12 1 - 50 of 68
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Ranerfors, Martin
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Nilsson, Martin
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Jämförelse av strategier och lösningar för hållbar utveckling av VA-verksamheten i Jönköping och Borås kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose: The purpose with this thesis is to identify the problems that these two municipalities, Jönköping and Borås, are facing in regard to sustainable development in the water infrastructure area and highlight the different strategies that the municipalities has developed to find solutions to these problems. Two municipalities have been chosen for this analyse, the municipalities of Borås and Jönköping, for the reason that they both have similar population but two different solutions in how the municipality water management is run. The questions that the thesis are built on is:

  1)    How do these two municipality work towards a sustainable development in water management?

  2)    What are these strategies based on?

  3)    How does the checklist for sustainable development been developed and how does it differ between the two municipalities?

  Method: The method of finding the answers to these questions is six qualitative interviews with people from both organizations with knowledge of the subject. Literature studies of the theories behind sustainable development in water infrastructure and analysing documents provided by the municipalities in order to scientifically back up the findings from the interviews.

  Findings: After analysing the collected data one can see that sustainability is already a part of water management in general but there is some focus areas that the organizations are working on with different tools which is presented in a checklist.

  Implications: There are three conclusions that could be made from this thesis, they are about legal requirements, technical development and sustainability index.   

  Limitations: This thesis is of limited size and is therefore an overview of these organizations work towards sustainable development. The thesis does not bring up the political aspect and does not do a deeper analysis of the different aspects of water management. 

  Keywords: sustainable development, sustainable water management, water management

 • Turesson, Jonna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Lind, Andrea
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  "Göra vad de vill, springa som galningar": En kvalitativ studie om utomhusmiljöns betydelse för barns lek och lärande2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har förskollärares föreställningar om utomhusmiljön varit i fokus. Syftet har varit att undersöka hur förskollärare beskriver utomhusmiljön betydelse för barns lek och lärande. Vi har valt att fokusera på följande frågeställningar: Hur beskriver förskollärare barns lek och lärande i utomhusmiljön? Vilket material erbjuder förskollärare för att stimulera barns lek och lärande i utomhusmiljön? Hur ser förskollärare på sin roll i utomhusmiljön?

  De analysbegrepp som använts i studien har varit medierande redskap och appropriering. Studien har genomförts med semistrukturerade intervjuer som metod med sex förskollärare på sex olika förskolor.

  Av resultatet framgår tre teman: Förskollärarnas beskrivningar om barns lek och lärande i utomhusmiljön, material som stimulerar barns lek och lärande i utomhusmiljön samt förskollärarens roll i utomhusmiljön. Ur resultatet hävdar förskollärarna att lek och lärande inte går att särskilja på grund av att barn lär sig samtidigt som de leker sina lekar. Förskollärarna anger att de vill erbjuda natur-rikt material som är ofärdigt som de menar ska ge barn möjligheter till att fantisera kring. De vill även erbjuda liknande material ute som inne då det bidrar till ytterligare dimensioner.  Det framgår även att förskollärarna anser att deras roll är tudelad, dels att ge barn en fri zon där de kan leka fritt eller ibland anordna mer planerade aktiviteter.

 • Eberli, Ramona
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. -.
  Enhancement of academic engagement of students with  intellectual disability using peer support interventions: A systematic literature review2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Children with intellectual disabilities (ID) in inclusive classrooms differ in ways of processing information and learning speed compared to their peers without disabilities. Therefore teaching methods must be adapted to their individual needs. Peer support is seen as an additional form of improving students’ academic engagement. This systematic review focuses on peer supported interventions which facilitate academic engagement of children and youth with mild to profound ID. It contains six studies, which met pre-determined inclusion criteria focusing specifically on academic engagement. The studies were analysed to examine (a) different types of peer support, (b) peer support characteristics, (c) definition of academic engagement of students with ID and (d) if a change in academic engagement as an outcome can be evaluated after a peer support intervention. In this review, the data of 18 students with mild to profound ID and their peers in the age of 8 to 17 years, were included. Four different types of peer support intervention were identified, which included different characteristics mostly focussing on supporting students’ communication, access to information and active participation in class. The different definitions of academic engagement which were found hindered comparison of results. Nevertheless, all studies had a positive effect on the academic engagement of students with ID. Future research is needed to investigate the long-term impact of different types of peer support on academic engagement of students with ID and their need in relation to specific forms of ID. 

 • Nilsson, Anna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Lennartsson, Emmy
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  "Det är hela tiden...": En studie om förskollärares uppfattningar om undervsining i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ekberg, Maria
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Kränkande behandling av barn-        Förskollärares uppfattningar om förekomst och förebyggande arbete.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka   förskollärares uppfattning om kränkande behandling mot barn av personal i   förskolan. För att få reda på deras uppfattningar användes en intervjumetod   med kvalitativ ansats. Fyra förskollärare intervjuades och frågeställningarna   var:

              

  •     Vilka uppfattningar ger de intervjuade förskollärarna uttryck för     angående kränkande behandling av barn i förskolan?
  •     Hur uttrycker förskollärarna att kränkande behandling mot barn kan     förhindras?

         

  Resultatet av undersökningen     visar att samtliga förskollärare anser att kränkande behandling är när man     inte lyssnar på barnen, inte bryr sig om dem, inte tar dem på allvar.     Undersökningen visar också att de intervjuade anser att det är kränkande     när personal nedvärderar och klagar på barnen. Förskollärarna anser att det     är viktigt att skapa relationer med barnen, lära känna dem för att veta vad     de gillar och inte gillar, att vara lyhörda på vad barnen vill och inte     vill och att godta deras känslor. Något annat som framkom i analysarbetet     med intervjuerna var att förskollärarna anser att det är viktigt att vara     överens i arbetslaget, att man har samma grundvärderingar, samma barnsyn.     Att ett barn är värt lika mycket som en vuxen. Att man i arbetslaget diskuterar     vilka situationer man anser vara kränkande. Det framkom också i     analysarbetet att det krävs kompetensutveckling för all personal på förskolan     för att få en djupare förståelse av detta svåra ämne och det krävs     tydligare beskrivningar av vad kränkande behandling kan vara.

     

 • Clemén, Robin
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Lundgren, Marcus
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Bostadens förändringar: De boendes egna idéer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ramde, Sara
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Qadir, Lana
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Effektivisering av materialflödet i inlagringsprocessen i ett distributionslager: Genom exkludering av begränsningar2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of the study is to identify critical constraints in the inbound process at

  a distribution warehouse. To accomplish the purpose two research questions were formulated:

  1. Which critical constraints can occur in the material flow in the inbound process at a distribution warehouse?

  2. How can the identified constraints be excluded in the inbound process?

  Method – The study was performed inductively, and the data collection techniques were interviews, observations, document studies and literature studies. A single case study was performed at a distribution warehouse and the empirical data and theories were compared to accomplish the purpose of the study.

