12 1 - 50 of 54
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Wickström, Karin
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Hurtig, Jenny
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Påverkan på växter av LED i gatuarmaturer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det blir allt vanligare att kommuner väljer att förnya och byta ut de befintliga gatuarmaturerna från högtrycksnatrium till LED (light emitting diode) då LED drar mindre energi och har en bättre färgåtergivning än högtrycksnatrium. Däremot skiljer spektralfördelningen mycket mellan LED-modulen och högtrycksnatrium vilket leder till att staden kommer se annorlunda ut på natten. Vad händer då med växterna som växer i närheten av dessa nya armaturer? Det forskas mycket om hur LED skulle kunna användas för att effektivisera odling, men det finns inte så mycket information om vad som kommer hända i staden när LED blir den dominerande ljuskällan. Därför har denna undersökning som syfte att se hur LED respektive högtrycksnatrium i gatuarmaturerna påverkar de växter som växer kring vägarna, och om något av alternativen påverkar växterna mer än den andra. Syftet är också att öka medvetenheten om hur strålningen från LED-armaturer påverkar vår miljö.Kattgräs (Hordeum vulgare L.), Rajgräs (Lolium multiflorum L.) och en blandning av vilda blommor odlades under en period på 20 dagar, under antingen högtrycksnatrium eller LED. Armaturerna var tända dygnet runt och mätningar av längden på ett skott per sort och rum gjordes varje dag. Vid slutavläsningen mättes också medellängden och medianen för 20 strån av respektive grässort per rum. För vildblomsblandningen gjordes en visuell utvärdering.Medelvärdet hos både rajgräset och kattgräset var kortare för odlingarna som exponerats för LED än de odlingar som exponerats för högtrycksnatrium. Kattgräset var 4% kortare, och rajgräset var 16% kortare. Vid den visuella utvärderingen ansågs vildblomsblandningen som vuxit under högtrycksnatrium vara högre och rangligare än växterna under LED. LED-odlingen uppfattades något grönare medan högtrycksnatriumodlingen uppfattades som något gulare och blekare.Undersökningen visade att växterna påverkades olika beroende på om de exponerades för högtrycksnatrium eller LED.

  Detta skulle kunna resultera i att kommuner som investerar i LED-armaturer inte bara kan spara pengar på energiförbrukning utan också på underhåll av stadsmiljön.

  Vidare bör det göras fler fältstudier om vad som händer med miljön när armaturerna byts ut från högtrycksnatrium till LED. Det bör även göras liknande studier men som pågår under en längre tid.

 • Stamenkovic, Daniel
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Delic, Samir
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Utmaningar i samband med initiering av organisatoriska förändringar: En empirisk studie med fokus på kommunikation och företagskultur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte – Syftet med den här studien är undersöka vilka utmaningar som kan uppstå i ett förarbete inför omfattande organisatoriska förändringar samt hur utmaningarna kan kringgås. Två frågeställningar besvarades för att uppfylla studiens syfte:1. Vilka utmaningar kan uppstå i en verksamhet på medarbetarnivå i samband med omfattande förändringar?2. Hur kan verksamhetsledningen arbeta kring dessa utmaningar för att skapa gynnsammare förutsättningar inför förändringarna?Metod – För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet, genomfördes en enfallstudie på Jönköpings kommuns enhet för avfallshantering. Empiriska data utgjordes av intervjuer och en enkätundersökning. Empirin analyserades gentemot det teoretiska ramverket, vilket låg till grund för studiens resultat.Resultat – I samband med förändringar är motstånd mot förändring vanligt förekommande och är den övergripande utmaningen. Motstånd mot förändring kan i sin tur påverkas av bristfällig kommunikation och den befintliga företagskulturen inom en organisation. Dessa utmaningar utgör hinder för en organisation under förändring samt under förarbetet inför förändring, vilket kan ha en betydande påverkan på implementeringen.Implikationer – Empirin bekräftar att befintligt teoretiskt arbete om utmaningarna i samband med organisatoriska förändringar stämmer, att de identifierade utmaningarna bör hanteras. Främst den bristande kommunikationen genom att tydliggöra förändringarna för medarbetarna med hjälp av lämpliga kommunikationskanaler. Även den befintliga företagskulturen är i behov av förändring för att verksamheten ska kunna utvecklas i en önskvärd riktning, vilket däremot är en invecklad process.Begränsningar – På grund av dåligt förtroende för ledningen på fallföretaget kan enkätundersökningens resultat ha påverkats med anledning av oklarheter kring vilka som var avsändarna. Enkätundersökningen utgör därmed studiens största begränsning på grund av låg svarsfrekvens. Utöver enkätundersökningen, undersöktes inte en viktig aspekt av förändringarna eftersom det innefattande ett konfliktfyllt ämne som ledningen själva vill undersöka.

 • Abelsson, Anna
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Sweden.
  Medical tattoos impact on CPR decisions2017In: Disaster and Emergency Medicine Journal, ISSN 2451-4691, Vol. 2, no 3, 140-141 p.Article in journal (Other academic)
 • Abelsson, Anna
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Sweden.
  Learning through simulation2017In: Disaster and Emergency Medicine Journal, ISSN 2451–4691, Vol. 2, no 3, 125-128 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With simulation, caregivers are given the opportunity to improve their knowledge and skills. With simulation, both theoretical and practical knowledge is taught. With the experiences that simulation creates, critical thinking and better care are developed. Learning through simulation complements the learning that takes place in everyday work and can have a positive effect of the advances of the care profession. The purpose of simulation may vary and different learning theories are used, both based on learning objectives and the purpose of the simulation. The experience gained from simulation prepares caregivers on how similar complex situations can be handled in the future.

 • Cigwald, Josefin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Mårtensson, Hannes
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  "Media är så oärlig": En medieanalys kring amerikansk medias subjektivitet i rapporteringen gällande presidentkandidaten Donald J. Trump.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ljungeskog, Sophie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Lindh, Matilda
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  ”Hur ska vi kunna ge barnen språklig identitet inom ett språk vi inte kan?”: En kvalitativ studie om förskollärarens roll för flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan.2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Abelsson, Anna
  Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of the research was to deepen the understanding of learning through simulation in prehospital emergency care.

  Method: In this research, qualitative and quantitative methods are used as well as integrative literature studies (I, II). Qualitative data from the interview studies (III, V) were analyzed by phenomenographic methodology. Quantitative data from the intervention study (IV) were analyzed using descriptive and analytical statistics.

  Results: Research on simulation and learning within the prehospital trauma care context is relatively rare (I). Simulation of realistic scenarios where the caregivers are exposed to stress contributes to strengthen caregiver knowledge, skills and experience (II). Caregivers request simulation opportunities regarding critical and emergency situations (III). They describe that learning through regular simulation provides in-depth knowledge and skills in the care of a patient exposed to high-energy trauma (V). Interventions with repeated simulation opportunities related to the care of the patient exposed to high-energy trauma give some improvement in care provided at the site of the accident (IV).

  Conclusion: Through simulation, the caregivers develop knowledge and skills and receive enhanced confidence in the care of an injured and sick patient. The research suggests several areas with potential for improvement with regard to the care of patients exposed to high-energy trauma. A model has been developed for systematic trauma simulation.

   

 • Olsen, Renate S.
  et al.
  Division of Medical Diagnostics, Department of Laboratory Medicine, Region Jönköping County, Jönköping, Sweden.
  Nijm, Johnny
  Division of Medical Diagnostics, Department of Clinical Physiology, Region Jönköping County, Jönköping, Sweden.
  Andersson, Roland E.
  Department of Surgery, Region Jönköping County, Jönköping, Sweden.
  Dimberg, Jan
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Biomedical Platform.
  Wågsäter, Dick
  Division of Drug Research, Department of Medicine and Health Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Circulating inflammatory factors associated with worse long-term prognosis in colorectal cancer2017In: World Journal of Gastroenterology, ISSN 1007-9327, E-ISSN 2219-2840, Vol. 23, no 34, 6212-6219 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: To investigate association of circulating inflammatory factors at the time of colorectal cancer (CRC) surgery with survival.

