into teaching English as second language. Questions that the result should answer are the following:

  • Based on what the research claims about what is most conducive to learning English, how do teachers choose to construct their teaching?

  • Where lies the focus in teaching, on form or function?

  How grammar is taught, if at all, is a heavily debated subject among researchers and educators alike. Among the range of different opinions, both that are based in actual research and personal views on the topic, most parties seem to come to a consensus: grammar is important but without communication there can be no authentic learning.

  Method of this study is based on international research that has been reviewed and analyzed according to the criteria for inclusion. The findings of this study report the different approaches to teaching English with implementation of grammar in a way that promotes efficient learning. There are also examples of simultaneously teaching English by using different approaches to grammar and which results that provides

 • Hong, Emelie
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning. 1995.
  Developing Action Plan for Inventory Management: A case study within Small Medium Enterprise2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Fredriksson, Olivia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Persson, Olle
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Påverkan av kommunikation och effektivitet i byggproduktion med hjälp av Dalux Field2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Genom att förbättra kommunikationen och effektiviteten i produktionen på en arbetsplats kan stora besparingar göras. Målet med examensarbetet är därför att undersöka hur Dalux Field påverkar produktionen på en byggarbetsplats genom att besvara (1) Hur påverkar användningen av Dalux Field kommunkationen i produktionen på en byggarbetsplats? och (2) Hur påverkar användningen av Dalux Field effektiviteten i produktionen på en byggarbetsplats?

  Metod: Arbetet innefattar en litteraturstudie samt en fallstudie med intervjuer på NCC:s byggarbetsplats D1 Ryhov i Jönköping. Fyra Arbetsledare har intervjuats varav två använder programvaran och två inte gör det. Utöver dessa intervjuas tre ledande montörer som aktivt använder sig utav programvaran. Litteraturstudien används för att bekräfta eller motsäga den insamlade empirin.

  Resultat: Dalux Field minskar kommunikationen på byggarbetsplatsen då arbetsledaren och den ledande montören har tillgång till modellen ute på arbetsplatsen. Vid eventuella kollisioner kan beslut tas direkt eftersom att de kringliggande installationerna är synliga i modellen. Detta ökar i sin tur effektiviteten eftersom att mindre stopp förekommer i produktionen. Eftersom en byggnads olika objekt består av en stor del information används med fördel Dalux Field som ett komplement då all denna information inte kan redovisas på en 2D-ritning. Vidare anser respondenterna att Dalux Field med fördel även används som ett visuellt komplement för att ge en helhetsbild av slutprodukten.

  Konsekvenser: Vid bevarandet av frågeställningarna drogs slutsatserna att användandet av Dalux Field effektiviserar kommunikationen som i sin tur effektiviserar byggproduktionen. För att förbättra verktyget ytterligare rekommenderas funktioner som mätverktyg och höjdsättning att ses över. Om Dalux Field ska utnyttjas till sin fulla potential krävs även att samtliga parter på byggarbetsplatsen har tillgång till och använder programmet.

  Begränsningar: På referensprojektet användes i första hand en intern plattform som kommunikationsverktyg. Resultatets giltighet hade stärkts om Dalux Field används primärt på helt byggarbetsplatsen. Eftersom NCC är ett stort företag inom byggsektorn med stora projekt, resurser och tillgångar är en generalisering med hela byggbranschen vag. Resultatet går att generalisera med liknande stora byggföretag med liknande projektstorlek, resurser och tillgångar.

  Nyckelord: Byggnads Informations Modellering, Kommunikationsverktyg, Byggproduktion, Informationsöverföring, Kollisionshantering, Effektivitet, Kommunikation, Dalux Field.

 • Stacke, Carl
  Staten eller kapitalet: Historiebruk i svenska ledarsidors rapportering om finanskrisen 20082019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Telbrant, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation. 1995.
  Watson, Sophia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Fyra organisationers jämställdhetsarbete: En kvalitativ intervjustudie om upplevd rättvisa inom IT-branschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Artman, Josefine
  et al.
  Högskolan i Jönköping.
  Rentorp, Evelina
  Högskolan i Jönköping.
  Vilka attityder har nästa generations arbetskraft till etnisk mångfald?: En kvalitativ studie av högskolestudenter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka attityder högskolestudenter har till etnisk mångfald. Studien var kvalitativ och underlaget utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Ett bekvämlighetsurval tillämpades och totalt deltog 17 respondenter (n=17). Det insamlade materialet analyserades genom en tematisk analys som resulterade i tre huvudteman: rädsla, samhörighet och den etniska mångfaldens inverkan för organisationer. Studiens resultat visade att samtliga respondenter hade en positiv attityd till etnisk mångfald. Samtliga respondenter ansåg att mångfald bör främjas inom svenska organisationer för att organisationerna ska kunna bli innovationsrika, konkurrenskraftiga och tillfredsställa en bredare marknad samt tillvarata den kompetens som mångfalden innebär.

 • Söderberg Eriksson, Robert
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Ströberg, Hampus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Slöseri med arbetstimmar inom svensk bostadsproduktion sett från en storskalig byggnadsentreprenör2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: Time and resources are wasted away when efficiency within construction is stagnating. Despite being a generally developed industry, there is still light to shed upon the methods and implementation of norms and routines, resulting in unnecessary waste at the work sites. This report aimed to provide with further data in order to argue for a work place with reduced waste and a greater awareness around how a complex work site can be studied with the help of Muda theory.

  Method: A qualitative study with semi-structured interviews and a literature study as data collection methods. A total of nine interviews were accomplished with two foremen and seven carpenters. Foundation and understanding of the phenomenon were initially sought through literature. This to have an adapted form of interviews through the use of a custom template for the respondent and also to give the analysis theoretical foundation.

  Findings: The report shows three types of waste that come back more frequently, these are defects (rework), movement and waiting. To prevent waste, and primarily to discover it, the organization must make the clarity for Lean and Muda clearer for all employees. The project phase needs to prioritize where planning awareness about the schedule and building only after construction documents are essential. Furthermore, there is a great potential to improve the knowledge transfer between the projects where major entrepreneurs can benefit from their number of previous projects to systematically evaluate and improve their workplace. Here, a digital platform is proposed for this purpose.

  Implications: Compiling the analysis established that there are deficiencies within the work with Lean in production. Wastage that occur is caused by many different reasons and are often based upon inadequate planning within the organization. There are also external factors like delays and inefficiency to account for, although it is usually up to the contractor to optimize and adapt best way possible based on the current circumstances. A great emphasis has through this analysis been put on the work with planning with the help of The Last Planner System. It has also been concluded that a working system of knowledge transfer within an organization needs to be established in order to be a leading participant in Swedish building production.

  Limitations: This report has been angled so that the problem within production is illuminated. This since much of the wastage can be reflected to the design stage and future work can resume with such an angle. The validity of the report is lowered as a result of only screening one company although the report is limited to one Swedish, bigger contractor. In order to further confirm the reality of the problem, other forms of research could have been added, more than just literature studies and interviews, such as observational investigation.

  Keywords: Waste minimization, Lean Construction, Muda, Lean Production, The Last Planner System, Knowledge transfer

 • Kläboe, Niklas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Schreiber, Natalie
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Virtual Reality som visualiseringsverktyg för ljusdesign2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate Virtual Reality as a visualization tool for communicating light and lighting design in projects. In the study, we sought to answer whether there are differences in light and spatial experience between a VR model and a physical environment. The VR model was created on the basis of visual evaluations of a physical environment and was therefore not based on light technical parameters (illuminance, luminance etc.). The data was collected by conducting an experiment where 35 subjects were put in two groups, an experiment group (n=30) and a control group (n=5). The subjects gave numerical input through a leader-led questionnaire about their experience of light and spatial dimensions in the VR model and the physical environment. The results showed that there was no significant statistical difference between how the experiment group experienced the light in the VR model compared to the physical environment. The experiment group also considered that the spatial dimensions in the two environments were equal except for a minor deviation concerning how high/low they experienced the room. In the results, a difference can be seen in how test subject with and without knowledge of light evaluated the environments which suggests that there may be a deficiency in how design is communicated between people with knowledge of light and people without knowledge of light. Following these findings, the presenting method of visualizing light in VR seems very promising and should be seen as a basis for further practical use of the tool.