  Findings – The result of the study demonstrates that the critical constraints in the inbound process at a distribution warehouse are space, material handling, automatic systems and warehouse layout. The conclusion of the study is that the constraints are connected and affect each other since they are all included in the same process. To exclude the constraints different types of standards should be implemented in the inbound process, and distribution warehouses should work with continuous improvements.

  Implications – The study does not contribute to new theories but can be practically beneficial for distribution warehouses similar to the studies case study.

  Limitations – The study only focuses on one distribution warehouse and is therefore a single case study. The generalizability could have been higher if the study had been conducted at multiple distribution warehouses.

 • Almström, Rasmus
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Falk, Agust
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Överproduktion och dess samband med ekonomisk hållbarhet: Faktorer som bidrar till överproduktion2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

   

  Purpose– The purpose of this study is to investigate factors that contribute to overproduction and what economic consequence overproduction has. To fulfil the purpose, two research questions has been formulated:

  1. Why does overproduction take place in companies with CNC-machines?
  2. How does overproduction affect cost items that contributes to economic sustainability?

  Method– To fulfil the study’s purpose a single case study has been conducted on a manufacturing company within the automotive industry. Interviews, document studies and a focus group have been the methods for the empirical data collection. The empirical data has been analysed together with the theoretical framework and created the study’s result. 

   

   

  Results– The study resulted in identifying several cost items that are affected by overproduction and different factors that contribute to overproduction have been identified. 

   

  Implications – The study contributed with new information to the knowledge gap regarding overproduction and the consequences of it. Findings from the study can be used as a template for companies that are interested as to which factors contribute to overproduction. 

   

  Limitations– To conduct the study one focal company was used, the focal company is of a manufacturing type with a CNC-machine park and are active in the automotive industry. Because of the characteristics in the automotive industry and the use of only one focal company the generalizability of the study is reduced. To increase the generalizability further studies are required. 

   

  Keywords– Overproduction, economic sustainability, automotive, Leagile, Overall Equipment Efficiency (OEE), Economic Order Quantity (EOQ), Just-In-Time (JIT).

 • Wiklander, Petter
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Professionellt lärande i en kollaborativ lärgrupp för idrottslärare: En fallstudie över ett aktionsforskande kollaborativt skolutvecklingsprojekt2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Action research is an example of an educational research approach to develop teachers' professional learning. The study describes and examines how collaborative reflections and an exploratory approach in a learning community can develop professional learning amongst teachers. The research questions asked were: How do teachers describe that they develop their professional learning in a collaborative learning community with subject colleagues? How can teachers, through work in a collaborative learning community, develop and change (a) their teaching practice, (b) their understanding of the teaching practice? The theoretical framework is based on the sociocultural perspective. The survey has been conducted as a case study with an action research approach. The data has been gathered through a triangulation of data collection methods, where qualitative interviews have been influential to the analysis. The result shows that the teachers perceive that the process led to an enhanced reflective approach, an increased ability to change, deepened subject didactic discussions and new perspectives on learning. The analysis shows that teachers developed methods to clarify and communicate learning objectives for teaching and develop a more comprehensible, manageable and meaningful teaching practice. It also demonstrates how important it is that the developmental topics and actions are based on experienced problems and developmental needs in practice. When such an approach is integrated into a school's development plan, teachers can improve their professional learning and ability to change their teaching.

 • Eklund, Johan
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO). Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS). Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden and Swedish Entrepreneurship Forum.
  Lappi, Emma
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Swedish Entrepreneurship Forum.
  Product regulations and persistence of profits: OECD evidence2018In: Journal of Regulatory Economics, ISSN 0922-680X, E-ISSN 1573-0468, Vol. 54, no 2, p. 147-164Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In competitive markets, profits deviating from the norm will not persist for extended periods. If unimpeded, entry and exit of firms should restore profits to competitive levels. This dynamic process is influenced by regulations that temporarily or permanently impede competition. We study how product market regulations (PMR)—as measured by the OECD—affect competition by their impact on the profit persistence (Wölfl et al. in Ten years of product market reform in OECD countries-insights from a revised PMR indicator, 2009, Product market regulation: extending the analysis beyond OECD countries, 2010). To examine profit dynamics, we follow the methodology developed by Mueller (Economica 44(176):369–380, 1977), which measures both the short run persistence of profits and the long run permanent rents. The method can be used to measure: (1) short run transitory rents; (2) long run permanent rents. To this end we use firm level data from 30 OECD countries over the period 1998–2013. Results show that PMR increase the permanent rents of firms but we find no significant effect on short run profit persistence. We conclude that PMR negatively influence competition and increase permanent rents, resulting in misallocation of resources.

 • Håkansson, Per
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication. Vasaskolan, Skövde.
  Gunnarsson, Robert
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Frågan är vad frågan gör – olika frågeställningars betydelse för hur elever uttrycker och använder förändringstakt i matematik2018In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 6, no 2, p. 44-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to compare the impact of different phrasings of questions as of how students relate and express relations between different quantities in student tasks concerning rate of change. Through a qualitative analysis we compare how students in ninth grade (age 15) respond to two different framings of questions, concerning how fast the volume of fluid in two medicine bags change. The analysis indicates that a comparing question (”which changes fastest?”) can open up a wide outcome space, in which we could observe five qualitatively distinct ways of solving the task. Furthermore, a question that requests a value (“how fast does it change?”) seem to encourage students to make multiplicative comparisons, which is close to the mathematical meaning of rate of change. Finally, we discuss the potential of each question for pointing to different aspects of rate of change, and how they could be used by teachers for different purposes in teaching situations.

 • Eriksson, Kalle
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Öster, Frida
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  En belysningsplans uppbyggnad: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Crafoord, Madeleine
  et al.
  Jönköping University.
  Hedberg, Gabriella
  Jönköping University.
  Informationsflöde inom prefabprocessen: Hur kan Derome Träteknik effektivisera informationsflödet från konstruktion till produktion?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aimed to investigate how the information flow at an off-site fabrication is working, from design-stage to production. More specifically, it focus on identifying effective and ineffective parts in the information flow, along with improvement opportunities to optimize the personnel’s daily work.

  Since the authors had no knowledge about where the problems in the information flow at the company was, they were not able to create a theoretical framework before the case study was made. The case study involved observation and interviews. The observation was made to identify the process and information flow at the company. The interviews were made to get the knowledge about the personnel’s opinion and to locate where the problems in the information flow occurred. With the case study as a base the theoretical framework could be made with a literature study.

  The problem areas that emerged from the case study are all mainly based from the lack of time. This is partly due to the time-consuming activities such as manual handling in the making of production technical drawing and revision of planning documents. The improvement proposal the authors present is to upgrade the computer-aided design software and to implement a planning system. The authors also consider the lack of time as a reason for shortcomings in the communication. The improvement proposal the authors present for this is to keep the personal contact and to supplement it with a system.

  The study intends to contribute with knowledge about how an information flow at an off-site fabrication may look like. It reinforces theories about why it is important to keep the personal communication when a system upgrade are implemented. The study has also contributed in proposals in which parts of the information flow that have potential to become more effective at an off-site fabrication.