  METHODS: Plasma levels from 174 CRC patients (69 females and 105 men), with median age 70 years (range 29-90), localized in the colon (n = 105) or rectum (n = 69), with stage I (n = 24), stage II (n = 54), stage III (n = 67) and stage IV (n = 29) were measured using commercially available Bio-Plex Pro™ Human Chemokine Panel 40-Plex, including 40 different chemokines, cytokines and interleukins. The prognostic association of each inflammatory factor was analysed as CRC-specific and total mortality.

  RESULTS: Out of 174 patients, 66 died during the follow-up, 40 because of CRC specific mortality. High tertile levels of 8 factors were significantly associated with increased CRC-specific mortality, of which CCL1, CCL20, CCL24, CX3CL1, IL-4 and TNF-α remained significant in a multivariate Cox regression analysis. High tertile levels of 14 factors were associated with increased total mortality, of which CCL1, CCL15, CCL20, CX3CL1, CXCL13, IFN-γ, IL-2, IL-4 and IL-10 remained significant after adjustment for clinical covariates. For most of the inflammatory factors the association between higher tertile levels and an increased mortality in general appeared two years after surgery. High tertile levels of TNF-α and CCL24 were exclusively associated with CRC-specific mortality. The distribution of these factors were not associated with TNM stage with exception for CCL20.

  CONCLUSION: High plasma levels of inflammatory factors are associated with increased risk of mortality among CRC patients and could be potential biomarkers for revealing prognosis.

 • Brorsson, Victoria
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Karlsson, Helin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  "Gurka - xiyar, xiyar sa jag": En studie om pedagogers villkor samt strategier för arbetet med flerspråkiga barn.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ studie med inspiration från det sociokulturella fältet. Syftet med studien är att skaffa kunskaper om hur pedagoger arbetar med flerspråkighet i förskolan med fokus på villkor för arbetet och vilka strategier som används. Frågorna som studien kommer besvara är vilka villkor pedagogerna beskriver som betydelsefulla för arbetet med flerspråkighet samt vilka strategier som används. Fokusgrupper har använts som metod för att samla in studiens empiri och har sedan transkriberats och analyserats. Analysmetoden som använts är innehållsanalys då denna passar sig bäst vid användandet av fokusgrupper. De teman som framkom efter analys av empirin är tid och engagemang som villkor samt trygghet och samverkan som strategier. Resultatet som framkom pekar på att det finns olika villkor i förskolans verksamhet för de barn som är flerspråkiga. Pedagogerna berättar om barnens olika förutsättningar och om de olika villkor samt strategier som pedagoger måste förhålla sig till i sitt arbete med flerspråkiga barn.

   

 • Pittino, Daniel
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Visintin, Francesca
  University of Udine, Italy.
  Lenger, Tamara
  University of Udine, Italy.
  Sternad, Dietmar
  University of Udine, Italy.
  Are high performance work practices really necessary in family SMEs?: An analysis of the impact on employee retention2016In: The Journal of Family Business Strategy, ISSN 1877-8585, E-ISSN 1877-8593, no 2, 75-89 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study examines the adoption of high-performance work practices (HPWPs) in family versus non-family firms, and evaluates the effect of such practices on the retention of valuable employees in light of different family contingencies. The analysis is carried out on a sample of 232 companies with more than 10 and less than 250 employees, operating in Austria and Hungary. The results indicate that the relational mechanisms originating from the family social capital may act as substitutes of formal practices aimed at fostering employee involvement and commitment and that those mechanisms depend on the extent family involvement in the governance of the business.

 • Fransson, Albin
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Larsson, Philip
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Avdriften hos robotgräsklippare: en experimentell studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to reduce the drift of a robot lawnmower using a simple GPS. A drift occurs when the robot lawnmower falls off the direction that should be followed. This happens due to external forces. In this report the definition of drift is the deviation from a straight line between the robot lawnmower’s start and stop position.

  The thesis answers the following research questions:

  • What different measurements are available to measure drift and what or which of these are preferred in the experiment done in this study?
  • How can the drift from the robot lawnmower be reduced by software that uses data from only a simple GPS?

  The development of software has been done iteratively where each iteration results in a configuration that reduces drift. To answer the second research question, experiments have been performed on each configuration. The result of the experiment could then be analyzed with the measurements that emerged from the first research question.

  The study's results show that it is possible to reduce the drift of a robotic lawnmower with a simple GPS.

 • Carlsson, Emil
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Andersson Waara, Daniela
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Varför är det en hamburgare i det högra hörnet?: En analys av CSS ramverk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this report is to find out which frameworks and methods are most popular and most widely used, as well as web developers' views on the hamburgermenu.

  Method – In order to answer the questions in our report we used the methods quantitative statistical processing, quantitative analysis of data collected via survey and qualitative interviews with web developers. The study was conducted to find out which frameworks and methods are most popular and used most, as well as how web developers look at the hamburgermenu. This was done by analyzing the popularity and usage of different frameworks as well as interviewing web developers who work with it daily.

  Findings – The results of the report are based on the data collected through the processing of the statistics, the analysis of the survey, and the interviews performed. The result shows which frameworks are most popular and those that are most used. The following list shows the ranking:

  Most popular:

  1. Bootstrap
  2. Semantic UI
  3. Materialize
  4. Material Design Lite
  5. Foundation

  Most used:

  1. Bootstrap
  2. Foundation
  3. Materialize
  4. Material Design Lite
  5. Semantic UI

  The results of the interviews showed that most of the web developers interviewed used a framework when they created a website, either an existing or one of their own. It was also a practice to use the same framework in the company, although the way it was used was different from developer to developer. All developers had a mobile-first thought in mind, although it was not always a priority.

  It was also found in the study that everyone had a basic idea behind the choice of framework, but only one who had performed a study on which one would suit them best.

  All web developers interviewed thought that the hamburger menu was boring and bad from a user experience perspective. But everyone also agreed that because it is so widely used and has been for a couple of years, users have learned what it means and therefore fulfills its purpose.

  Implications – The use of the results is primarily linked to individuals or companies that work with web development, but can also be used by private individuals. For the report's primary target group, the results will give an increased understanding of the most used framework and an increased understanding of why these are used. Private individuals can use the result in the same way.

  Limitations – The limitations we receive in this study are that we cannot make any conclusions about companies and web developers in other parts of the country using the same framework or methods as the local ones we interviewed. Nor can we make any conclusions about why Bootstrap is the most popular and most widely used framework. We can only speculate why with the empirical we gathered through the interviews.

  A major limitation is also the lack of interviews when we only got answers from 6 of the 10 companies we contacted, of whom 4 would like to participate in the interview. More general conclusions could have been drawn if more companies had been interviewed.

  Keywords – Framework, Web Development, Responsive Web Design, Interaction Design, User Experience, Bootstrap, Foundation, Materialize, Material Design Lite, Semantic UI

 • Niklasson, Joakim
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  En enkätstudie om ADL-bedömningens betydelse för patientens uppfattningar om sin utförandekapacitet.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: The population in Sweden is getting older, which results in complicated conditions, re-admissions and increased pressure on healthcare services. Patients’ deficient perceptions of their performance capacity contributes to re-admission. By estimating activities in daily life (ADL), the occupational therapist map areas of activity in which the patient performs insufficient. Purpose: To investigate patients’ perceptions of their performance capacity and whether these are affected by an ADL assessment or not. Method: Prospective cross-sectional study through a questionnaire. An instrument for gathering estimated performance capacity was created. 32 people participated in the study. Data from the instrument was compiled and analyzed in SPSS by paried samples T-test. Results: Patients' perceptions of their performance capacity matched at first estimation to 21% with the ADL-assessment. Patients' estimation after ADL assessment conformed to 71%, an increase of 238% on a three-star significance level, p = 0.0000 by paried samples T-test. Conclusion: ADL assessment is essential to ensure that the patients’ perceptions of their performance capacity are consistent with how the current hospitalization affect their performance. ADL assessment is an important part of the care chain, and the occupational therapist has a unique way to investigate patient needs.