 • Walldoff, Joakim
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Diversification benefits for Swedish investors: A comparison of benefits from before and after the financial crisis 2007/2008 2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Investing internationally is easier than ever before, with the rise of the internet, unification of accounting standards, and faster flow of information. Yet, many argue that due to increasing global equity market correlations, it is getting increasingly hard to attain benefits from international diversification. Therefore, it is important to know if there are any benefits attainable from international diversification for Swedish investors.

  Purpose: The purpose of this thesis is to investigate if there are any benefits achievable from international diversification for Swedish investors, if those benefits have changed from before and after the financial crisis in 2007/2008, as well as where Swedish investors might attain the greatest benefits from diversification; namely in developed- or emerging markets.

  Method: Correlations are measured over the time periods before and after the financial crisis, using both a 61-month correlation window (the entire periods) as well as a 12-month rolling correlation window.  To test diversification benefits, different portfolios are created using the Markowitz Portfolio Optimizer, such as a Maximum Sharpe portfolio and an Equal Weighted portfolio.

  Conclusion: Correlations have increased from before and after the financial crisis, both for developed- and emerging markets. Diversification benefits exist for Swedish investors, but they have decreased from before and after the financial crisis, and they appear slightly greater in emerging markets than in developed markets.

 • Johansson, Hedda
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Implementering av värdeflödesanalys inom processindustrin: En nulägeskartläggning av en produktfamiljs flöde i syfte att effektivisera flödet genom eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Syftet med studien är att undersöka hur en värdeflödesanalys kan användas för att effektivisera en produktfamiljs flöde inom processindustrin. För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar:

  1. Hur kan ett nuvarande flöde kartläggas i processindustrin genom en värdeflödesanalys?

  2. Vilka typer av icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier kan identifieras genom en värdeflödesanalys?

  3. Hur kan ett önskat framtida flöde utformas i processindustrin genom en värdeflödesanalys och vilka förbättringsverktyg kan användas för att uppnå det önskade flödet?

  Metod – För att möjliggöra ett besvarande av studiens frågeställningar har en kvalitativ studie med en induktiv ansats utförts. Studien inleddes med en förstudie för att skapa en tydligare bild av ämnet samt problemområdet. Vidare utfördes en litteraturstudie i syfte att identifiera tidigare kunskap och forskning inom det beaktade ämnesområdet. Därefter samlades empiriska data in genom en fallstudie där metoderna intervju, observation och dokumentstudie använts. Insamlade data och teori har vidare analyserats genom mönsterpassning och genererat ett resultat.

  Resultat – Studien påvisar att en värdeflödesanalys kan användas inom processindustrin för att effektivisera en produktfamiljs flöde. Studiens resultat påvisar att tillvägagångssättet av en värdeflödesanalys inom processindustrin skiljer sig till viss del från tillvägagångssättet inom diskret industri. Studiens värdeflödesanalys har möjliggjort identifiering av icke- värdeskapande aktiviteter samt slöserier i en produktfamiljs flöde. Genom identifiering av brister i flödet har ett önskat framtida flöde utformats där de brister som påverkar flödets effektivitet mest har minimerats. Önskat framtida flöde bidrog till att förbättringsförslag presenterades angående vilket förbättringsverktyg fallföretaget bör använda för att motverka respektive brist. Utförd värdeflödesanalys i studien påvisar att en produktfamiljs ledtid kan minskas vilket medför att leveranstid till kund kan reduceras.

  Implikationer – Tidigare studier påvisar att metoden värdeflödesanalys är universellt lämpad inom processindustrin, dock krävs fler studier för att stärka hur metoden bör tillämpas. Studiens resultat redogör för hur ett utförande vid implementering av en värdeflödesanalys kan tillämpas och genom ett gynnsamt resultat stärks teorin angående implementering av värdeflödesanalys inom processindustrin. Studiens utförda värdeflödesanalys kan användas som underlag av andra verksamheter vid effektivisering av ett flöde. Verksamheter inom processindustrin kan också applicera presenterade förbättringsverktyg vid identifiering av liknande icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier.

  Begränsningar – Värdeflödesanalysen har anpassats efter fallföretagets omständigheter och studiens resultat kan därmed ha påverkats, vilket begränsar studiens tillämpning till verksamheter med liknande förutsättningar. Ytterligare en begränsning är att studien enbart studerat ett fall med en analysenhet och ett bredare perspektiv hade kunnat erhållas om fler fall respektive analysenheter undersökts.

 • Westphal, Florian
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  Grahn, Håkan
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  Lavesson, Niklas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik, JTH, Jönköping AI Lab (JAIL). Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  User Feedback and Uncertainty in User Guided Binarization2018Ingår i: International Conference on Data Mining Workshops / [ed] H. Tong, Z. Li, F. Zhu, & J. Yu, IEEE Computer Society, 2018, s. 403-410, artikel-id 8637367Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In a child’s development, the child’s inherent ability to construct knowledge from new information is as important as explicit instructional guidance. Similarly, mechanisms to produce suitable learning representations, which can be trans- ferred and allow integration of new information are important for artificial learning systems. However, equally important are modes of instructional guidance, which allow the system to learn efficiently. Thus, the challenge for efficient learning is to identify suitable guidance strategies together with suitable learning mechanisms.

  In this paper, we propose guided machine learning as source for suitable guidance strategies, we distinguish be- tween sample selection based and privileged information based strategies and evaluate three sample selection based strategies on a simple transfer learning task. The evaluated strategies are random sample selection, i.e., supervised learning, user based sample selection based on readability, and user based sample selection based on readability and uncertainty. We show that sampling based on readability and uncertainty tends to produce better learning results than the other two strategies. Furthermore, we evaluate the use of the learner’s uncertainty for self directed learning and find that effects similar to the Dunning-Kruger effect prevent this use case. The learning task in this study is document image binarization, i.e., the separation of text foreground from page background and the source domain of the transfer are texts written on paper in Latin characters, while the target domain are texts written on palm leaves in Balinese script.

 • García Martín, Eva
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  Lavesson, Niklas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik, JTH, Jönköping AI Lab (JAIL). Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  Grahn, Håkan
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  Casalicchio, Emiliano
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  Boeva, Veselka
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  How to Measure Energy Consumption in Machine Learning Algorithms2019Ingår i: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): ECMLPKDD 2018: European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases Workshops. Lecture Notes in Computer Science. Springer, Cham, 2019, s. 243-255Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Machine learning algorithms are responsible for a significant amount of computations. These computations are increasing with the advancements in different machine learning fields. For example, fields such as deep learning require algorithms to run during weeks consuming vast amounts of energy. While there is a trend in optimizing machine learning algorithms for performance and energy consumption, still there is little knowledge on how to estimate an algorithm’s energy consumption. Currently, a straightforward cross-platform approach to estimate energy consumption for different types of algorithms does not exist. For that reason, well-known researchers in computer architecture have published extensive works on approaches to estimate the energy consumption. This study presents a survey of methods to estimate energy consumption, and maps them to specific machine learning scenarios. Finally, we illustrate our mapping suggestions with a case study, where we measure energy consumption in a big data stream mining scenario. Our ultimate goal is to bridge the current gap that exists to estimate energy consumption in machine learning scenarios.