  The study was limited to an off-site fabrication and only the information flow between design-stage and production was included in the study. No economic aspects were considered and only one company has participated in the study.

 • Jardmo, Karin
  När lärare lär tillsammans: En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av kollegiala observationer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The school of today is constantly changing and is continuously being faced with new requirements. In order to meet these challenges, school development is therefore a necessity. The purpose of the study is to investigate and describe how collegial observations is perceived by teachers and intends to highlight what is perceived positively and the difficulties with collegial observations as a method for developing teaching.  The question of the study is: What factors influence the work of collegial observations according to teachers? A socio-cultural perspective has been used as a theoretical framework.  This is a qualitative study and eight semi-structured interviews are conducted and as a method of analysis a qualitative content analysis with an inductive approach was used. The empirical data was categorized into seven themes with factors that, according to the teachers, influenced collegial observations: Relationship, Experience, Documentation, Distance, Purpose of the Observation and Organization. The result indicates that the teachers experience collegial observations as a valuable way of developing their teaching, but that there are certain factors that are perceived as obstacles. These difficulties include that of insecurity caused by insufficient relationships, lack of experience, teachers having varying approaches to the task and the sense of time shortage is present. Successful factors in the outcome indicate that the teachers created new relationships, gained experience and received support in the form of auxiliary structures such as an observation protocol that developed the observations.

 • Reis, Philip
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering.
  Murthy, Karthik
  Chalmers University of Technology.
  Method Development and Analysis of Tensile Stresses in Windscreens: A study on the dynamic stresses on windscreens subjected to random vibrations.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis work deals with the study and determination of static and dynamic stresses acting on windscreen structures during transportation from the manufacturing site to the production plant. To simulate the stress distribution affected by the transportation, a finite element model of the windscreen is development of the structure and tested. The evaluated results from the stress analysis are then verified against results from literature and by own experimental results. The constructed FE model is simulated for modal response, and the response is validated against data from the experimental modal analysis. The data from the experiment is also used to calibrate the material card in an effort to get the most realistic dynamic response.

  The dynamic stress experiment was carried out at RISE Borås in accordance to ASTM D4169-16 DC3. Strain gauges were mounted at areas of interest. The readings obtained from the strain gauges used in the analytical calculation of stress, which were used to verify the finite element stress results. The fundamental aim of both experiments was to evaluate the dynamic behaviour and validate the numerical model. The pre-processing software ANSA was used to construct the finite element model and MSC Nastran was used as the FE- solver to simulate static and dynamic stresses on the structure. Transport loads were simulated using the random vibration load case, where a input load is in form of Power Spectral Density (PSD) data which describes the distribution of power into frequency components for a given time series. The input PSD was also in accordance with ASTM D4169-16 DC3, which is used to simulate the same response as in the experiment. During the numerical analysis, the glass and the intermediate PVB layer is assumed to be linear and isotropic. A validation of the numerical model was carried out against the experimental results to evaluate the predictive capability of the developed numerical model. The finite element model leads to good correlation of natural frequencies and their corresponding mode shapes at the lower range of frequencies valid till 100 Hz. This study is thus intended to construct and develop a FE model in order to predict the dynamic response and stress states experienced during transportation. It is further extended to predict the critical areas on the windscreen and help optimize the packaging of windscreens. During the course of study, it was found that, windscreens in the current transport arrangement experienced high stresses at areas close to the supports. The simulated stress values near the top right spacer (holding area) were close to the elastic limit of glass. This therefore, presented a high chance of damage to the windscreen when subjected to the random vibration.

 • Johansson, Patricia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Wreland, Moa
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  “Musik behöver inte vara så krångligt”: En kvalitativ studie om fyra förskollärares definition och synliggörande av musik som eget lärande i förskolan2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare definierar musik som eget lärande i förskolan och i så fall på vilket eller vilka sätt det synliggörs i verksamheten. I den här studien definieras eget lärande som när musikens egenvärde beaktas enskilt och inte när musik används som ett redskap för att lära något annat, som exempelvis språk eller matematik. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har fyra förskollärare beskrivit sina definitioner av musik som ett eget lärande i förskolan och på vilka sätt det synliggörs i det vardagliga arbetet. Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för studien eftersom fokus ligger på att undersöka hur förskollärare i samspel med barn arbetar med musik som eget lärande i förskolan. Insamlingen av data har gjorts med kvalitativ metod. Empirin har bearbetats enligt en tematisk analys där teman presenterades utifrån förskollärarnas svar. Resultatet visar att förskollärare synliggör musik som eget lärande genom samspel, glädje, rörelse, takt, rytm och som uttryckssätt. Utifrån resultatet framkom även att när förskollärare inte synliggör musik som ett eget lärande synliggör de det istället som ett verktyg för barns inlärning av andra ämnen. Vidare delar förskollärarna med sig av sitt förhållningssätt till musik där resultatet visar på en uttråkad inställning samt en osäkerhet kring kompetensen att leda barn i musik.

 • Blidby, Jessica
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Lundberg, Lovisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Samhällstrender och förändringsarbeten: En fallstudie i ett charktillverkningsföretag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of the study is to understand how a cured meat manufacturing company can succeed with an internal change project when the reason is external triggers from society. With this purpose in mind two research questions have been formulated.  

   They are formulated as followed: 

  1. Which triggers are the reason for change projects to take place in a cured meat manufacturing company? 

  1. Which factors are crucial for a successful change project in a cured meat manufacturing company?  

  Method – A case study has been conducted at a cured meat manufacturing company, that previously has been through the work of a change project. 13 semi structured interviews were conducted. The interviewees ranged from top management to workers in the production unit. In addition, all employees received a survey about the change process. On top of this, a document study was conducted. The data that was collected was then analyzed in relation to the theoretical framework and then generated the study’s results.  

  Findings and discussion – the study’s findings show that there is a connection between trends in society and the effect they have on change project through triggers. These connections in this study has a relation to the Leavitt-Ry-theory (Bakka & Fivelsdal, 2006) and Hughes’ triggers theory (Hughes, 2010). The most visible triggers are politics, environment and socio-culture. Trends in society have a direct connection to the outcome of change projects vision and mission, factors which lead the way in the work of a change project. This shows a connection between trends in society and change projects, because of the four identified key factors of a change project. These four factors are vision & mission, targets & sub-targets, communication & dedication and lastly time.  

  Limitations – In this study the focus was on one single case. A company that previously had been through the work of a change project. Interviews were held with collective employees that had taken part in the previous change project, although many of the previous participants had quit their job. Therefore, their impressions/experiences were lost. On top of that the documentation from the previous change project were inadequate. These factors together with the fact that the study only had one case in focus made the generalizability a question for discussion.  

  Keywords – change projects, project, trends, society, vision, communication, cured meat manufacturing company, triggers.  