 • Schedl, Markus
  et al.
  Johannes Kepler University, Austria.
  Lemmerich, Florian
  Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany.
  Ferwerda, Bruce
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Skowron, Marcin
  Austrian Research Institute for Artificial Intelligence, Austria.
  Knees, Peter
  Vienna University of Vienna, Austria.
  Indicators of Country Similarity in Terms of Music Taste, Cultural, and Socio-economic Factors2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Considering the cultural background of users is known to improve recommender systems for multimedia items. In this work, we focus on music and analyze user demographics and music listening events in a large corpus (120,000 users, 109 events) from Last.fm to investigate whether similarity between countries in terms of cultural and socio-economic factors is reflected in music taste. To this end, we propose a tag-based model to describe the music taste of a country and correlate the resulting music profiles to Hofstede’s cultural dimensions and the Quality of Government data. Spearman’s rank-order correlation and Quadratic Assignment Procedure indeed indicate statistically significant weak to medium correlations of music taste and several cultural and socio-economic factors. The results will help elaborating culture-aware models of music listeners and in turn likely yield improved music recommender systems.

 • Schedl, Markus
  et al.
  Johannes Kepler University, Austria.
  Ferwerda, Bruce
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Large-scale Analysis of Group-specific Music Genre Taste From Collaborative Tags2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we describe the LFM-1b User Genre Profile dataset. It provides detailed information on musical genre preferences for more than 120,000 listeners and links to the LFM-1b dataset. We created the dataset by exploiting social tags, indexing them using two genre term sets, and aggregating the resulting annotated listening events on the user level. We foresee several applications of the dataset in music retrieval and recommendation tasks, among others to build and evaluate decent user models, to alleviate cold-start situations in music recommender systems, and to increase their performance using the additional abstraction layer of genre. We further present results of statistical analyses of the dataset, regarding genre preferences and their consistencies. We do so for the entire user population and for user groups defined by demographic similarities. Moreover, we report interesting insights about correlations between musical preferences on the genre level.

 • Gustafsson, Julia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Karlsson, Malena
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Har leken i förskolan ett egenvärde eller ska leken pedagogiseras?: En minietnografisk studie om pedagogers deltagande i leken i inne- och utemiljön2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse om pedagogers förhållningssätt till deltagande i barns lek genom att jämföra pedagogers deltagande i leken inomhus respektive utomhus. Jämförelsen bidrar till förståelsen av pedagogers förhållningssätt till deltagande i lek genom att fokus läggs på miljön som påverkande faktor för deltagandet.

   Syftet undersöks utifrån studiens frågeställningar:

  - Hur ser pedagogers deltagande i leken ut inne i förskolans lokaler respektive ute på förskolans gård?

  - Vilka skillnader och likheter kan iakttas och hur kan dessa förstås?

  Studien är genomförd utifrån en kvalitativ och minietnografisk ansats och har undersökt om och hur pedagoger deltar i barnens lek inomhus respektive i förskolans uterum. Data har samlats genom deltagande observation. Studiens teoretiska utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv, specifikt verksamhetsteori. Insamlad data har analyserats med hjälp av Yrjö Engeströms (2008) begreppsapparat om verksamhet och verksamhetssystem som minsta analysenhet av mänsklig verksamhet. I resultatet framgick att det fanns fler skillnader än likheter i pedagogers deltagande i lek inne respektive ute, samt att pedagogens deltagande förändrades beroende på ute- respektive innemiljön. Det framkom också att pedagogerna oftast inte deltog i leken för lekens egenvärde, utan i undervisningssyfte, det vill säga använde leken för egna mål och syften andra än barnens egna.

 • Skoog, Axel
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Mechanical Engineering.
  He, Yuan
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Mechanical Engineering.
  Framtagning av nytt kopplingskoncept: För att klara höjda krav på en Husqvarnamotorsåg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is performed as a final thesis project at School of Engineering, Jönköping University in collaboration with the Global Components Group at Husqvarna AB. The purpose of the work was to find another way to attach the centrifugal clutch to the chainsaw model 560 XP.

  On Husqvarna's chainsaws, the cutting chain and oil pump are driven by a centrifugal clutch that currently is fastened with a screw joint on the crank shaft. To make sure the clutch won't come loose during operation, a tightening torque of 20–25 Nm is recommended. For the next product generation, the tightening torque has been raised to 30–40 Nm which will worsen the serviceability. Furthermore, the risk of breaking the clutch during disassembly will increase. This led to the need of a new way of fastening the clutch. The solution should withstand the increased loads as well as improve the serviceability through easier assembly and disassembly.

  Information about the problem were collected through a pilot study, including a review of the current product and interviews with involved personnel at Husqvarna. This was used to compile a list of necessary and desirable requirements for the solution. The most important requirements proved to be the ability to transfer torque, stop the joint from getting loose during operation, minimize the tightening torque as well as offering assembly and disassembly with the including tool upon purchase.

  Furthermore, a conceptual study was carried out to be able to find a solution to the problem. A brainstorming process generated just over 20 concepts and ideas that later were screened and evaluated with various well proven methods, such as Go/No-Go and Pugh's matrix. The concepts were evaluated against the requirements specified in the pilot study and one single concept was chosen for further development.

  The chosen concept was a spline joint that prevented axial movement with the help of an E-clip and a spring washer. The strength of this solution was mainly the elimination of the tightening torque, which led to easier assembly and disassembly. The E-clip was easily handled with the tool provided in the purchase. Calculations and a rough design were then performed. It turned out that it was hard to dimension the spline joint within the design limits stated to minimize the impact on the other components in the system. The shear stresses in the crankshaft and the spline teeth ended up high because of safety factors for fatigue life and type of application. High enough to exceed the maximum allowable shear stress of the shaft material several times. To lower these stresses, the design limitations will most likely have to be exceeded which leads to extensive design changes.

  However, Husqvarna are recommended to continue the study on this concept in more detail before it is to be precluded. Comparison with the current solution led to the conclusion that the differences in shear stresses between the both solutions shouldn't be as big as the theory claims. This opened a series of suggestions for future work. For instance, computer aided simulations of a detailed design of the concept would more accurately evaluate the strength of the concept. Furthermore, a risk assessment should be performed to address all the risks and consequences the concept brings with it.

 • Darin-Mattsson, Alexander
  et al.
  Aging Research Centre (ARC), Karolinska Institutet, Stockholm University, Sweden.
  Fors, Stefan
  Aging Research Centre (ARC), Karolinska Institutet, Stockholm University, Sweden.
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Aging Research Centre (ARC), Karolinska Institutet, Stockholm University, Sweden.
  Different indicators of socioeconomic status and their relative importance as determinants of health in old age2017In: International Journal for Equity in Health, ISSN 1475-9276, E-ISSN 1475-9276, Vol. 16, no 1, 173Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Socioeconomic status has been operationalised in a variety of ways, most commonly as education, social class, or income. In this study, we also use occupational complexity and a SES-index as alternative measures of socioeconomic status. Studies show that in analyses of health inequalities in the general population, the choice of indicators influence the magnitude of the observed inequalities. Less is known about the influence of indicator choice in studies of older adults. The aim of this study is twofold: i) to analyse the impact of the choice of socioeconomic status indicator on the observed health inequalities among older adults, ii) to explore whether different indicators of socioeconomic status are independently associated with health in old age.

  Methods: We combined data from two nationally representative Swedish surveys, providing more than 20 years of follow-up. Average marginal effects were estimated to compare the association between the five indicators of SES, and three late-life health outcomes: mobility limitations, limitations in activities of daily living (ADL), and psychological distress.