 • börjesson, Mary
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Stål, Gustav
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Den digitala mathandeln: Hur implementering av multikanalsförsäljning påverkar matbutiker2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Löfblad, Simone
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Bringevall, Madeleine
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Det transformativa ledarskapet, en självklarhet! Eller?: En kvalitativ intervjustudie med fokus på ledares inverkan på den psykosociala arbetsmiljön2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte – Syftet med studien är Att undersöka samband mellan ledarskap och god psykosocial arbetsmiljö hos medarbetare.För att svara på studiens syfte har syftet brutits ned till tre frågeställningar enligt nedan.

  1. Vad ser ledare på företag med god psykosocial arbetsmiljö som ett gott ledarskap respektive mindre bra ledarskap?

  2. Vad gör ledaren på ett företag med god psykosocial arbetsmiljö för att göra individen motiverad i sitt arbete?

  3. Hur kännetecknas ledarskap på de olika förtagen med god psykosocial arbetsmiljö?

  Metod – Studien är en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats där teori och empiri samlats in och jämförts analytiskt under arbetets gång. Teorin samlades in med hjälp av litteraturstudier. Den insamlade data sammanställdes utifrån fem olika intervjuer med fem olika ledare från varje utvalt företag. Intervjuerna transkriberades och därefter utfördes en kodningsprocess för att välja ut det mest relevanta till analysdelen.

  Resultat – Uppfattningen var att flera av ledarna hade utvecklats i sin roll och verkade ha gått från ett transaktionellt ledarskap mot ett transformativt, då det transformativa ofta bygger på ett transaktionellt ledarskap.

  Vad som kan tydas efter analysen är att det krävs motivationsfaktorer som till exempel uppmuntran/uppmärksamhet, relation till chef och kollegor, samt personlig utveckling i främsta led för att ha en god psykosocial arbetsmiljö. För att kunna ha fokus på motivationsfaktorerna är faktiskt hygienfaktorerna en viktig del för att kunna uppnå denna anda.

  Det transformativa ledarskapet var beskrivet hos alla företag, vissa med den bemärkelsen, andra med liknande men beskrivningen var densamma. Fokus ligger på medarbetarens behov och ledarskapet utgår därefter.

  Slutsatsen som dras i den här studien är att det transformativa ledarskapet kan verka som det självklara ledarskapet, men faktum är att det inte alltid passar i alla lägen. Ett situationsanpassat ledarskap varar längst och ger individerna möjlighet till att motiveras och utvecklas anpassat efter deras behov. Därav är ett flexibelt ledarskap det som borde eftersträvas.

  Implikationer – Studiens praktiska bidrag är hur ett flexibelt ledarskap bäst utvecklar motivationen bland medarbetare. Trots olika bakgrunder kan en gemensam bild av ett gott ledarskap uppnås med olika vägar dit. Det teoretiska bidraget är att studien har funnit en relation mellan transaktionellt, transformativt och situationsanpassat ledarskap, där det transformativa är det som övergripligt bör användas i ett ledarskap.

  Begränsningar– Studiens är begränsad till företag med mer än 600 medarbetare, samt enbart tillverkande företag. Inga medarbetare har blivit intervjuade i studien vilket begränsar studien till ledares perspektiv.

  Nyckelord– Transaktionellt ledarskap, tranformativt ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, situationsanpassat ledarskap, motivation, arbetstillfredsställelse

 • Patriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Piscoran, Alin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Analys av intern förädlingskedja: En flödesstudie i processindustrin2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten i examensarbetet är flödesmässiga förbättringar. Vid kontakt med fallföretaget presenterades en för företaget viktig produkt. Värdeflödeskedjan för denna produkt går genom flera värdeadderande processer, samt flera icke värdeadderande aktiviteter, vilka företaget önskar kartlägga. Dessa aktiviteter utgörs både av icke värdeskapande, men nödvändiga, aktiviteter, likväl som rena slöserier. Därmed är studiens syfte:

  Att kartlägga det interna flöde produkten följer, i syfte att identifiera och minimera icke värdeskapande aktiviteter, för att slutligen utifrån teorin utforma förslag på flödesmässig effektivisering och förbättring

  För att besvara syftet har två frågeställningar formulerats:

  ”Hur ser värdeflödet för aktuell produkt ut i nuläget, samt vilka slöserier kan identifieras?” samt, baserat på den första:

  ”Vilka aktiviteter kan uteslutas utan att kundens förväntningar påverkas negativt samt vilka förslag kan ges utifrån teorin för att effektivisera och förbättra flödet?”

  Frågeställningarna har besvarats genom analys av empiriskt material insamlat genom dokumentstudier, intervjuer samt observationer.

  Studiens resultat går i linje med de centrala teorierna inom konceptet Lean, vilket anammats och praktiseras av verksamheter av vitt skilda karaktärer. Utifrån den genomförda värdeflödesanalysen för aktuell produkt identifierades slöserier i det logistiska flödet, vilka analyseras och avhandlas. Utifrån den genomförda värdeflödesanalysen har förslag på önskat framtida läge formulerats och illustrerats med grund i befintlig processgruppering och - indelning, i vilken slöserierna minimerats.

  Utifrån studiens empiriska material och resultat skönjas ett utbildningsbehov i organisationen. Genom att öka den teoretiska och praktiska förståelsen för centrala delar, begrepp och verktyg inom konceptet Lean kan förbättringar inom företagets internlogistik uppnås, och i förlängningen, enligt teorin, för hela företaget.

  Arbetets flödesövergripande perspektiv medför vissa begränsningar. De ingående värdeadderande processerna har inte analyserats djupare än till deras flödesmässiga påverkan i form av takt och cykeltid, då detta är av processteknisk karaktär.

 • Gondhalekar, Akash Avinash
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Design and Development of Light Weight High Entropy Alloys2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main aim of this thesis was to design and develop new Aluminium based compositionally complex alloys (CCAs) using the high entropy alloy (HEA) concept, and to understand their evolution of microstructures during casting and also after the secondary process which is heat-treatment, and finally to evaluate their subsequent mechanical properties. Prior to the development of alloys, a computational technique ThermoCalc was used which helped in understanding the phase formation in various results. Use of thermodynamic physical parameters for predicting the stability of single-phase fields was done to assess their validity in predicting the compositional regions of the alloys developed.

  The first alloy developed is Al73.6Mg18Ni1.5Ti1.9Zr1Zn4 in at% (NiTiZrZn) CCA. The microstructure consists of the FCC as a primary phase with ~49% volume fraction along with β-AlMg and intermetallic (IM) phases including Al3Ni, Al3Ti, and Al3Zr. After casting, the microstructure showed some presence of eutectic structures. The Al3Ti, and Al3Zr IM phases seemed to precipitate early which led to less homogenization of Ti and Zr, causing deviation in the amount of these elements in the matrix. Further, the CCA was heat-treated at 375 oC for 24hrs and 48hrs and the evolution of microstructure along with its hardness and phase transformation characterisation was investigated.

  The second developed alloy was quaternary Al65.65Mg21.39Ag10.02Ni2.94 in at% (AgNi) CCA. In the as-cast state, the main phase (matrix) was FCC with ~64 % volume fraction along with BCC, β-AlMg and Al3Ni IM phases. There was a good level homogenization of all elements in the alloy. They were further heat- treated at 400 oC for 24 hrs and 48 hrs and were studied for any change in microstructure along with its hardness and thermal stability. This CCA had the highest hardness value from all developed CCAs.