 • Käll, Nathalie
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Fransson, Rebecca
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Internet of Things påverkan på informationsflödet: En fallstudie på Saab Training & Simulation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: This study aims to explore how Internet of Things could be integrated in manufacturing companies to reduce the potential inadequacy in an information flow. To achieve this, two research questions were formed: 

  1. How is the information flow designed in a manufacturing company that produces customer-specific products? 

  2. What possibilities does Internet of Things give information flow to reduce potential inadequac

  Method: A pilot study was conducted to help the authors create a picture of the study's problem area. Later a literature study and a case study were conducted. The literature study was conducted to create the theoretical framework and included areas such as Internet of Things, information, communication, information flow and information systems. The case study conducted at a large manufacturing company and was consisted document studies, observations and a focus group. The results of the study are generated through a pairing of the theoretical framework and empirical study. 

  Findings: The company's information flow was complex and contained a lot of manual management of information and communication. This turned out to create consequences for the information’s reliability, relevance, and timing. It has therefore been found that there are improvement opportunities through an integration of IOT in the information flow. A digitalization of an information flow can lead to creation of standard process and a larger and safer amount of shared information. 

  Implications: The study contributes theoretically by evaluating how IOT can contribute to innovative ways of working with information flows at manufacturing companies; this by analysing key aspects of a current information flow and IOT. Practically, the study contributes to identifying potential improvements by integrate IOT in a corporate information flow. 

  Limitations: The study is of a one-case-design which limits generalisability. Therefore, other companies may need to examine their specific requirements before taking advantage of the study. The generalization increases slightly due to the broadness of the term IOT and that it can be applied in a wide range of areas. The method chapter has been carefully designed and described to increase the study's reliability.

 • Manov, Omer
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Gazal, Marcus
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Bildkvalitet hos en trådlös videoöverföring: En undersökning av olika parametrars inverkan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Fornåker, Emma
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Karlsson, Lina
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Inte enbart en leksak: En kvalitativ studie om lärplattan i förskolans verksamhet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie där syftet är att presentera och bidra till kunskap om det didaktiska och pedagogiska värdet av sex förskollärares arbete med lärplattan i förskolans verksamhet.

  Studien frågeställningar är;

  • Hur beskriver förskollärare sitt arbete med lärplattan tillsammans med barn i förskolans verksamhet?
  • På vilka sätt erbjuder förskollärare barn lärplattan i förskolans verksamhet?

  Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där Vygotskijs tankar om samspel och lärande är centrala. För att få svar på frågeställningarna används observationer och semiinformella intervjuer. Resultat visade bland annat att lärplattan ska vara ett tillgängligt material, används som ett komplement i verksamheten samt att förskollärare ska var medforskande tillsammans med barn.

 • Gillmore, Edward
  Mälardalens högskola, Industriell ekonomi och organisation.
  Four essays on subsidiary evolution: Exploring the antecedents, contexts and outcomes of mandate loss2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The emergence of enhancement or depletion of subsidiary charters is driven by two different types of organizational units and the environment. (1) The parent is ultimately responsible for the establishment of subsidiaries and will greatly impact its evolution by involvement. (2) Evolution is also largely contingent on the subsidiary’s choice. (3) The environment is critical in the evolutionary process as changes in the environment will influence the parent and subsidiary in their choices (Birkinshaw, 1996; Birkinshaw and Hood, 1998; Cantwell and Mudambi, 2005). The thesis sets out to investigate the drivers and effects of mandating on subsidiary evolution within the MNE. The departure in this thesis from the literature is its specific focus on how mandates are lost in complex networked Multinational Enterprise’s (MNE) and the effect this has on subsidiary resources and relationship development.

  This thesis bases its empirical analysis on data collected from two qualitative rounds of interviews collected in two Swedish multinational enterprises, Alfa and Beta, and 36 of their foreign subsidiaries based in Europe, China, India and N. America. This yielded 112 interviews, the first round of interviews investigates the headquarters drivers of mandating and the network characteristics of mandated subsidiaries. It became apparent during this first round that mandates were lost by subsidiaries quite often and that they continued operating. These counterfactuals informed the second round of interviews, here the focus zooms in on the consequences of the loss of R&D mandates on subsidiary evolution. Specifically, the thesis examines the resource and relationship characteristics of the focal subsidiaries and the impact of mandate loss. 

  The study builds on four essays that taken together suggests if the MNE relocates mandates with the purpose of accessing resources, efficiency seeking, or as a response to endogenous and/or exogenous pressures, the process of mandating presents subsidiaries, that are not wound-down, spun-off or closed, with the opportunity and space to evolve its charter. This has far-reaching possible consequences for both the subsidiary and the MNE not least in resource and relationship combinations and orchestration and managing capabilities. Secondly, the thesis calls into question the importance of mandates and that researchers should pay more attention to the formal and informal tenets of mandates i.e. the combinations of mandate relationships and resources. The mandate is a well established indicator of the subsidiaries formal activities and responsibilities, however, it is not indicative of the informal behavior of a subsidiary which in this thesis is shown to be important in equal parts for the subsidiary’s evolution.

 • Gillmore, Edward
  et al.
  Mälardalens högskola, Industriell ekonomi och organisation.
  Andersson, Ulf
  Mälardalens högskola, Industriell ekonomi och organisation.
  Going Against the Grain: The Impact of Mandate Loss on Subsidiary Evolutionary Trajectories2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Weexaminethe event ofsubsidiary R&D mandate lossand processes that determine a subsidiary’s subsequent evolutionary trajectory. R&D mandates reflect a value adding activity, and the loss of such mandates corresponds to responsibilities being reassigned from a fully-fledged subsidiary. In order to explore what happens to subsidiaries that lose their mandates we make use of exploratory cases that centers on the interplay between the drivers of mandate loss and subsidiaries response postmandate loss. We observe that subsidiaries regularly survive and prosper post mandate loss, unpacking these counterfactuals is the core of the present paper. This allows us to elucidate how a subsidiary can exhibit a positive evolutionary trajectory post mandate loss.

  We make two distinct contributions. Firstly, we find that the informal dimensions of the mandates interact with the formal in a maner that facilitates influence over the resource and relationship portfolios that a subsidiary manages and develops. Secondly we findt hat the deployment of a subsidiary’s combining capabilities and slack resources are vestigial post mandate loss and that they are complimentarty to the freed-up resources post loss, allowing positive trajectories.

 • Simonsson, Frida
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Österberg, Fanny
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  ”Matematik är en sådan självklarhet”: En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med matematik med de yngsta barnen i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra till kunskap om matematikundervisning av de yngsta barnen i förskolan. Studien genomfördes med sex kvalitativa intervjuer med förskollärare som arbetar i förskolan med de yngsta barnen, det vill säga ett–treåringar. Studiens datainsamling och empiriska material analyserades med hjälp av Bishops sex matematiska aktiviteter, i en tematisk analys.