  Results: All socioeconomic status indicators were associated with late-life health; there were only minor differences in the effect sizes. Income was most strongly associated to all indicators of late-life health, the associations remained statistically significant when adjusting for the other indicators. In the fully adjusted models, education contributed to the model fits with 0-3% (depending on the outcome), social class with 0-1%, occupational complexity with 1-8%, and income with 3-18%.

  Conclusions: Our results indicate overlapping properties between socioeconomic status indicators in relation to late-life health. However, income is associated to late-life health independently of all other variables. Moreover, income did not perform substantially worse than the composite SES-index in capturing health variation. Thus, if the primary objective of including an indicator of socioeconomic status is to adjust the model for socioeconomic differences in late-life health rather than to analyse these inequalities per se, income may be the preferable indicator. If, on the other hand, the primary objective of a study is to analyse specific aspects of health inequalities, or the mechanisms that drive health inequalities, then the choice of indicator should be theoretically guided. 

 • Public defence: 2017-11-24 13:00 Hb116, Jönköping
  Almgren, Susanne
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Users and producers: Online News as Mediated Participation2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to illuminate principles that guide mediated participation, taking place through the interplay between users and news producers. Therefore, the study focuses both how spaces for participation are structured (by news producers) and those that exert participatory practices (news users). The research design thus has an approach that ties together analytical strands that previously have been studied separately. The research questions concern how the conditions comprising mediated participation – in terms of opportunities for users’ participatory practices – differ between (1a) various types of online news sites, and (1b) various types of news, as well as how users exercise participatory practices (2a) on various types of news sites, and (2b) in connection to various types of news. The last research question (3) concerns how users express the connection to news producers, through participatory practices within participatory spaces. The thesis includes four papers, that together answer the research questions by applying content and text analyses to various types of news sites (big city national, local rural area, morning broadsheets and evening tabloids) and its content: news articles and features for user participation, such as comments and sharing news through social media (i.e., Facebook and Twitter).

  The results show that users and news producers take diverging approaches to user participation adjacent to online news. This is illustrated by the fact that the categories of news that users are most often permitted to interact with, coincide precisely with the news that users tend to decline to interact with, while the news categories that users tend to interact with (when given the chance) occur comparatively sparse. The results also show that news producers are much more prone to permit users to share news through social media, than to permit them to comment news on the news site. Almost all news are made to permit users to share news through Facebook and Twitter, whereas commenting news is substantially more restricted, and even more so among big city national news sites than among local rural area news sites. When it concerns user practices, users share news on Facebook 20 times more often than they share news through Twitter or comment news on news sites. Tweeting news almost only occurs in news sites affiliated with big city national newspapers, and most prominently so when it concerns evening tabloids. This means (when controlling for differences in circulation) that commenting as a user practice tend to have a more local character than tweeting news, with its more national focus.

  The connection between users and news producers is shaped by the approach these groups of actors take to each other, under different circumstances. Sharing news through Facebook and commenting on news sites, are not interchangeable practices. Nor is tweeting news from a news site affiliated with national tabloid compared to from a local morning newspaper. And although it is well known from extant research that producers hold hesitant views concerning users’ influence over content, users also express distrust when it concerns how professional media practices allow various actors salience in the media. These ideas primarily concern “elites” versus “commoners”, differences between public service and commercial media, regulations and media, including roles, genres, and formats. These ideas also concern whether representational principles should guide media representation or if certain views should be excluded, whether journalists’ political views affect media performance, and how crime news should be presented in terms of what events are published and representations of victims and perpetrators. Overall, the thesis illustrates that there are connections between various forms of electronic communication (i.e., commenting and sharing news through Facebook and Twitter), and the specific contextual and social settings that news sites are embedded within, with its specific situated audience, shaping the connections between users and news producers.

 • Van Duijnhoven, J.
  et al.
  Eindhoven University of Technology, The Netherlands.
  Aarts, M.P.J.
  Eindhoven University of Technology, The Netherlands.
  Aries, Myriam
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science. Eindhoven University of Technology, The Netherlands.
  Rosemann, A.L.P.
  Eindhoven University of Technology, The Netherlands.
  Kort, H.S.M.
  University of Applied Sciences Utrecht, The Netherlands and Eindhoven University of Technology, The Netherlands.
  Systematic review on the interaction between office light conditions and occupational health: Elucidating gaps and methodological issues2017In: Indoor + Built Environment, ISSN 1420-326X, E-ISSN 1423-0070Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The International Commission on Illumination (CIE) recommends researchers to investigate a wide variety of behavioural and health outcomes. However, researchers often investigate only a part of occupational health (OH) in relation to light. A literature study (2002–2017) regarding the relationship between office lighting conditions and OH was performed to identify gaps and methodological issues. Method: The OH outcomes investigated in this paper were grouped according to the International Classification of Diseases and analysed per category: physical and physiological health, mental health, eye health, sleep parameters and visual comfort. Results: Findings from the literature study (20 eligible papers) showed that all OH aspects were mostly but not exclusively measured subjectively. Furthermore, most studies investigated only a fraction of office lighting parameters and OH aspects. Conclusions: It seems that Correlated Colour Temperature (CCT) and illuminance mainly correlate with OH. However, this may also be explained by gaps and methodological issues in studies described in eligible papers. Based on the literature study, an overview was composed elucidating gaps and methodological issues of office lighting and OH studies. It can be used to design and target the purpose of light and health research.

 • Golsäter, Marie
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Futurum Academy for Health and Care, Region Jönköping County, Sweden.
  Enskär, Karin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Knutsson, Susanne
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Contributing to making the school a safe place for the child: School nurses’ perceptions of their assignment when caring for children having parents with serious physical illness2017In: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To explore how school nurses perceive their assignment when caring for children having parents with serious physical illness.

  Design: An explorative inductive qualitative design.

  Method: The study is based on interviews with 16 school nurses. The interviews were subjected to qualitative content analysis.

  Results: The main category, “Contribute in making the school a safe place for the child”, reveals how the school nurses try to contribute to making the school a safe place for a child when his/her parent has a serious physical illness. They support children through individual support, as well as at an overall level in the school health team to make the school, as an organization, a safe place. Routines and collaboration to recognize the child when his/her parent has become ill is described as crucial to accomplishing this assignment

 • Davoodi, Anahita
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Johansson, Peter
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Henricson, Maria
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Aries, Myriam
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  A Conceptual Framework for Integration of Evidence-Based Design with Lighting Simulation Tools2017In: Buildings, ISSN 2075-5309, E-ISSN 2075-5309, Vol. 7, no 4, 82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of lighting simulation tools has been growing over the past years which has improved lighting analysis. While computer simulations have proven to be a viable tool for analyzing lighting in physical environments, they have difficulty in assessing the effects of light on occupant’s perception. Evidence-based design (EBD) is a design method that is gaining traction in building design due to its strength in providing means to assess the effects of built environments on humans. The aim of this study was to develop a conceptual framework for integrating EBD with lighting simulation tools. Based on a literature review, it was investigated how EBD and lighting simulation can be combined to provide a holistic lighting performance evaluation method. The results show that they can mutually benefit from each other. EBD makes it possible to evaluate and/or improve performance metrics by utilizing user feedback. On the other hand, performance metrics can be used for a better description of evidence, and to analyze the effects of lighting with more details. The results also show that EBD can be used to evaluate light simulations to better understand when and how they should be performed. A framework is presented for integration of lighting simulation and EBD

 • Sjöstrand, Håkan
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Region Kronoberg.
  Erfarenheter från införande av personcentrerad vård på en hjärtavdelning: En studie om effekter och upplevelser av ett förbättringsarbete med syftet att öka patientdelaktighet på hjärtavdelningen vid medicinkliniken i Växjö2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: A recent published report shows that patient involvement in Sweden is in several ways low compared with other comparable countries. Person-centering is an attitude aimed at increasing patient involvement and which in studies has shown positive health effects. The need for care can be reduced especially for patients with chronic diseases such as heart failure, which is the single most common cause of inpatient care in Sweden.