  Lastly, in order to check how Ni affects the microstructure and properties of (AgNi) CCA, a ternary Al67.2Mg22.09Ag10.7 in at% (Ag) CCA was developed. The composition was kept such that it is exactly 97% by excluding the Ni. During the development of this alloy, the cast was cooled in two ways first being the normal cooled just like other CCAs and second being a fast cooling method. Both of these alloys consists of the FCC phase as a primary phase with 72% volume fraction along with BCC and β-AlMg. Both of them were also heat treated at 400 oC for 24 hrs and 48 hrs to evaluate any changes in microstructure and also to assess its hardness and thermal stability.

 • Svensson, Simon
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Wadsten, Adam
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Kriterier för automation vid inlagring: Ett beslutsunderlag i valet av artikelplacering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The role of warehouse in the value stream, plays a significant part in how well a company can satisfy the requirements of a customer. To be able to support the demand of the customers, production companies are forced to produce a bigger variety of models in the product range, which results in an increasing assortment. With an effective stock keeping, there is a potential to reduce waste and increase profitability. In the choice of warehouse-design, warehouse-operations have the opportunity of choosing between a number of different designs containing manual and automated put away.It has become common that companies are choosing a combination of automated and manual processes. With this combination of processes, the companies are faced with choices about stock locations. With the help of well developed criterias about stock locations, there is a potential to achieve a more effective put away. The purpose of the study has been formulated as ”Investigate when automation in warehouse management makes the put away process in a central warehouse more efficient”.

   

  Through a case study on a warehouse, located in Nässjö, this report will answer the research questions regarding which of the manual and automated put away processes to use. The research questions are:

  1. Which criteria affect the decision of automated or manual put away?
  2. Based on the criteria that are raised in research question 1, when is it more efficient to store carton in AS/RS in comparison with manual picking with truck in pallet racking?

  The research questions wish to lift criteria as a basis for decision making and when it is more effective to use automated put away. The warehouse that this study is based on is using both automated and manual materials handling. The specific automation system that has been the basis for this study’s result is AutoStore. This report has a qualitative approach, the methods that has been used for collecting data are interviews, observations and document studies.

   

  Dimension, process time and utilization were the three criteria that are presented in the result. Based on the pallets limit of space in the automated system, the dimension of the article is the first criteria. In addition to the article’s measurements, the articles shape and material of the package had an impact if the article would fit in the load carrier. The two put away processes include different operations that differ in how long they take to execute, which has an impact on the company's efficiency. One reason for the time consuming difference, turned out to be how the quantity affects the time for put away in AutoStore comparing with the constant time for manual put away. A time consuming operation in the process with AutoStore was the one with repacking for the systems pallet. The operation also turned out to affect the utilization rate, due to its measurement of a pallets fill rate.  The quantity of put away in combination with the dimensions of the article, affects the total utilization rate.

   

  With the result, the aim of the study is to contribute to companies that contains a combination of warehouse-design with a basis for the decision making about stock locations. 

 • Alm, Jonathan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  von Kiöhling, Marcus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Lagerstyrningsmetoders påverkan på totalkostnad: Möjliga ufall för lager med säsongsvarierad efterfrågan2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – To analyze the impact on total cost by inventory control methods under the influence of seasonal demand. The purpose will be answered with following research questions:

  1. What inventory control methods can be used when there is seasonal demand?

  2. What is the impact of inventory control methods on total cost under the influence of seasonal

   demand?

  Method – The study was conducted as a case study and the empirical data was collected through interviews and document study. Both of these contributed to the basis for the analysis and for the calculations in the test of the study. Literature study was conducted and included theories for inventory control methods to answer the first research question, as well as formulas for the methods used to answer the second research question.

  Findings – It appears from the study, the inventory control methods that can be used when there is seasonal demand and during current planning environment is periodic ordering system and cycle service method. These have been tested further in the study. Seasonal index was considered an important method since it dimensions demand which to a high degree regulate the inventory levels and thereby the result of the inventory control methods. Further the study compares none theoretical inventory control methods and theoretical inventory control methods impact on total cost. It is shown that carrying costs, as a part of total cost, can be reduced by 25% during the peak season and 62% during off-season. This without changing the deliverability. Alternatively, the deliverability can be increased by 10% by using inventory control methods without increasing the total cost of the inventory.

  Implications – The theoretical contribution of the study is that it has increased the knowledge concerning inventory control methods when there is seasonal demand, and the possible results they might bring. The empirical contribution of the study is that companies can use the study as an indication of the economic benefits and motivation for implementing theoretical inventory control methods.

  Limitations – The tested inventory control methods did not alter the ordering cost, which to a high degree can have an impact on the total cost. The study also shows a possible impact on the inventory control during the current planning environment. If the planning environment changes, the result of the study can be different.

 • Helin, Jonathan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Hellberg, Gustav
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Fäste mellan två metallytor: Sammanfogning av två aluminiumytor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The degree project has been carried out in collaboration with Husqvarna, a world-leading manufacturer of products for gardening, park and forest management. An ever-evolving industry where innovation and creativity are required to be at the top. With constant demands from customers on performance and quality, a constant mechanical and design developments are required.

  Husqvarna's chainsaws use two-stroke engines where the scavenging channel are covered by a lid which in turn is fastened with screw joints. The channel through which the fuel mixture is pumped is open and a lid is needed to seal the channel. The channel is closed by screw joints, which in turn has a cost related to articles and materials. The lid that is fastened with screw joints has, one step in the production, articles concerning screws and fastening functions in the cylinder. The screw towers located on the cylinder could be an opportunity for improvement regarding weight in order to optimize the product.

  The aim of investigating new fastening methods is to see what possible improvements are available compared to the current method. These include weight reduction, which is very significant for these products. With a thorough literature study on attachment methods, a Pugh-matrix with its own values ​​has been utilized. It has helped to see which concepts are best suited within the weighting framework. The theories are built from scientific manuals within mechanics, strength and joints. With this basis, conclusions have been made regarding the functions that have been investigated and whether they are positive or negative in relation to the current method. The work is meant as a basic basis for Husqvarna, which can facilitate the use of alternative fastening methods for the channel cover.

 • Meszaros, Christopher
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Wärn, Fabian
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Anomaly Detection for Machine Diagnostics: Using Machine learning approach to detect motor faults2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Machine diagnostics is usually done via conditioned monitoring (CM). This approach analyses certain thresholds or patterns for diagnostic purposes. This approach can be costly and time consuming for industries. A larger downside is the difficulty in generalizing CM to a wider set of machines.There is a new trend of using a Machine learning (ML) approach to diagnose machines states. An ML approach would implement an autonomous system for diagnosing machines. It is highly desirable within industry to replace the manual labor performed when setting up CBM systems. Often the ML algorithms chosen are novelty/anomaly based. It is a popular hypothesis that detecting anomalous measurements from a system is a natural byproduct of a machine in a faulty state.The purpose of this thesis is to help CombiQ with an implementation strategy for a fault detection system. The idea of the fault detection system is to make prediction outcomes for machines within the system. More specifically, the prediction will inform whether a machine is in a faulty state or a normal state. An ML approach will be implemented to predict anomalous measurements that corresponds to a faulty state. The system will have no previous data on the machines. However, data for a machine will be acquired once sensors (designed by CombiQ) have been set up for the machine.The results of the thesis proposes an unsupervised and semi-supervised approach for creating the ML models used for the fault detection system. The unsupervised approach will rely on assumptions when selecting the hyperparameters for the ML. The semi-supervised approach will try to learn the hyperparameters through cross validation and grid search. An experiment was set up check whether three ML algorithms can learn optimal hyperparameter values for predicting rotational unbalance. The algorithm known as OneClassVM showed the best precision results and hence proved more useful for CombiQ’s criterium.