  I studiens resultat framkom att förskollärarna använder sig av tre didaktiska utgångspunkter när de matematiserar med de yngsta barnen i förskolan. De didaktiska utgångspunkterna är att förskollärarna planerar förskolans miljö och material, kommunicerar matematiska begrepp och utgår från barns intressen. Förskollärarna planerar förskolans miljö och material för att barnen ska få möjlighet att utvecklas i sitt matematiserande genom material som förskollärarna skapar och där de organiserar en matematisk miljö. Förskollärarna planerar för en lekfull miljö med lättåtkomligt material för att synliggöra matematik för barnen. Barnen får då möjlighet att bli delaktiga i sin egen vardag, genom att de exempelvis lättare kan nå olika material. Förskollärarna kommunicerar bland annat matematiska begrepp med barnen, dels för att underlätta för barnens framtid på förskolan, men även för senare skolgång. När förskollärarna matematiserar med de yngsta barnen utgår de från barnens enskilda intressen för att kunna möta barnen i deras vardag till exempel i leken och på så sätt utmana dem i deras matematiserande.

 • Landin, Sebastian
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Valvassori, Alexander
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Inflytande och delaktighet i fritidshemmet: En kvalitativ studie om elevers uppfattningar av inflytande och delaktighet i fritidshemmet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skolor ska demokratiska medborgare formas, men vad uppfattar eleverna själva att de får vara med och bestämma samt hur delaktiga är de i beslutsfattande processer? Vad innebär inflytande och delaktighet för eleverna?

  Syftet med studien är att undersöka hur elever uppfattar att de har inflytande och delaktighet i fritidshemmet. Utifrån ovanstående syfte har vi formulerat följande frågeställningar:

  • Vad är elevers uppfattningar av inflytande och delaktighet?
  • Hur uppfattar eleverna sitt eget inflytande i fritidshemmets verksamhet?
  • Hur uppfattar eleverna sin egen delaktighet i fritidshemmets verksamhet?

  Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod med en fenomenografisk ansats. Sex stycken elever deltog i intervjuerna. Studien utgår från barns perspektiv där elevers uppfattningar skulle synliggöras, tolkas och analyseras. Shiers (2001) modell som synliggör elevers inflytande och delaktighet användes som ett raster genom hela studien, med avsikt att synliggöra dess nivåer från inflytande till delaktighet i verksamheten. Analysen gav en övergripande bild av elevers uppfattningar utifrån de olika nivåerna. Resultatet visade att eleverna använde sig av en förslagslåda i fritidshemmet för att få sin röst hörd och såg förslagslådan som den största vägen till inflytande. Eleverna ville bli mer delaktiga i beslutsfattande processer som att få vara med och bestämma vad som ska köpas in till fritidshemmet samt när eleverna ska få vara inomhus och utomhus.

 • Kjellberg, Jimmi
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  "Man kan ju leda en häst till vattnet, men inte tvinga den dricka": En intervjustudie om högstadielärares erfarenheter av utmaningar i religionsundervisningen, med särskilt avseende på elever2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ analys av intervjuer med högstadielärare med en fenomenografiskt inspirerad ansats. Syftet med följande uppsats är undersöka högstadielärares erfarenheter av utmaningar i religionsundervisningen, med särskilt avseende på utmanande elever.

  Det är fyra högstadielärare som har intervjuats från tre olika skolor. Analysen av intervjuerna leder till att tre huvudteman har plockats fram vilka var, fördomar som utmaning, kognitiva utmaningar samt disciplinära utmaningar. Under dessa har sedan ytterligare ett par underrubriker tagit plats, för att förtydliga skillnaden mellan exempelvis utmaningen med tysta/verbala eleveroch stök, då båda hamnar under disciplinära utmaningar

  Det framkommer att det finns ganska liknande återkommande upplevelser om vad som är utmaningar inom religionsundervisningen. Däremot skiljer det sig ibland åt vad gäller lärarnas sätt att hantera utmaningar samt vad de tror är de bakomliggande faktorerna.

 • Sundström, Gerdt
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Gammal nog för att dö2018In: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, no 3, p. 96-97Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Sundström, Gerdt
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Familjen, marknaden och staten2018In: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, no 3, p. 64-67Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Torgé, Cristina Joy
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  “Being in-Between”: Spouses that cohabit with and provide care for their partners in nursing homes2018In: Journal of Applied Gerontology, ISSN 0733-4648, E-ISSN 1552-4523Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is increasingly possible for couples with differing care needs to move to nursing homes together. To our knowledge, this is the first study about spousal caregiving in this context. This study explores spouse and staff experiences when relatively healthy spouses cohabit with and provide care to their partners in Swedish nursing homes. The overarching theme, ?being in-between,? reflects the spouse?s overlapping role transition and the staff?s unfamiliarity with the spouse?s role. The spouses are both ?insiders? and ?outsiders? and are torn between maintaining and letting go of caregiving. Meanwhile, the staff express concern about the spouse?s need for respite yet being constantly present, and struggle to balance the staff?s and the spouse?s control of the caregiving situation. This article provides insight into the challenges experienced by spouses who accompany their partners to residential care and how to best support them in this unfamiliar role.

 • Piirtola, M.
  et al.
  Jelenkovic, A.
  Latvala, A.
  Sund, R.
  Honda, C.
  Inui, F.
  Watanabe, M.
  Tomizawa, R.
  Iwatani, Y.
  Ordoñana, J. R.
  Sánchez-Romera, J. F.
  Colodro-Conde, L.
  Tarnoki, A. D.
  Tarnoki, D. L.
  Martin, N. G.
  Montgomery, G. W.
  Medland, S. E.
  Rasmussen, F.
  Tynelius, P.
  Tan, Q.
  Zhang, D.
  Pang, Z.
  Rebato, E.
  Stazi, M. A.
  Fagnani, C.
  Brescianini, S.
  Busjahn, A.
  Harris, J. R.
  Brandt, I.
  Nilsen, T. S.
  Cutler, T. L.
  Hopper, J. L.
  Corley, R. P.
  Huibregtse, B. M.
  Sung, J.
  Kim, J.
  Lee, J.
  Lee, S.
  Gatz, M.
  Butler, D. A.
  Franz, C. E.
  Kremen, W. S.
  Lyons, M. J.
  Magnusson, P. K. E.
  Pedersen, N. L.
  Dahl Aslan, Anna K.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Öncel, S.Y.
  Aliev, F.
  Derom, C. A.
  Vlietinck, R. F.
  Loos, R. J. F.
  Silberg, J. L.
  Maes, H. H.
  Boomsma, D. I.
  Sørensen, T. I. A.
  Korhonen, T.
  Kaprio, J.
  Silventoinen, K.
  Association of current and former smoking with body mass index: A study of smoking discordant twin pairs from 21 twin cohorts2018In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, no 7, article id e0200140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Smokers tend to weigh less than never smokers, while successful quitting leads to an increase in body weight. Because smokers and non-smokers may differ in genetic and environmental family background, we analysed data from twin pairs in which the co-twins differed by their smoking behaviour to evaluate if the association between smoking and body mass index (BMI) remains after controlling for family background. Methods and findings The international CODATwins database includes information on smoking and BMI measured between 1960 and 2012 from 156,593 twin individuals 18–69 years of age. Individual-based data (230,378 measurements) and data of smoking discordant twin pairs (altogether 30,014 pairwise measurements, 36% from monozygotic [MZ] pairs) were analysed with linear fixed-effects regression models by 10-year periods. In MZ pairs, the smoking co-twin had, on average, 0.57 kg/m2 lower BMI in men (95% confidence interval (CI): 0.49, 0.70) and 0.65 kg/m2 lower BMI in women (95% CI: 0.52, 0.79) than the never smoking co-twin. Former smokers had 0.70 kg/m2 higher BMI among men (95% CI: 0.63, 0.78) and 0.62 kg/ m2 higher BMI among women (95% CI: 0.51, 0.73) than their currently smoking MZ co-twins. Little difference in BMI was observed when comparing former smoking co-twins with their never smoking MZ co-twins (0.13 kg/m2, 95% CI 0.04, 0.23 among men; -0.04 kg/m2, 95% CI -0.16, 0.09 among women). The associations were similar within dizygotic pairs and when analysing twins as individuals. The observed series of cross-sectional associations were independent of sex, age, and measurement decade. Conclusions Smoking is associated with lower BMI and smoking cessation with higher BMI. However, the net effect of smoking and subsequent cessation on weight development appears to be minimal, i.e. never more than an average of 0.7 kg/m2 