  Purpose: The purpose of the improvement work aimed at introducing a person-centered approach and thereby increase the patient's involvement in a cardiac care department. The purpose of the study of the improvement work was to investigate the staff's experience of this. The findings could facilitate further implementation of this method of work.

  Method: Improvement work was conducted in a project form and implemented according to Nolan's improvement model. The round was replaced with an in-depth enrollment interview, and a written care plan was established. Patients were asked to rate their perceived involvement at time for discharge. The staff's experience was studied with inductive qualitative approach through focus group interviews.

  Result: According to the surveys, the experience of involvement was high both before and after the introduction of person-centered work methods, but the variation was high. All occupational categories thought the person-centered approach had added value, both for patients and staff. The main emphasis was on increased patient participation, better understanding of the context, increased team spirit and better advancement.

  Conclusion: The experience of introducing person-centered care was generally positive and did not differ between the different occupational groups. The staff saw value of increased patient involvement, better long term planning and increased coherence and sense of togetherness with a person-centered approach.

 • Bogdanoff, Toni
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Materials and Manufacturing.
  Development of aluminium-silicon alloys with improved properties at elevated temperature2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aluminium-silicon alloys have gained increasing market share in the automotive and aerospace industry because of increased environmental demands. These alloys have a high strength-to-weight ratio, good corrosion resistance, castability and recycling potential. However, variations in properties and limited performance at elevated temperature are restricting these alloys from use at elevated temperatures. During the last decades, researchers have investigated ways to improve the properties at elevated temperatures. However, the effect of some transition elements is not well understood. The aim of this work is to investigate the aluminium-silicon alloys with addition of cobalt and nickel for high temperature applications. Tensile testing and hardness testing were conducted on samples produced by directional solidification in a Bridgman furnace with condition generating a microstructure corresponding to that obtained in high pressure die casting, i.e. SDAS ~ 10 µm. The results show that cobalt and nickel improve the tensile properties up to 230 °C.

 • Malki, Veronique
  Jönköping University.
  Andraspråkselevers förutsättningar i matematik: En kvalitativ studie kring nationella prov i matematik för årskurs 6 samt hur lärare arbetar i matematikundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever som inte har svenska som modersmål lyckas sämre i matematik än elever som har svenska som modersmål. Man kan därför befara att elever med annan språkbakgrund än svenska missgynnas i det svenska skolsystemet. Tidigare forskning påvisar att det finns ett antal faktorer som kan påverka andraspråkselevers måluppfyllelse och därför behöver tas hänsyn till i matematikundervisningen. Avsikten med studien är att undersöka hur de nationella proven är utformade och anpassade utifrån kända svårigheter för andraspråkselever, samt hur lärare arbetar i matematikundervisningen för att bemöta kända svårigheter. För att få svar på forskningsfrågorna har jag samlat in information från lärarintervjuer samt använt mig av en dokumentanalys. Studien visar att det förekommer uppgifter i de nationella proven som innehåller några av de kända svårigheterna för andraspråkselever. De intervjuade lärarna har olika uppfattningar om hur de nationella proven är utformade och hur undervisningen ska bedrivas för att andraspråkselever inte ska missgynnas.

 • Dowidat, Malin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Kenneth, Karlsson
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Det är kvinnor som är genus eftersom män är norm: Om olika villkor inom missbruksvården utifrån kön2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bogdanoff, Toni
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Materials and Manufacturing.
  Dahle, Arne K.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Materials and Manufacturing.
  Seifeddine, Salem
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Materials and Manufacturing.
  Effect of Co and Ni Addition on the Microstructure and Mechanical Properties at Room and Elevated Temperature of an Al–7%Si Alloy2017In: International Journal of metalcasting, ISSN 1939-5981, E-ISSN 2163-3193Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increasing environmental demands are forcing the automotive industry to reduce vehicle emissions by producing more light-weight and fuel efficient vehicles. Al–Si alloys are commonly used in automotive applications because of excellent castability, high thermal conductivity, good wear properties and high strength-to-weight ratio. However, most of the aluminium alloys on the market exhibit significantly reduced strength at temperatures above 200 °C. This paper presents results of a study of the effects of Co and Ni in a hypoeutectic Al–Si alloy on microstructure and mechanical properties at room and elevated temperature. Tensile test specimens with microstructures comparable to those obtained in high-pressure die casting, i.e. SDAS ~ 10 µm, were produced by directional solidification in a Bridgman furnace. The results show an improvement in tensile properties up to 230 °C.

 • Svensson, Anette
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  The Challenge of Teaching English in a Heterogeneous Classroom2017In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, Vol. 17, no 2, 56-80 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study aims to explore in what way teachers at upper secondary level work in a diverse classroom with particular focus on the student's heterogeneous knowledge of the English language. This heterogeneity, the participants experience, is primarily caused by the discrepancy between those students who use English to a great extent outside the classroom through, for example, frequently playing computer games, and those students who do not use the English language at all outside a school context. In order to explore this aim, a pilot study was conducted where five teachers at upper secondary level were interviewed. The results show that this heterogeneity is their most challenging part of working as English teachers today. It thus adds to other factors, such as, multiculturalism, multilingualism, difficulties with reading and writing etc. and makes it an even more dificult task for teachers to support every student's individualised learning. The results futher show that despite the teachers' attempts to differentiate the English education, there is a lack of, and need for, strategies that are useful to support an individualised learning in a heterogeneous classroom. 

 • Hammar, Karl
  Linköpings universitet, Interaktiva och kognitiva system.
  Content Ontology Design Patterns: Qualities, Methods, and Tools2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Ontologies are formal knowledge models that describe concepts and relationships and enable data integration, information search, and reasoning. Ontology Design Patterns (ODPs) are reusable solutions intended to simplify ontology development and support the use of semantic technologies by ontology engineers. ODPs document and package good modelling practices for reuse, ideally enabling inexperienced ontologists to construct high-quality ontologies. Although ODPs are already used for development, there are still remaining challenges that have not been addressed in the literature. These research gaps include a lack of knowledge about (1) which ODP features are important for ontology engineering, (2) less experienced developers' preferences and barriers for employing ODP tooling, and (3) the suitability of the eXtreme Design (XD) ODP usage methodology in non-academic contexts.

  This dissertation aims to close these gaps by combining quantitative and qualitative methods, primarily based on five ontology engineering projects involving inexperienced ontologists. A series of ontology engineering workshops and surveys provided data about developer preferences regarding ODP features, ODP usage methodology, and ODP tooling needs. Other data sources are ontologies and ODPs published on the web, which have been studied in detail. To evaluate tooling improvements, experimental approaches provide data from comparison of new tools and techniques against established alternatives.

  The analysis of the gathered data resulted in a set of measurable quality indicators that cover aspects of ODP documentation, formal representation or axiomatisation, and usage by ontologists. These indicators highlight quality trade-offs: for instance, between ODP Learnability and Reusability, or between Functional Suitability and Performance Efficiency. Furthermore, the results demonstrate a need for ODP tools that support three novel property specialisation strategies, and highlight the preference of inexperienced developers for template-based ODP instantiation---neither of which are supported in prior tooling. The studies also resulted in improvements to ODP search engines based on ODP-specific attributes. Finally, the analysis shows that XD should include guidance for the developer roles and responsibilities in ontology engineering projects, suggestions on how to reuse existing ontology resources, and approaches for adapting XD to project-specific contexts.