 • Engman, Beatrice
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  "Genom samverkan ska föreningen verka": En kvalitativ intervjustudie om biosfärområdet Östra Vätterbranterna och dess samverkan med samhällsaktörer för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 20302019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The geographical area Eastern Vätterbranterna has since its initiation as a biosphere reserve according to UNESCO's appointment in 2012 worked towards being a model area in which sustainable development can evolve. This has been done from five sustainability perspectives: the ecological, social, economic, the perspective with broad cooperation and the learning perspective. In 2015, the UN General Assembly adopted Agenda 2030 with its seventeen global sustainability goals and associated 169 sub-goals, which the biosphere association Eastern Vätterbranterna then woven into its work. This qualitative interview study has, with the focus on the biosphere association's seven active focus areas, investigated the biosphere association of Östra Vätterbranternas work with Agenda 2030 in collaboration with the Municipality of Jönköpings and its County Government, within the association, and other community actors. Cooperation has stood as a constant point through both interviews and through one of the questions of issue, conclusions can be established that the Östra Vätterbranterna had served to perform better cooperation within themselves. The Municipality of Jönköping and its County Government looks up to the biosphere association's work with Agenda 2030 and raises collaboration between them as a major success factor, but cooperation between the focus areas in the biosphere association has not achieved its full potential. Furthermore, not all of Agenda 2030's global sustainability goals have been included, but it is something that the biosphere association is constantly working on, which continues to develop all the time, and which can be achieved with the help of other community actors. Cooperation is the concept Agenda 2030 advocates for to achieve the goals and the concept that permeates the biosphere association Eastern Vätterbranterna.

 • Movaffaghi, Hamid
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Pyykkö, Johan
  Uppsala University – Division of Applied Mechanics, Ångström Laboratory.
  Yitmen, Ibrahim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Multi-Objective and Multi-Criteria Approach for Value-Driven Design in Industrialized Residential Multi-Storey Timber-Building2019Ingår i: Computational Methods in Wood Mechanics – from Material Properties to Timber Structures. / [ed] Thomas K. Bader, Josef Füssl, Anders Olsson, Växjö, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Serviceability in terms of springiness, vibration and deflection [1], as well as sustainability in terms of climate impact and costs [2] have been identified as the most important aspects for appropriate functioning in residential multi-storey timber-buildings. Thus, the aim of this study is focused on product development of a timber-concrete composite (TCC) floor system by 1) enhancing serviceability performances of the floor for larger spans (above 6 m) in terms of stiffness and dynamic response, and 2) reducing both climate impact (CO2-emissions) and costs, by optimizing material usage. As the case study a timber structure of a residential multi-storey building, including concrete ground floor and shaft, with the overall dimensions ܮൈܹൈܪൌ30ൈ11ൈ14 ሾ݉ଷሿ has been studied. The geometry of the load bearing structural elements has been modelled using finite element programs. As serviceability criteria for the floors, the deflection due to a point load was chosen. The deflections were related to comfort classes given in [3] and transverse load distribution was taken into account according to [4]. The deflection and effective bending stiffness (EIef in EC5 Annex B) were chosen as objective functions, while thickness of concrete slab and shear stiffness of the connection between glulam beam and concrete slab were chosen as design variables in a multi-objective optimization. The relationship between connection stiffness and height of the concrete slab for comfort class B can be seen in Figure 1. In the figure the cross-section of the TCC floor structure, with a span of 7.5 m, is also depicted. Figure 1: Connection stiffness-concrete thickness relationship and cross-section for the TCC floor. After optimization, a multi-criteria analysis was applied to select a design solution from the Pareto optimal front, satisfying some subjective preferences of the stakeholders for value-driven design. The results in this study integrates serviceability, environmental and economic performances for value-driven design and supports decision making in the early phases of a project, where various alternatives can be analyzed and evaluated. 

 • Pozneanscaia, Cristina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  The Effects of Mindfulness-based Interventions on Functioning of Children and Youth with ADHD: A Systematic Literature Review2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Given the incomplete benefits of the pharmacological therapy for ADHD and its over-prescription in children over the last decades, there is an explicit need for alternative treatments. Mindfulness-based Interventions (MBIs) are a family of emergent self-regulation practices including meditation, yoga and body-awareness exercises, found to be an effective therapy for ADHD. Due to poor methodological design and significant risk of bias across studies, mindfulness approach remains an investigational treatment.

  Aim: This systematic review sought to identify and critically appraise the evidence on the functioning outcomes of MBIs in children and youth with ADHD.

  Method: The literature search was conducted in 7 databases for psychology and social sciences to identify controlled trials – randomized- and non-randomized, evaluating MBIs published in peer-reviewed journal in English between 2000-2019. Only studies focusing on children and youth aged 7-18 years with documented ADHD symptoms were considered for inclusion.

  Results: Six controlled trials were included and analysed. Meditation, breathing techniques, self-awareness and yoga exercises were the most common activities implemented across the 6 studies. Significant reduction of inattention and hyperactivity/impulsivity symptoms; and improvements of sustained attention, working memory and emotional regulation were reported across studies, with small to large effect size.

  Conclusion: Despite the limitations, MBIs do prove to be an effective complementary treatment for reduction of the core ADHD symptoms and improvement of executive functioning (EF). Further research is needed to elucidate how these interventions improve social functioning and participation of children and youth with ADHD, which would enable a wider implementation of these practices at the community level.

 • Puomila, Iida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation. 1995.
  Needs for development towards a more inclusive education system:  The case of Finland: A systematic literature review from 2009 to 20192019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The movement towards developing existing education systems to be more inclusive can be seen worldwide. However, even in a country such as Finland where inclusive ideology has been promoted in national policies for a considerable time, there are existing needs for development that need to be examined. The aim of this systematic review was to examine these existing needs for development in primary schools in Finland. Inclusive education means the inclusion of all children. In this systematic review, the focus was on those children in risk of exclusion with special educational needs due to a disability. The results are analyzed by utilizing a framework inspired by the framework developed by Ainscow and Miles (2009). The results show that there are several needs for development especially related to systems and structures, and practice. Furthermore, more systematic actions are needed moving from policies to effective implementation of inclusive practices. Overall, inclusion is a complex concept and future research conducted with diverse groups of children of all ages is greatly needed. 

 • Beteinaki, Eleftheria
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Social Interactions and Friendships of adolescents with vision impairments: A scoping review2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Social exclusion of people with vision impairments is an ongoing issue. Since social inclusion emphasizes social and emotional aspects as distinct from academic ones and the aspects concerning opportunities, the focus is turned on the domain of social interactions and friendships. Adolescence is the time point when youth feels mostly the need to ‘fit in’ in social circles and groups and the social life and friendships are important aspects of young people’s well-being and development.

  Aim: The aim of this study is to review the existing literature on the social interactions and friendships of adolescents with visual impairments from their own perspective and investigate the interventions designed to improve their social interactions and friendships.

  Method: A literature search on the databases of ERIC, CINAHL and PsycINFO and a hand search on the reference lists of the relevant articles was conducted. The search was limited to recent peer reviewed studies published in English, reporting perspectives of adolescents (13-18 years old) with visual impairments on their social interactions and friendships and intervention studies aimed to support them in the aforementioned domain.

  Results: In the 18 included studies, adolescents with vision impairments engaged more in passive activities that were not highly interactive. They reported being satisfied with their networks and friends, however contradictions existed in the perceived quality of friendships and the feeling of loneliness. The context of school was presented often as problematic compared to other contexts, and friendships in schools were rare. According to adolescents’ voices, friendships helped to cope with the impairment, friends had a meaningful role in their life and they made school life more enjoyable. In comparison to their sighted peers, adolescents with vision impairments had smaller networks and less friends with whom they had different type of relationships. Lastly even though several barriers and facilitators were identified, which belong to domains of Body functions and structures and Physical, Attitudinal and Social environment, there was a lack of interventions aiming to support the social interactions and friendships of adolescents with vision impairments.