 • Johansson, Ann
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Ericsson, Iréne
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Boström, Martina
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Björklund Carlstedt, Anita
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Fristedt, Sofi
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  A participatory evaluation of the health promotion programme “more healthy years of life” programme among senior citizens in Sweden2018In: Cogent Medicine, Vol. 5, no 1, article id 1521085Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Older adults have, in general, been sparsely involved in development and evaluation of programmes intended to promote their health.

  Aim: To describe older adults’ reflections on and involvement in the development and evaluation of a health promotion programme.

  Material and Method: Ten older persons participated in a health promotion programme (HPP) focusing on activity during four sessions. After each HPP session, focus group discussions were held, analysed through qualitative content analysis.

  Results: The main theme; “Being involved adds value and new experiences to life“, were built from sub-themes; “From sceptical individual to engaged group member”, “From beholder to active co-creator”, and “From individual knowledge recipient to collective knowledge sharer”.

  Conclusions: Having a leader with a gerontological competence was mentioned as important, as well as to integrate existential topics into the HPP. Social inclusion together with the possibility to influence the HPP had a positive effect on the participants and provided a sense of belonging.

  Significance: Several contributions to the development of the HPP were given, that would not have been captured without the reflections and involvement of the participants. However, more and larger studies are needed to develop strategies that enable older adult’s involvement in the development of HHP.

 • Bergvall, Michelle
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Baalbaki, Zainab
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Vi bor i Sverige och här talar vi svenska!: En kvalitativ studie kring flerspråkiga barns modersmålsundervisning i förskolans verksamhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och förskolechefer möjliggör stöttning kring flerspråkiga barns modersmålsundervisning i förskolans verksamhet. Som metod användes kvalitativa intervjuer som utfördes med två förskollärare samt två förskolechefer på tre olika förskolor. Studien utgår från ett interkulturellt perspektiv som påvisar hur människor från olika kulturer interagerar. Resultatet visade att både förskollärare och förskolechefer var medvetna om hur det interkulturella perspektivet kunde tillämpas i förskolans verksamhet för att delvis synliggöra olikheter och likheter i barngruppen. Det fanns däremot en okunskap om hur förskollärare skulle arbeta för att stötta flerspråkiga barns modersmålsundervisning på bästa sätt. Förskolecheferna är däremot medvetna vid hur det flerspråkiga arbetet ska genomföras, men inte hur de ska fullfölja det i praktiken. Detta berodde exempelvis på utmaningar gällande brist på språkliga resurser i verksamheten, så som tolk. Social kompetens, kommunikativ kompetens och medborgerlig kompetens är viktiga begrepp som studien har utgått ifrån för att reflektera kring anpassningen av ett interkulturellt förhållningssätt.

  Resultatet visar att ett positivt samt socialt samspel i arbetslaget, barngruppen och med vårdnadshavare delvis gynnar miljön på förskolan, men också hur barn väljer att bemöta varandra och ta del av ny kunskap. Respondenterna är även medvetna om att deras förhållningssätt speglar de flerspråkiga barnens modersmålsundervisning, och därför försöker de vara goda förebilder samt anpassa modersmålsundervisningen till varje enskilt barn.

  Vi fann att förskolecheferna erbjöd förskollärarna utbildning inom flerspråkighet. Förskollärare fann ett gemensamt kommunikativt plan med vårdnadshavarna och förskollärarna valde att kommunicera med barnen med hjälp av multimodala verktyg. Hinder i arbetet kunde vara samarbetet med vårdnadshavarna och okunskap inom området samt kommunikationssvårigheter. Kollegialt samarbete där flerspråkig personal samverkar med enspråkig personal var också en lösning för det flerspråkiga arbetet om det inte fanns tillgång till tolk eller modersmålspedagog. 

 • Bertilsson, Hannes
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Freijd, Patric
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Prestationsmål inom 3PL: Prestationsmålens påverkan på en ekonomisk och social hållbarhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is To investigate performance targets within a 3PLcompany and the effect they have on financial and social sustainability. To fulfil the purpose of the study two research questions has been conducted:

  1. How does a 3PL-company use performance targets to increase the company’s financial value?
  2. How are the employees affected by the present performance targets?

  Method – To fulfil the purpose of the study a case study has been conducted at a 3PL-company were performance targets to measure individual performance is used. Two methods to collect empirical data were used. These two were interviews and observations. In addition to these two methods, a literature study were conducted.

  Findings – The study resulted in that the performance targets affected both the companies economic and social sustainability. The performance targets are used to negotiate a sustainable contract with the clients and to contribute with growth to the company and this affects the employees both positive and negative.

  Implications – The study has contributed to highlight the knowledge gaps that were identified which are that performance targets on an individual level is rather unexplored and also that RBV has not been used in warehouse environment before. The study also contributes to how performance targets affect the employees in a 3PL-company.

  Limitations – The study that were conducted was a single case study and are therefore not as generalizable as a multiple case study. The interviewees had previous experience from warehouse organizations and therefore did not notice any affects from the performance targets. The study would have been strengthened by having interviewees who does not have previous experience from warehouse organizations who could have a different view on performance targets.

 • Jonsson, Johan
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Cederblom, Martin
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Synliggörande av lagerfyllnadsgrad vid djuplagring: En fallstudie med fokus på klämgods i distributionslager2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of the study is to identify a usable method to calculate stock fulfilment rate in a distribution warehouse and investigate how a visualization of the stock fulfilment rate affects the operative planning organisation. To fulfil the purpose of this study four research questions were formulated:

  1. Which factors is needed to calculate the stock fulfilment rate for block stacking inventory in a distribution warehouse?

  1. What method could be used to calculate the stock fulfilment rate for block stacking inventory in a distribution warehouse?

  2. How could you summarize these factors to visualize the stock fulfillment rate?

  3. How can a visualization of the stock fulfillment rate affect the operative planning

   organisation?