 • Li, Xin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Social Media Communication and Rhetoric in the Age of Weibo2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The rapid rise and popularization of social media has a profound impact on the society today. The emergence of the social media broadens the channels of communication and the people's vision. Citizens can freely express information such as words and pictures, and freely exchange their views on social media. This study will focus on Sina Weibo which is the most popular social media in China. The purpose of this research is to study how to attract so much attention by protagonist‘s post and this certain hot event. Simultaneously, it also focuses on attitude and opinions of audience through the comments of this incident. This research aims to do rhetoric analysis and content analysis by selecting the most popular posts and top 100 hot comments. It is interesting to discover that the most feasible ways of attracting attention are creating emotional response, strengthening credibility and persuading in rational approach. This event has received most of the audience support. The audience expressed their concern and compassion towards this event. They share the valuable information in the comments to express their feelings. However, there still exist some different opinions on it. Although it is hard to guarantee the same attitude of the spectators, the huge number of audience on Micro-blog is an important factor in the rapid spread of this event.

 • Put, Ella
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  "They think we're stupid": A study of the perceptions and attitudes of young women towards the objectification and sexualisation of women in women's magazines2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Mbabazi, Grace
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  The impact of trade on human development in Sub-Saharan Africa(SSA)2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Westum, Asbjörg
  Umeå universitet, Litteraturvetenskap och nordiska språk.
  Ris, skäver och skärva: Folklig kategorisering av några barnsjukdomar ur ett kognitivt semantiskt perspektiv1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In Swedish dialects we find the terms ris, skäver and skärva referring to illnesses in children. The words are also parts of various compounds which refer to variants of the illnesses. The terms are linguistic expressions denoting two folk categories of illnesses, RIS and SKÄVER/SKÄRVA. These categories are investigated from a cognitive semantic perspective. The cognitive perspective argues that we organize our understanding of reality by using Idealized Cognitive Models (ICM) based on our physical, mental and emotional experiences of the world. The aim is twofold: to demonstrate the bases on which an experienced illness is placed in a certain category, and to show how a folk conception of illness is reflected in the word formation strategies. The word formation strategies emanate from notions of characteristic symptoms, and from notions of causes of illnesses. Both categories, RIS and SKÄVER/SKÄRVA, are based on a number of ICM's. The category RIS is a radial structure, which means that the category is held together although its members have no structural criteria in common. The category SKÄVER/SKÄRVA is a concentrating structure, meaning that all members share all structural criteria. There is a strong connection between word formation strategies and the structures of the categories. Terms related to symptoms refer to members of a category which are part of a radial structure, while terms related to causes refer to members of a category which are part of a concentrating structure. This can be explained by two of the basic assumptions of cognitive semantics: semantic content is structred and symbolized overtly on the surface form of a language and categories are conventional, based on cultural assumptions about the world.

 • Neramballi, Abhijna
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production. Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Suresh Babu, Sujay
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production. Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Development of performance measurement systems for core plants: Final report, Master's thesis 20172017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the dawn of globalization, manufacturing companies around the world have been expanding their global footprint to stay competitive. International manufacturing network of a company consists of plants with different roles and responsibilities spread across different locations around the world. Due to this increasing geographical dispersion and competitiveness, effective co-ordination of these  plants has become a priority along with achieving effective and efficient operations. This led to the development of the Core plant role. Core plants are the manufacturing plants that aims to achieve competitive and effective production, generate and transfer knowledge, while leading and coordinating the other plants within the network.  

   

  However,  the core plant role varies significantly across companies and academia  due to a lack of a common understanding regarding  its responsibilities and objectives. Furthermore, the performance of core plants are being measured with the same generic KPIs  as the other plants, even though their roles and responsibilities varies significantly. As a result, it has become difficult to measure their true performance and contribution of value to the network. The purpose of this thesis is to contribute to the development of comprehensive performance  measurement system that collectively measures the true performance and value of the core plant role to its international manufacturing network. Initially, the thesis investigates and bridges the mentioned knowledge gap with a two-tier literature review, before establishing their validity and relative importance in empirical context through survey.  The survey approach is also utilized to assess the current situation of performance measurement among core plants of different manufacturing companies.

   

  The  findings suggest that ‘attaining operational excellence’ has the highest strategic importance but  this responsibility  only extends to  individual plant level not the network level. The core plant, network level responsibility ‘knowledge generation’ has the highest relative strategic importance and ‘Capability development’ has the lowest relative  strategic importance. The findings also reveal that the performance measurement systems of network level  core plant responsibilities are either poorly developed or non-existent.  The thesis concludes with a suggestion of a conceptual framework that provides the guidelines to develop a comprehensive performance measurement system for core plants. The findings and suggestions are of practical relevance to the top management of international manufacturing companies and academia for conducting future research.

 • Lindgren, Eva
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Westum, Asbjörg
  Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Outakoski, Hanna
  Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Sullivan, Kirk P. H.
  Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Meaning-making across languages: a case study of three multilingual writers in Sápmi2017In: International Journal of Multilingualism, ISSN 1479-0718, E-ISSN 1747-7530, Vol. 14, no 2, 124-143 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sápmi is a geographical area that runs across the Kola Peninsula in Russia to northern Finland, Norway and Sweden. All Sami languages have been going through a rapid language change process and many of the traditional language domains have disappeared during the last decades due to previous national and local language policies. Nevertheless, recent growth of positive attitudes towards Sami languages and culture both within and outside the Sami group has given new momentum to the language revitalisation process. At the same time, English is becoming more present in the Sami context through tourism, media and popular culture. This study investigates 15-year-old writers' meaning-making in three languages they meet on a daily basis: North Sami, the majority language Finnish/Norwegian/Swedish and English. Data were collected in schools where writers wrote two texts in each language, one argumentative and one descriptive. Using a functional approach, we analyse how three writers make meaning across three languages and two genres. Results show that writers made use of similar ways of expressing meaning on the three levels we investigated: ideational, interpersonal and textual, but also how the production differed between the texts, and how context and content interacted with writers’ meaning-making in the three languages.

 • Andersson, Daniel
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Edlund, Lars-ErikUmeå universitet, Institutionen för språkstudier.Haugen, SusanneUmeå universitet, Institutionen för språkstudier.Westum, AsbjörgUmeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Studier i svensk språkhistoria 13: Historia och språkhistoria2016Collection (editor) (Refereed)
 • Westum, Asbjörg
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Langum, Virginia
  Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  I människan själv, eller utanför?: Föreställningar om pestens orsaker i lärda skrifter och folktro2015In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 24, no 1, 11-19 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article examines how the causes of Black death were conceived and discussed in two distinct contexts; learned sources from late medieval England and oral Swedish legends that were collected and recorded many centuries aftr the outbreak. While focused on discussions of a particular disease - plague or what is known as the bacterium yersinia pestis - the geographical, chronological and material range enables a greater perspective upon the continuities and transitions of how theories of causality are framed.

 • Westum, Asbjörg
  Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Om språkbruk, generaliseringar och ett besvärligt material2014In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 23, no 4, 39-45 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with narratives from northern Sweden about the Spanish flu pandemic (1918– 1920). There are about 50 narratives collected between ca. 1950 and 1980. All of them were elicited in interviews: some were told in interaction with two or more informants, some are told by one informant in interaction with the interviewer, and some are monologues. There are different interviewers. The interviews have not been planned or conducted in a systematic and consistent way, or with a purpose to investigate the informants’ experiences of the Spanish flu. Rather, the main purpose seems to have been to elicit stories about “the old days”. Drawing on linguistic choices from the material as a whole, this article discusses the informants’ notion of the pandemic and their conceptions of etiology. The article concludes that the most conspicuous feature is what is not mentioned by any informant, namely the word influenza. Further, the Spanish flu clearly belongs to a past era that has no resemblance to modern society. It was an era characterized by suffering, poor sanitary conditions and starvation. As well, the article briefly discusses the critique of medical humanities and the study of illness narratives for the lack of systematic analyses and syntheses of how these are constructed in general.