  Conclusions: Considering the importance of social interactions and friendships in adolescents’ life for them to learn, develop and enjoy, more interventions with social focus need to be designed in respect to the challenges that exist. A plethora of barriers and facilitators impacting the social interactions and friendships of adolescents with vision impairments were identified that need to be taken into consideration for future research and interventions since the existing literature provided so far is limited. Adolescents need to be engaged in this process so that their interests, preferences and their views are prioritized. 

 • Triantafyllou, Marouso
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  School-based Interventions or Prevention Programs regarding Alcohol, Smoking and Drug Use among Adolescents with Disabilities or Physical Impairments: A Systematic Literature Review2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Introduction Substance use in adolescents with disabilities is rising, containing the prevalence of substance-related disorders (SRD) such as addiction, mental or health disorders, cancer, accidents and mortality. Yet little is known about the existing substance use prevention programs among adolescents with dosabilities or physical impairments. The aim of this systematic review was to investigate the effects of school-based interventions or prevention programs directed at the reduction of alcohol, tobacco and drug use in young adolescents with disabilities or physical impairments. Method Five scientific databases were explored mainly for school-based randomized controlled trials (RCTs) and prevention programs examining the effects of substance use interventions and prevention programs on adolescents with disabilities or physical impairments. Guided by the NICE guidelines, eligible articles were detected from which data were collected. A systematic literature review was performed for many diverse outcomes such as, substance use knowledge, substance use, modelling social environment, intention to quit smoking, peer pressure, etc. Results The primary literature search resulted in 821 articles. Five studies were incuded in the systematic literature review. Most of the collected studies were about adolescents with intellectual disabilities (MBID or MMID). The review's sample group ranged from 12-to 18-year-old adolescents. Included studies had a total sample of 981 out of which 13 were teachers. Studies measured both primary and secondary outcomes like modelling smoking, substance use and frequency of alcohol use. Conclusion This review summarized evidence about interventions and prevention programs aimed at decreasing or preventing substance use in adolescents with various types of disabilities or physical impairments. Substance use education increases knowledge about alcohol, tobacco and drug use and the health-related harms in teenagers with disabilities. Additional research is required especially among teenagers with intellectual disabilities and other types of disabilities. 

 • Tony, Mary Pushpy
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  The effectiveness of Assistive Technology to support children with Specific Learning Disabilities: Teacher Perspectives2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  According to the UNICEF report, up to ten percent of children in the world have affected specific learning disabilities (SLD) and the majority of these children are educated in general education classrooms. An important resource for children with learning disabilities to flourish in the classroom is access to assistive technology. To prepare children on how to utilize assistive technology in the learning environment is important for teachers. This systematic review focused on teacher perspectives on assistive technology regarding children with SLD. Six scholarly articles were used for this study. The information drawn from the articles showed that teachers are receptive to assistive technology in their classrooms. They perceived assistive technology as an important supportive device for improving the vital skills of reading and writing comprehension. However, it is clear from their perspectives that the teachers needed more support than they were able to access in order to feel comfortable to implement and use assistive technology in the classroom. Therefore the need for professional development and training and the integration of appropriate technical devices are vital to enhance the development of children with SLD. Future research will be focus on how pre-service teachers are being prepared for AT use as a part of their pre-service training program and professional development.

 • Karlsen, Joakim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Omkonstruktion av vapenfäste till additiv tillverkning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis project has been carried out in collaboration with Saab training and simulation in Huskvarna, which manufactures military training products. The aim of the project was to investigate the possibility of using additive manufacturing as the method for future manufacturing for the small arms transmitter bracket (SAT-bracket, a bracket for gun) to reduce lead time, cost and weight. A physical product has been developed through the Selective Laser Melting technique (SLM), where the least possible amount of support structures has been achieved for the selected build orientation. To be able to optimize the design with the help of lattice structures, knowledge of the technology has been acquired through information searched on scientific texts and websites. Identification of strengths and weaknesses in the development process and the possibility of using a more favorable material for the application were documented to be evaluated against a traditionally manufactured component.

  The final designs have been modeled using two different design methods, both in which had reduced the weight between 28-44% where the stiffness is in the likes of the reference product. The conclusion drawn from the work is that additive manufacturing is a manufacturing method   that for the SAT-bracket is a favorable alternative for smaller production volume.

 • Norman, Sofie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Holmquist, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Ljungqvist, Carolina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Breaking through the Ceiling: Studying the Impact of Mentorships on Female Career Development2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study was to examine how mentorships can impact women’s career development. Previous research shows that there is an inequality gap between men and women on management positions and the aim for this research paper is to see if mentorships could help close this gap and make the top-level management more gender equal.

   

  The Swedish banking industry is interesting to research due to its overall equality in the organisation, but extreme inequality in the top of the hierarchy. Sweden is one of the most equal countries in the EU but are still struggling to eliminate structural discrimination from their organisations. Mentorships has through previous studies shown to be a helpful tool for women to progress in their careers and increase gender balance in workplaces.

   

  To be able to answer the research questions and fulfil the purpose of this research a qualitative research approach was applied. Five semi-structured interviews was held in order to gather empirical data. The participants were women in managerial positions within one of Sweden’s largest banks. Because of a confidentiality agreement, the name of the bank will not be revealed but rather be referred to as The Bank.

   

  The findings of this research show that both formal and informal mentorships can be used as a tool for women to progress in their career. Mentorships give women the support they need to believe in their own worth, they also get access to new parts of organisations that before has been unattainable for them and get an insight in the political games within an organisation.

 • Zetterman, Jennifer
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Ahmadzai, Wagma
  Riskfaktorer för karies hos individer med astma2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Brattwall-Eilert, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Tysk, Emelie
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Att använda pedagogiskt bildmaterial inom barnhälsovården i syfte att förebygga övervikt: Sjuksköterskors erfarenheter2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många barn har övervikt vilket ofta medför övervikt även senare i livet. Det är viktigt att tidigt etablera goda levnadsvanor och barnhälsovården har en viktig roll i detta. Grunda Sunda Vanor vill med hjälp av ett bildmaterial hjälpa sjuksköterskorna att främja goda levnadsvanor och möjliggöra att familjen blir mer delaktig i hälsobesöket.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett hälsofrämjande pedagogiskt bildmaterial inom barnhälsovården.

  Metod: Studien utformades som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor. I studien medverkade 15 sjuksköterskor och analysen genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans innehållsanalys.

  Resultat: Tre kategorier identifierades; materialet ger struktur då det är ett stöd i sjuksköterskorna hälsofrämjande arbete, materialet fungerar som ett kommunikations-hjälpmedel då bilderna leder till ökad förståelse samt stimulerar ett neutralt förhållningssätt i relation till familjerna och materialet gör familjen delaktig i samtalen kring levnadsvanor genom att skapa en dialog.

  Slutsats: Materialet fungerade som en checklista och sjuksköterskorna kunde rikta information efter familjens egna behov. Bilderna väckte intresse och involverade familjen i samtalet vilket medförde att samtalet blev enklare. Relationen mellan profession och familj blev mer jämställd, vilket ökade möjligheten att uppnå empowerment.

 • Johansson, Malin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Felixon, Lisa
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Activity and Participation in individuals who have received lower limb prostheses from Exceed: A qualitative study conducted in Cambodia2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kambodja är ett av de länder i världen med störst andel personer med funktionshinder. De stöter ofta påstigma och har inte samma tillgång till en del av de tjänster som resten av befolkningen. En protes kan göra det möjligt för en person med funktionsnedsättning att övervinna svårigheter och att bli mer aktiv och deltagande.

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur protesanvändare som mottagit sin protes från Exceed uppfattar sin aktivitet och delaktighet och vilka faktorer de anser påverkar detta.   