  Method – The pre-study shows that the theory lacks a method for calculating the stock fulfilment rate with block stacking. The study has with its abductive approach investigated how businesses works with stock fulfilment rate. From this, the literature study has been analysed with support from the result and the authors has created an illustration of the method.

  Findings – The study resulted in a method which calculates stock fulfilment rate and can be used as an analytical information when optimizing the storage area. The method calculates a location- and product specific stock fulfilment rate. The study then presents an example on how the method could be visualized and used.

  Implications – The method aims at inspiring to an increased control of the warehouse storage capabilities. It is focused on block stacking and to help at a visualization and calculation of stock fulfilment rate. At an implementation stage is it important to understand that the storage and block stacking factors when doing the calculations.

  Limitations – The purposed method builds on block stacking and handling units. The study carried out is a case study which means that the result is not applicable directly without further examination of other businesses and their preconditions.

 • Nilsson, Ylva
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Överli, Victoria
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Värdeflödesanalys i Processindustrin: En fallstudie på Cementa AB Skövde2018Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of the study is to investigate how value stream mapping can identify improvement proposals in a process industry's material flow focusing on capacity. To achieve the purpose of the study, three questions have been formulated. 

  1. What information is needed to design a value stream mapping applied to material flow capacity in a process industry? 
  2. How well is a value stream mapping in a process industry needed? 
  3. What improvement proposals in the material flow can be identified by means of value-flow analysis in the process industry? 

  Method – The study is a deduction study based on existing theories, and then, based on the deductive study, makes suggestions for improvement. The first part of the study has mainly focused on analytically conceptual content that includes literature studies in the field of process industry, SME and value-flow analysis. Then a case study has been conducted using a case company. 

  Findings – The study results in parameters for a value stream mapping and enhancement proposals based on value stream analysis. The parameters of value stream mapping are based on theories about which dimensions a company should control to be as efficient as possible and reflects then around theories about SMEs. The improvement proposal is based on theories of flow management, including Drum-Buffer-Rope, maintenance significance and key figures for OEE as a basis. 

  Implications – The decision support guidelines are intended to help process industries that have not had the same development in capacity as their opposite industry, the discrete. To streamline process processes. 

  Limitations – The decision support guidelines only take account of the capacity of the process and do not take into account any aspects of economics or personnel issues. 

  Keywords – Process Industry, Value Flow Analysis, SME, Capacity, Drum-Buffer-Rope, Maintenance

 • Nordin, Fredrik
  et al.
  Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Ravald, Annika
  Servadio, Luigi
  Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  The Complexity of Value-Creating Networks: Multiplicity, Heterogeneity, and Contingency2013In: Service Dominant Logic, Network and Systems Theory and Service Science: Integrating Three Perspectives for a New Service Agenda / [ed] Evert Gummesson, Cristina Mele, Francesco Polese, Napoli: Giannini Editore , 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to provide a conceptual analysis of the literature on different kinds of value-creating networks; to provide a new conceptual framework of value-creating networks given their inherent nature of complexity in terms of multiplicity, and heterogeneity.

  Design/methodology/approach: The paper takes a critical review of the relevant literature, 29 contributions being identified in a search of three major databases and a range of other published work for the broader perspective, illustrated by real-world examples from ten case studies.

  Findings: Central dimensions of different kinds of value-creating networks are identified and a model incorporating their contingencies in the form of technology, market, and firm contextual factors is delineated.

  Research limitations/implications: The theoretically and empirically grounded conceptualization of linkages between contextual factors and the constitution of different categories of value-creating networks is based on a limited number of articles and cases. However, it can serve as a starting point for the development of a formal contingency model of value-creating networks.

  Originality/value: This structured and critical review contributes to the literature on value-creating networks, by developing a contingency model as a basis for future studies and current management strategy. The paper provides a novel theoretically and empirically grounded conceptualization of complexities and contingencies of different categories of value-creating networks, and as such contributes to our understanding of the dynamics of value-creating networks. The concept of network logic is introduced into the research discourse regarding value-creating networks.

 • Servadio, Luigi
  Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Customer Rituals: Ethnographic explorations of wine rituals with families and friends2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Marketers are increasingly adopting rituals as a powerful technique to spur product engagement and enhance customer value creation. From a customer perspective, rituals and value creation may entail broader purposes and meanings that go beyond the company’s intentions. Service research has extensively studied everyday value creation as emerging in the interaction between companies and customers. Increasingly, service scholars are nuancing understanding toward a more focussed perspective of value creation, which primarily is dominated by customers. By expanding on this bourgeoning literature, the present thesis provides an alternative view suggesting that customer value creation in certain instances can be better understood through the lens of rituals. Rituals are customer-centric processes of value creation orchestrated by customers within their realm, with little or no control from companies. Rituals are sacred moments in customers’ lives separated from the everyday, in which value creation appears to be not only a mundane action, but broadly these actions are loaded with extraordinary experiences. Rituals are cocreated by broader customer ecosystems, including not only customers and their contexts, but also other subjects and contexts, collectively determining value. The purpose of this thesis is to provide a framework to explore the relationship between rituals and value creation from a customer’s point of view by taking a customer-dominant stance on service as a starting point and leveraging insights from a theoretical ritual construct to provide a fuller understanding of how customers create and determine value. 

  The field of wine is chosen as a fertile empirical context in which to research rituals due to its rich ritualistic connotations. The research adopts ethnography as method of investigation and exploits reflexivity as a strategic asset to elicit and interpret data. Data was collected during a period of 2 years in two sites (Sweden and Italy) to moderate research biases and to broaden the empirical setting. Various techniques, including participant observation and interviews, were chosen in order to obtain detailed descriptions of how families and friends ritualized their value creation through drinking wine. 

  The thesis provides a customer rituals framework, its main contribution. In adopting this framework, the study illustrates in two ethnographic episodes how wines (i.e. distribution mechanism of service provision) become embedded in customers’ lives through rituals. Particularly, value creation in rituals emerges as an ongoing, multilayered process (script-based) exerted by customers meant to feed their needing for rituals. Furthermore, ritualizing customers gather in communitas,that is an extended, temporary customer ecosystem, wherein value is intersubjectively and dynamically determined by multiple subjects and contexts. Service providers may benefit from this study by using the framework to better facilitate customer value creation in rituals and to gain interesting insights on product and service innovation.

 • Ay, Konstantin
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  George, Joshua
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Decentraliserad datalagring baserad på blockkedjan: En studie som jämför Storj.io och Microsoft Azure Blob Storage2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The majority of cloud storage platforms rely on a centralized structure, with the most popular being Microsoft Azure. Centralization causes consumers to rely on the provider to maintain accessibility and security of data. However, platforms such as Storj.io are based on a decentralized structure. To become decentralized, Storj.io uses blockchain technology in a means to create an automated consensus mechanism between the entities storing the data. There is however little research regarding performance and security issues on a decentralized platform based on blockchain technology.

  The purpose of this study is to identify the beneficial and non-beneficial aspects of using blockchain-based decentralized cloud storage as a substitute for centralized ones. The study focuses on performance and security.