 • Westum, Asbjörg
  Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  "Å du minns ju spanska, du?": på spaning efter konstruktionen av en pandemi2013In: Språken, tiden, rummet: festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013 / [ed] Daniel Andersson & Susanne Haugen, Umeå: Umeå universitet , 2013, 13-30 p.Chapter in book (Other academic)
 • Westum, Asbjörg
  Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Händelsens konturer: eller varför alla dessa upprepningar i Almas berättelse om spanska sjukan?2012In: Språkets gränser - och verklighetens: perspektiv på begreppet gräns / [ed] Daniel Andersson & Lars-Erik Edlund, Umeå: Institutionen för språkstudier , 2012, 1, 33-50 p.Chapter in book (Other academic)
 • Malmqvist, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU). Linnéuniversitetet, Sweden.
  Inkludering – en internationell utblick med några nedslag2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Länder har kommit olika långt i utvecklingen av inkludering i skolan, på samma sätt som länder utvecklas olika snabbt och mycket inom andra samhälleliga områden. Denna artikel innehåller en presentation av några utmärkande drag i denna utveckling. Artikeln avslutas med några slutsatser.

  De övergripande dragen vad gäller inkludering är:

  • Inkludering är idag en världsomfattande ”rörelse”

  • Att beskriva eller mäta inkluderingens utveckling är svårt

  • Det finns ”aktörer” som driver utvecklingen framåt

  • Det räcker inte med en inkluderande policy för att få inkludering

  • Skillnaderna mellan länder är mycket stora

  • Det finns ”resurser” för att utveckla inkludering

 • Artzi, M.
  et al.
  Shiran, S. I.
  Weinstein, M.
  Myers, V.
  Tarrasch, R.
  Schertz, M.
  Fattal-Valevski, A.
  Miller, E.
  Gordon, A. M.
  Green, Dido
  Department Occupational Therapy, Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.
  Ben Bashat, D.
  Cortical reorganization following injury early in life2016In: Neural Plasticity, ISSN 2090-5904, E-ISSN 1687-5443, 8615872Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The brain has a remarkable capacity for reorganization following injury, especially during the first years of life. Knowledge of structural reorganization and its consequences following perinatal injury is sparse. Here we studied changes in brain tissue volume, morphology, perfusion, and integrity in children with hemiplegia compared to typically developing children, using MRI. Children with hemiplegia demonstrated reduced total cerebral volume, with increased cerebrospinal fluid (CSF) and reduced total white matter volumes, with no differences in total gray matter volume, compared to typically developing children. An increase in cortical thickness at the hemisphere contralateral to the lesion (CLH) was detected in motor and language areas, which may reflect compensation for the gray matter loss in the lesion area or retention of ipsilateral pathways. In addition, reduced cortical thickness, perfusion, and surface area were detected in limbic areas. Increased CSF volume and precentral cortical thickness and reduced white matter volume were correlated with worse motor performance. Brain reorganization of the gray matter within the CLH, while not necessarily indicating better outcome, is suggested as a response to neuronal deficits following injury early in life.

 • Hegestrand, Daniel
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Product Development.
  ION: Konceptuell utveckling av elcykel2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project was conducted in collaboration with Emtes Autotech and Berge consulting with the goal to develop and design an electric pedelec for general and off-road use. The idea behind the pedelecs Is to introduce something that can both be used as a source for everyday transportation, and as a source of fun exercise. The idea behind this is to incorporate a stronger engine into the pedelec, giving it an increase in force, acceleration and speed. 

  The thesis is written in the field of industrial design and will take the reader through a typical design process. The project will start with a design brief that is formulated with the client and continue into understanding the problem by analyzing the target consumer, the market and other factors of interest. The project will then go into an ideation face that explores opportunities found during research and finish with a worked-through concept that in the end was presented as a full-scale model. 

  Methods used during the project are among others: Bootleg Bootcamp, Gannt-schedule, Functional analysis, Trend analysis, Parts breakdown structure, Competitor analysis, Image board, Brainstorming, CAD-modelling and Rapid prototyping.

 • Tavassoli, Sam
  et al.
  Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Lund University, Lund, Sweden.
  Karlsson, Charlie
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS). Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS Entrepreneurship Centre. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Institutet för näringslivsanalys. Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS), KTH, Stockholm, Sweden.
  Innovation strategies and firm performance: Simple or complex strategies?2016In: Economics of Innovation and New Technology, ISSN 1043-8599, E-ISSN 1476-8364, Vol. 25, no 7, 631-650 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper analyzes the effect of various innovation strategies (ISs) of firms on their future performance, captured by labor productivity. Using five waves of the Community Innovation Survey in Sweden, we have traced the innovative behavior of firms over a decade, that is, from 2002 to 2012. We defined ISs to be either simple or complex (in various degrees). We call an IS a simple IS when firms engage in only one of the four types of Schumpeterian innovations, that is, product, process, marketing, or organizational, while a complex IS is when firms simultaneously engage in more than one type. The main findings indicate that those firms that choose and afford to have complex ISs are better off in terms of their future productivity in comparison with those firms that choose not to innovative (base group) and also in comparison with those firms that choose simple ISs. The results are mostly robust for those complex innovators that have a higher degree of complexity and also keep the balance between technological (product and process) and non-technological (organizational and marketing) innovations.

 • Flodin, Matilda
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Lingmert, Jessika
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Upplevelser av förtroendearbetstid och balans mellan arbetsliv och privatliv: En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förtroendearbetstid är en form av flexibel arbetstidsmodell som blivit vanligare i dagens samhälle. Författarna har i denna undersökning genomfört semistrukturerade intervjuer av anställda konsulenter i en statlig myndighet i Sverige. Intervjudeltagarna som samtliga har förtroendearbetstid arbetade i tre olika distrikt, två kvinnor och sju män valdes genom ett målinriktat urval. Med denna studie har författarna avsett att i en statlig myndighet undersöka konsulenters upplevelse av att ha förtroendearbetstid, samt hur förtroendearbetstidens påverkan på balansen mellan arbetsliv och privatliv upplevs. Det empiriska materialet analyserades genom en kvalitativ tematisk analys. Resultatet visade att merparten av konsulenterna upplevde förtroendearbetstiden som en fördelaktig arbetsform. Trots att arbetet i perioder innebar hög arbetsbelastning, var upplevelsen ändå att förtroendearbetstiden tack vare den höga graden av egenkontroll och frihet, möjliggjorde balans mellan arbetsliv och privatliv.

 • Castell, Ellen
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineering.
  Lagerqvist, Anny
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineering.
  INDUSTRIELLT BYGGANDE I SMÅHUSFÖRETAG: EN KARTLÄGGNING ENLIGT IHB-MODELLEN2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Traditionella byggföretag har normalt svårt att ställa om till ett industriellt

  byggande eftersom det kräver förändringar och ett industriellt tänkande genom hela

  processen. Industriellt byggande är ett komplext område som saknar tydlig definition.

  Jerker Lessing har därför tagit fram ett definitionsförslag till begreppet industriellt

  byggande som resulterat i IHB-modellen. Modellen innehåller åtta delområden som

  tillsammans karaktäriserar ett industriellt byggande och kan fungera som ett

  analysverktyg för att mäta ett företags grad av industrialisering.

  Målet med examensarbetet var att göra en kartläggning av dagens industriella byggande

  i ett småhusföretag. Kartläggningen gjordes utifrån IHB-modellen som gav oss

  underlag att ta reda på företagets olika styrkor och förbättringsområden.

  Metod: Undersökningen görs som en kvalitativ fallstudie för att göra en kartläggning

  av ett företag och undersöka deras arbetsprocesser. För datainsamling har fyra olika

  metoder använts. Först genomfördes en litteraturstudie för att skaffa kunskaper inom

  området, därefter gjordes ett antal semistrukturerade intervjuer med utvalda personer

  inom fallföretaget. En observation genomfördes i företagets produktion som

  komplement för att få en bild av det praktiska arbetet. Till sist hölls en fokusgrupp med

  intervjurespondenterna för att skapa en diskussion om det framtagna resultatet och för

  att kunna stärka dess trovärdighet.