  Metod: Inspelade kvalitativa intervjuer med semi-strukturerade frågor användes i studien. 10 deltagare i åldrarna 22–68 deltog i studien. En induktiv content-analys användes för att bearbeta den insamlade datan.   

  Resultat:Studien resulterade i två huvudkategorier; Protes och Psykosocial miljö, som enligt deltagarna påverkade deras aktivitet och delaktighet

  Slutsats: Denna studie ger en djupare förståelse för vad som underlättar och hindrar protesanvändare att vara aktiva och delaktiga i vardagen. Studien lyfter också fram ämnets komplexitet där protesen spelar en viktig roll men där även den psykosociala miljön har stor betydelse. Resultatet av denna studie kan hjälpa till att förstå de bakomliggande orsakerna till olika nivåer av aktivitet och deltagande och hjälpa till att förbättra situationen för protesanvändare.

 • Hermansson, Erik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Marcus, Ekberg
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  A material study of insoles: Manufactured using different methods2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to evaluate if additive manufacturing (AM) is an appropriate manufacturing method for insoles in comparison to vacuum forming (VF) and subtractive manufacturing (SM) in regards of material properties such as abrasion resistance. Background: Traditionally insoles are manufactured with either VF or SM. AM has been around for some decades but implementation into orthotic and prosthetic (O&P) business has not been accomplished yet. Therefore, the quality of the products produced with AM must be tested in comparison with traditional methods. Method: A comparison of samples for the mentioned manufacturing methods was done with the help of an abrasion testing machine with the standard ASTM G133. Two samples were produced from each manufacturing method and respectively tested for one and two hours. All the samples were weighed before and after the tests with the help of a four decimal scale. The difference in weight before and after the test and coefficient of friction was evaluated. The weight difference was analyzed to see how much material had been removed from the sample. The percentage of wear loss was calculated for each specific sample, both for one hour and two hours of testing. No statistical analysis could be made due to the limited amount of samples and testing time. Result: No statistically significant could be found for either wear loss or the coefficient of friction as mentioned above. Conclusion: A conclusion whether which material having the best abrasion resistance for respectively manufacturing method could not be drawn due to limited results. This study can be seen as a pilot study where the methodology can be used in further studies. Further research on AM needs to be conducted.

 • sofi, karlsson
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Thorarinsdottir, Thorkatla Dagny
  Development and preliminary validation of a new brace appearance questionnaire: A new instrument to investigate, if idiopathic scoliosis patient’s perception of appearance of their Boston corset would influence their compliance and whether it is in a positive or negative way. (A mixed method study).2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att preliminär validera ett frågeformulär som utvecklades i denna studie. Frågeformuläret var utformat för att undersöka om patientens uppfattning om deras Boston korsett påverkar deras compliance på ett positivt eller negativt sätt.

   

  Bakgrund: Att genomgå korsettbehandling innebär många känslor för ungdomar med idiopatisk skolios. Att inte ha en "perfekt kropp" minskar kroppsbilden och självkänslan. Det är högst sannolikt att genom att förändra patienternas perspektiv på deras korsett till att tycka om utseendet på den; så ökar sannolikheten för compliance med positiva känslor.

   

  Metod: Mixed Metod användes för att utveckla och validera ett nytt frågeformulär. Utvecklingen och validering gjordes med hjälp av litteratur, expert- och patientgrupper. Kvalitativa data utvärderades och kvantitativa data analyserades med användning av Pearsons korrelationskoefficient och Cronbach alpha.

   

  Resultat: Ett preliminärt validerat frågeformulär skapades. Gruppen som användes för validering var idiopatiska skoliospatienter, fyra pojkar och fyra tjejer, mellan 6 och 15 år gamla.

   

  Slutsats: Ytterligare validering av frågeformuläret krävs före användning i framtida studier. Preliminära resultat indikerar att patienter som tycker om hur de ser ut i deras korsett också följer compliance med positiva känslor

 • Larsson, Sophia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Fånga dagen: En kvalitativ studie om hur lärare i grundskolans F-3 uppfattar användandet av digitala verktyg för att komma åt skrivinlärningens mysterium.2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hammerin, Karl
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Streitenberger, Ramona
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  RTLS – the missing link to optimizing Logistics Management?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to investigate how potentials of Real-Time Location Systems (RTLS) in relation to Just In Time (JIT) management could be utilized within logistics management. For this, a framework, based on previous research of the interrelations of RTLS and JIT management, is proposed, to assess the effects of RTLS on logistics management, both on a managerial - as well as on an operational level. To answer the proposed research questions, the study followed a deductive and exploratory case study design, which was conducted at a company within the automotive industry. To understand the challenges within logistics management at the case company, interviews, observations, analysis of internal documents and a focus group were used, which allowed for a triangulation of the captured information. The findings and analysis of the data show that on an operational level the challenges within logistics management are related to complex logistic structures, pull strategies with partial push material flows, lack of information and – reliable data, as well as processes reliant on individuals. On the managerial level the findings suggest challenges related to high complexity and space constraints, time constraints, lack of transparency and – data connections, the company's improvement focus, employee attitude and a lack of reliable data. When the challenges were evaluated in relation to the proposed framework, it shows that these challenges would be resolved or counteracted by the benefits RTLS could provide in relation to JIT management. This study thereby supports the positive correlation between RTLS’s potential and JIT in logistics management.

 • Ahlström, Selin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Svensson, Helena
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Frisktandvård: En enkätstudie om tandvårdsanställdas attityder och avtalshantering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:För att få ungdomar att behålla en fortsatt regelbunden kontakt med tandvården, efter det att de betraktas som betalande vuxna, startades 2007 Frisktandvård i Västra Götaland. Frisktandvård innebär en betalmodell där patienter under en 3 årsperiod, månadsvis eller årsvis betalar en specifik summa för sin tandvård. Eftersom Frisktandvård utgör en stor del av det dagliga arbetet inom folktandvården är det viktigt att undersöka tandvårdspersonalens hantering och attityd till Frisktandvård. Syfte:Syftet med denna studie var att inom Folktandvården i Region Kalmar Län undersöka tandvårdspersonalens hantering av Frisktandvård och deras attityder gällande denna betalmodell. Metod: Enenkätstudie med både slutna och öppna frågor som analyserades genom både kvantitativ och kvalitativ metodik. Enkäter skickades ut till samtliga medarbetarna på 18 allmänna tandvårdskliniker i Region Kalmar Län. Totalt besvarade 133 medarbetare enkäten. Resultat: Respondenterna hade överlag en positiv syn på Frisktandvård. Som positivt ansågs möjlighet för regelbunden individanpassad behandling oberoende av kostnader. Den främsta nackdelen med Frisktandvård enligt respondenterna var att patienter som inte har avtal ej heller prioriteras vid kallelser. Merparten respondenter erbjuder Frisktandvård till de flesta patienter samt i alla prisklasser. Slutsats: Frisktandvård ansågs som en positiv möjlighet enligt respondenterna som i sin helhet gynnar både kliniken och de patienter som har avtal. Det bör dock beaktas att kallelser för patienter utan avtal inte prioriteras i jämförelse med patienter med avtal Majoriteten av respondenterna anser att Frisktandvård kan försämra vårdsituationen för patienter utan avtal.  

   

  Nyckelord: Frisktandvård, R2, Region Kalmar Län, Tandvårdspersonal, Tandvårdsstöd

 • Bhatti, Areeb
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Internet of Equipment: Enhancing customer value and experience2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Organizations are continuously challenged to create differentiated customer value and experience to increase profitability and gain competitive advantage. At the same time, the fast-paced advancement of technologies provides the opportunity to the organizations to create a differentiated customer value by offering innovative products and services. Internet of things (IoTs) is one such emerging technology that brings within itself opportunities and challenges to be addressed. However, so far research has not sufficiently followed how the utilization of IoTs can enhance customer value and experience.

  Purpose: The purpose of conducting this study is to explore how the utilization of IoTs enhance customer value and experience in an equipment manufacturers context and what are the associated opportunities and challenges. The study also aims to contribute to gap identified in the literature about how organizations can utilize IoTs to enhance customer value and experience.

  Method: The qualitative study utilized a single instrumental case study to explore the research questions. The data is collected by conducting semi-structured in-depth interviews.

  Conclusion: The study reveals that the utilization of IoTs can significantly improve customer value and experience in many ways. This may involve enabling user to monitor, control and optimally use the equipment, sharing useful information, allowing value co-creation and synergistic values and finally by providing autonomous equipment’s or solutions. However, the study also reveals that the utilization of IoTs also pose certain challenges along with the opportunities which must be carefully evaluated.

 • Ankarkrona, Jesper
  et al.
  Boldt, Simon
  Can lean and reconfigurability be combined?: From a manufacturing system investment perspective2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Lindberg, Jesper
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Dag Hammarskjölds minne: En innehållsanalys av svensk medias gestaltning av Dag Hammarskjöld under 2000-talet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to show how the former secretary general for the United Nations, Dag Hammarskjöld, has been portrayed by Swedish media during the 21th century. The analyzed newspapers are Svenska Dagbladet, Expressen and Jönköpings-Posten, two nationwide newspapers and one local. This is done through a content analysis and the theory used for this study is a memory-cultural perspective, in order to show how media has shaped Hammarskjöld’s memory.

  The content analysis is structured with a code scheme consisting of nine different code units representing different themes; three themes of symbolism, three themes of characteristic, and three themes of qualification. The result of the analysis shows that the newspapers mainly focus on portraying Hammarskjöld as a symbol for the United Nations and moral values, as a person representing determination, and as a qualified politician and diplomat. There are also no visible patterns in the content analysis that would imply differences between how the nationwide and local newspapers portray Hammarskjöld.

 • Lager Millton, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Lärande och social interaktion: Familjehemsföräldrars upplevelser av Letterbox Club2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fokus för denna uppsats är placerade barns utbildning och lärande med utgångspunkt i interventionen Letterbox Club. Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever och beskriver Letterbox Club, med fokus på barnets lärande och interaktionen mellan barn och familjehemsförälder. Denna inriktning skiljer sig från tidigare studier av Letterbox Club.

  Materialinsamlingen genomfördes genom åtta kvalitativa intervjuer av familjehemsmammor som sammanlagt haft nio placerade barn som deltagit i Letterbox Club under hösten 2017. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys och tre teman framkom: Familjehemmet som en lärandemiljö, Letterbox Club som ett lärandeverktyg och Letterbox Club som ett relationsverktyg. 

  Studiens slutsatser är att förutsättningarna för familjehemmen som lärandemiljö varierar stort, både gällande familjekonstellationer, vanor, intresse, bakgrund osv., vilket kan skapa olika möjligheter att använda och tillgodogöra sig materialet i Letterbox Club. Dessutom verkar Letterbox Club vara ett hjälpmedel för lärande och relationsskapande i många familjehem, men det finns också exempel på att visst innehåll inte passar alla familjehem, barn och situationer.   

 • Vitija, Majlinda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Ingabire, Darlene
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  En vinjettstudie om etnicitetens betydelse i socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att etnicitet kan ha en inverkan i socialsekreterares bedömningar. Trots detta är forskning relativt begränsad när det kommer till ämnet om inverkan av etnicitet i barnavårdsutredningar, i synnerhet vad gäller bedömningar om unga lagöverträdare. Syftet med denna studie är att undersöka om och hur socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare skiljer sig åt beroende på ungdomens etnicitet. Denna fråga är väsentlig i dagens samhälle, eftersom Sverige som land präglas av mångkultur och ett flertal olika etniciteter. För att uppnå studiens syfte utformades två vinjettenkäter där enda skillnaden var ungdomens namn. I den ena vinjetten hade ungdomen ett svenskt namn (Adam) och i den andra vinjetten hade ungdomen ett namn som är sammankopplat med ett utländskt namn (Amir). Vinjetterna skickades i form av en webbenkät till socialsekreterare som är verksamma inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Vinjettenkäterna besvarades av 25 respondenter, varav 12 behandlade enkäten om Adam och 13 om enkäten Amir. Resultatet visar att det inte föreligger några statistiskt signifikanta skillnader i respondenternas bedömningar beroende på ungdomens etnicitet. Däremot föreligger en statistiskt signifikant skillnad mellan respondenternas ålder i relation till oroskattning i ett av ungdomens livsområde. Resultatet har kopplats till tidigare forskning inom området och teoretiska utgångspunkter från socialkonstruktivism, gräsrotsbyråkrati, kategoriseringar och stereotyper.

 • Gren, Nathalie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Bartula, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  ”Vi har ju en jätteviktig roll”: En kvalitativ intervjustudie om hemtjänstpersonals erfarenheter av att möta äldre personer med psykisk ohälsa2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts med yrkesverksamma undersköterskor inom hemtjänst. Syftet med studien är att undersöka hemtjänstpersonalens erfarenheter av äldres psykiska ohälsa inom ramen av sitt arbete. Genom en tematisk analys identifierades två huvudteman. I det första temat Människan som projekt framkommer att intervjupersonerna ser på mötet med äldre med psykisk ohälsa som komplext och lyfter vikten av ett gott bemötande och regelbunden kontakt som viktiga faktorer för att hantera mötet på bästa sätt. Detta presenteras vidare genom två underteman – Bemötande och Kontinuitet. I det andra temat Människan i verksamheten framkommer utmaningarna i mötet med äldre personer med psykisk ohälsa som samtliga ligger i verksamheten. Utmaningarna består enligt intervjupersonerna av tidsramar som är svåra att förhålla sig till, samt en kompetensbrist hos både de själva och i samhället när det kommer till äldre med psykisk ohälsa. Även detta presenteras vidare genom underteman – Tidsramen och Kompetensbrist. Avslutningsvis kopplas resultatet till tidigare forskning. Där framkommer likheter mellan forskning och studiens resultat avseende mötet med äldre personer med psykisk ohälsa som komplext och utmanande utifrån brist på tid, kunskap och kompetens. Komplexiteten och utmaningarna problematiseras vidare utifrån Lipskys teori om gräsrotbyråkrati och visar på balansgången i hemtjänstpersonalens arbete mellan individens behov och arbetets struktur.

 • Ottosson, Andrea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Evenholm, Louise
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Emberg, Linnéa
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  They are not born to be victims or prostitutes – they are becoming: A qualitative study of how one organization in Moldova is working preventively with human trafficking2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur en organisation i Moldavien arbetar med den aktuella situationen gällande människohandel som finns i landet. Det kommer därför att förklaras hur de professionella i den specifika organisationen beskriver hur de sett att situationen utvecklats i Moldavien och hur de arbetar preventivt med problemet i förhållande till den utvecklade situationen. Studien är kvalitativ och har genomförts med hjälp av 14 semi-strukturerade intervjuer. Informationen från intervjuerna har kategoriserats för att sedan analyseras mot tidigare forskning och Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Denna teori är applicerad för att förklara hur en individs utveckling påverkas av faktorer på flera nivåer; mikro-, meso-, exo-, makro- och chronosystem. Orsakerna till människohandel som är förklarade av de professionella innefattade kultur, religion, landets ekonomi och historia, och dessa i sin tur kan ha påverkat familjen och synen på sig själv. Slutsatserna som är möjliga att dra utifrån denna studie är att eftersom faktorerna, som kan vara orsaker till människohandel, återfinns på alla olika nivåer är det också viktigt att socialarbetare och samhället har detta i åtanke och som angreppssätt vid arbetet med människohandel.