  Resultat: Lessing har tagit fram graderingsnivåer för modellens delområden. Insamlad

  data analyseras utifrån graderingarna och varje område får därmed ett betyg.

  Fallföretagets mest kritiska område är logistik integrerat i byggprocessen men har en

  styrka i sitt tekniska byggsystem. Områdena samverkar inom företaget och en satsning

  inom ett område får ofta effekt på flera och tvärtom.

  Utifrån resultatet har förbättringsåtgärder tagits fram som företaget kan vidta för en nå

  en högre industrialiseringsgrad. En analys av undersökningens metoder och tillämning

  har också gjorts för att kunna ta fram ett generellt tillvägagångssätt.

  Konsekvenser: Undersökningen visar att företaget har alla verktyg som krävs för att

  bedriva ett framgångsrikt industriellt byggande enligt IHB-modellen. Vad som blir

  avgörande är företagets intresse och attityd i att vilja utvecklas.

  Begränsningar: Undersökningen har begränsats till ett husföretag inom

  småhusbranschen. Detta på grund av tidsramarna samt undersökningens omfattning då

  hela företagets byggprocess behövde analyseras.

  Nyckelord: Industriellt byggande, planering, styrning, erfarenhetsåterföring, tekniska

  byggsystem, prefabricering, ICT-verktyg, logistik, långsiktiga relationer, kundfokus,

  marknadsfokus, Lean Production.

 • Gustavsson, Simon
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineering.
  Totalekonomi- påkostat klimatskal kontra dyra installationer2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Energi är ett ämne som diskuteras flitigt i samhället. Krav sätts för att begränsa energianvändningen samtidigt som det ställs högre krav på byggnader och det termiska klimatet inom byggnaden. Detta medför att uppförandet av en byggnad blir mer kostsam och ständigt söks nya metoder för att bygga energi- samt kostnadseffektivt. Bostäder och servicesektorn gör årligen av med cirka 150 TWh, vilket är cirka 40 procent av den totala energianvändningen. Man försöker även ersätta de fossila bränslena för att använda förnybara källor såsom vattenkraft, solkraft och vindkraft.

  Arbetet har jämfört olika metoder att minska energianvändningen för en byggnad. Detta har applicerats på en vårdcentral som SERNEKE har byggt. En jämförelse har gjorts  mellan olika installationstekniska lösningar och komplettering av det täckande klimatskalet. Syftet med arbetet är att få en djupare inblick i de åtgärder som kan användas för att energieffektivisera byggnader. Genom att besvara 4 frågeställningar, ”Vad krävs för teknisk utformning för att klara BBR:s krav?”, ”Vilka installationstekniska kombinationer skulle generera en likvärdig minskning av energianvändningen som en förbättring av klimatskalet bidrar med?”, ”Hur påverkar val av tekniska lösningar de långsiktiga kostnaderna för en byggnad?” samt ” Vilken teknisk lösning blir mer kostnadseffektiv?” är målet att se vilken teknisk lösning som är mest kostnadseffektiv. En fallstudie har utförts för att jämföra de olika lösningarna.

  Resultatet av denna fallstudie visade att de installationstekniska åtgärderna minskade energianvändningen mer. Att installera ett VAV-system för styrning av ventilationsflödet visade sig vara den enskilda åtgärd som var effektivast. Kombinerat med en förbättrad verkningsgrad på aggregatet sänkte den specifika energianvändningen från 70 kWh/m2,år till 39 kWh/m2,år. Efter cirka 18 år har denna investering betalat av sig.  För att under en längre tid spara pengar visade sig att kombinera de installationstekniska åtgärderna med ett förbättrat klimatskal tillsammans sänkte driftkostnaderna för uppvärmning av byggnaden från 91 184 kronor per år till 21 205 kronor per år. Den mest kostnadseffektiva lösningen visade sig dock vara att installera solfångare. 

 • Jarl, Gustav
  et al.
  Örebro University, Sweden.
  Ramstrand, Nerrolyn
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  A model to facilitate implementation of the International Classification of Functioning, Disability and Health into prosthetics and orthotics2017In: Prosthetics and orthotics international, ISSN 0309-3646, E-ISSN 1746-1553Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The International Classification of Functioning, Disability and Health is a classification of human functioning and disability and is based on a biopsychosocial model of health. As such, International Classification of Functioning, Disability and Health seems suitable as a basis for constructing models defining the clinical P&O process. The aim was to use International Classification of Functioning, Disability and Health to facilitate development of such a model. Proposed model: A model, the Prosthetic and Orthotic Process (POP) model, is proposed. The Prosthetic and Orthotic Process model is based on the concepts of the International Classification of Functioning, Disability and Health and comprises four steps in a cycle: (1) Assessment, including the medical history and physical examination of the patient. (2) Goals, specified on four levels including those related to participation, activity, body functions and structures and technical requirements of the device. (3) Intervention, in which the appropriate course of action is determined based on the specified goal and evidence-based practice. (4) Evaluation of outcomes, where the outcomes are assessed and compared to the corresponding goals. After the evaluation of goal fulfilment, the first cycle in the process is complete, and a broad evaluation is now made including overriding questions about the patient's satisfaction with the outcomes and the process. This evaluation will determine if the process should be ended or if another cycle in the process should be initiated.

  CONCLUSION: The Prosthetic and Orthotic Process model can provide a common understanding of the P&O process. Concepts of International Classification of Functioning, Disability and Health have been incorporated into the model to facilitate communication with other rehabilitation professionals and encourage a holistic and patient-centred approach in clinical practice. Clinical relevance The Prosthetic and Orthotic Process model can support the implementation of International Classification of Functioning, Disability and Health in P&O practice, thereby providing a common understanding of the P&O process and a common language to facilitate communication with other rehabilitation professionals.

 • Andersson, Andreas
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Ottehall, Henrik
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Rekommendationssystem för riktad annonsering: En studie av innehållsbaserad rekommendation i system med användare, element och annonser kopplade till en gemensam uppsättning diskreta metadata2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Advertising in mobile apps are increasing and so is the need to show the right ad to the right user. This study was conducted in cooperation with Seekly AB, a company whose app displays a feed with upcoming events in a users immediate area. In this app, every event is associated with an interest and users can choose interests to follow in a list. Seekly wanted to use so called behavioral targeting to show ads in their feed. The solution that was developed is useful for all Seekly-like systems and consists of a content based recommender system that chooses ads based on the interests a user has selected and events and ads that the user has shown an interest in. Apps that in some way or another resembles the Seekly app are not uncommon and recommender systems for behavioral targeting suited for this kind of system are to the best of our knowledge not described in the literature. The resulting recommender system has been implemented and shown to be able to recommend ads that has been associated with interests that match the interests selected by the user and/or amplified by his or her behavior. There are also indications that the system would be able to increase the number of ad clicks compared to randomly selected ads, but no statistically significant proof was found.

 • Jørgensen, Lene Bastrup
  et al.
  University of Aarhus, Denmark.
  Jepsen, Stine Leegaard
  University of Aarhus, Denmark.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Holton, Judith A.
  Mount Allison University, Canada.
  Intacting Integrity in Coping with Health Issues2017In: The Grounded Theory Review, ISSN 1556-1542, E-ISSN 1556-1550, Vol. 16, no 1, 10-25 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to discover and elaborate a general substantive theory (GST) on the multidimensional behavioral process of coping with health issues. Intacting integrity while coping with health issues emerged as the core category of this GST. People facing health issues strive to safeguard and keep intact their integrity not only on an individual level but also as members of a group or a system. The intacting process is executed by attunement, continuously minimizing the discrepancy between personal values, personal health, self-expectations, and external conditions as health-and culturally-related recommendations and demands. Multifaceted coping strategies are available and used as implements in the attuning process.