  A comparative case study has been executed, consisting of an experiment and literature study. Quantitative data from an experiment was used in a hypothesis test to determine whether there were any performance differences between Microsoft Azure Blob Storage and Storj.io. A literature study generating qualitative data was then made to identify differences in security measures and from that also discuss potential security risks on a service like Storj.io.

  This study found that the performance of Storj.io was lower than Microsoft Azure’s Blob Storage. Causes of these results were identified to be due to the many more steps during resource allocation in Storj.io, compared to Blob Storage. Security risks identified in Storj.io through the literature study were generally connected to the consensus mechanism. However, research shows that it is very unlikely for the consensus mechanism to be compromised. Because Microsoft Azure’s service does not use a blockchain, these risks do not exist. For secure data transfer to Azure’s service, consumers have to implement encryption manually client-side. Therefore, this study could not conclude whether Storj.io is a safe alternative because a consumer using the Microsoft Azure service is responsible for implementing security measures.

  Conclusions drawn from this study are intended to act as new knowledge in the field of blockchain-based decentralized cloud storage. It is an outset to decide whether to use centralized cloud storage or blockchain-based decentralized cloud storage from a performance and security perspective.

 • van Mansvelt, Julius
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Johansson, Jonathan
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  En jämförelse mellan HTTP Long Polling och Websocket ur ett batteriperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mobile applications are having a bigger role in our society than ever before. Many of these applications is relying heavily on internet usage, and due to the fact that smartphones have a limited battery capacity it is crucial that these network consuming applications are energy efficient. The traditional usage for communicating with a server is by using the HTTP protocol and a request/response model, but this can be rather limited because the server cannot send out data without the client's request. There are several ways to solve this problem, one widely used method is HTTP-Long Polling. Another protocol that has grown in popularity during the last years is the Websocket protocol, which works in a slightly different manner. The Websocket protocol supports two-way communication, commonly referred to as duplex, by default. This means that both the server and the client can send data to each other simultaneously and without the other parts request. Websocket has been proven more effective in many areas in various benchmarks, but whether it is more energy efficient on mobile platforms remains unclear and will thus be the topic of this thesis. To compare these protocols a mobile application has been developed for iOS and Android. These applications examine the energy efficiency of the two protocols by receiving short messages in a frequent interval from a server application written in Node.js. To measure energy impact of these protocols XCode Energy Report were used for iOS and Android’s built in battery monitor for Android. The result shows that the Websocket protocol was the more energy efficient alternative, especially for iOS. The implementation for Android shown that the choice of protocol did not have too much of an impact the energy consumption.

 • Lam, Benny
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Börling, Simon
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Minimera problem & konflikter i ledningssamordningen gällande kostnadsfördelning2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose: When the production of pipe transport occurs, the water supply system, television- and computer system (Opto), heating supplier and other pipe actors cooperates from the design phase to the production phase which entails a cost for each pipe actor. The current problem is the industry where there are no specific laws and rules regarding the cost allocations in the pipe coordination. It is known that the actors who skip some costs do not see it as a problem. Therefore, the investigations need to examine if and why the water supply organizations experience being responsible for the main costs in the design phase and if the other pipe actors have similar experiences. The other problem is management of pipe actors that join in at a later phase of the project. The goal of this report is to present suggestions of how to allocate the costs between each pipe actor, thus minimizing the risk for problem and conflicts in pipe coordination.

  Method: The used methods to answer the goal were; a qualitative research consisting of well-formulated questions in a semi-structured interview with relevant people. A quantitative research, constructed as a document analysis with calculations to account for costs in previous projects. Lastly, three fall studies were made to investigate the relation between water supply actors and other pipe actors.

  Findings: The final analyzed results and knowledge contribution shows how to allocate costs between actors as well as present the problems and conflicts that arise in pipe coordination. It is important to arrange pipe coordination at an early, as well as sustain and renewing the current data for pipe management as these are the main factors for misunderstanding.

  Implications: The final result of the report is a percentage of cost that mangers can take avenge of at pricing in projects. Also the possibilities to minimize the cost problems is development of a standard that everyone uses, explaining how pipes should locate in the trench. The project manager should become better at informing in earlier phases about pipe coordination. The pipe actors should update undocumented pipes so they are visible in a computer system.

  Limitations: The report opts to map problems in order to give suggestions on how to minimize complications in the pipe coordination between the water supply system, opto supplier and heating supplier in design and production phase. The report is relevant for every pipe actor and gives a better understanding to prevent problems and reduce costs. Interviews with engineers were conducted from different pipe actors and consult firms which gives a blanket results. Contact with more pipe actors for example electricity could have been consolidated with previous findings and thus make the conclusions more general.

  Keywords: Cost allocation, pipe actors, pipe coordination, problem and conflicts.

 • Waldkirch, Matthias
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  From professional interactions to relational work: Investigating relationships around non-family CEOs in family firms2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Relationships constitute a central and significant part of our lives and form the very foundation on which organizations are built. They provide meaning to work, create connections, and ultimately shape organizations. This dissertation adds to the growing literature on workplace relationships by studying the chief executive officer (CEO) in an organizational form that is inherently built on relationships: the family firm. Focusing on the introduction of a non-family CEO in a family firm, this dissertation investigates the meaning of relationships for non-family CEOs, the work they perform, and the organizations they reside in. It builds on a diverse set of relational perspectives and uses conceptual approaches and in-depth longitudinal case research.

  The first paper reviews, organizes and extends the literature on non-family CEOs by using gap-spotting and assumption-challenging. The second paper outlines how relationships in the triad between a non-family CEO and members of the current and next generation family owners influence whether a CEO stays or leaves the family firm. The third paper investigates how family firms adopt professional practices and outlines four modes of professionalization, showing how family firms‘ overprofessionalize’. The fourth paper follows a CEO succession and reorganization in a family firm over 16 months and investigates how contesting processes of job design and crafting change and create job systems.

  This dissertation contributes by introducing relational work as a core aspect of a CEO’s work, by extending our knowledge about non-family CEOs in family firms and by challenging the understanding of professionalization in family firms. It also contributes to practice by providing guidelines for structuring relations between family owners and (prospective) non-family CEOs.

 • Sundström, Gerdt
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Jegermalm, Magnus
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology.
  Abellán, Antonio
  Centre for Human and Social Sciences, Spanish National Research Council, Madrid, Spain.
  Ayala, Alba
  Centre for Human and Social Sciences, Spanish National Research Council, Madrid, Spain.
  Pérez, Julio
  Centre for Human and Social Sciences, Spanish National Research Council, Madrid, Spain.
  Pujol, Rogelio
  Instituto Nacional de Estadística, Madrid, Spain.
  Souto, Javier
  Unión Democrática de Pensionistas, Madrid, Spain.
  Men and older persons also care, but how much? Assessing amounts of caregiving in Spain and Sweden2018In: International Journal of Ageing and Later Life, ISSN 1652-8670, E-ISSN 1652-8670, Vol. 12, no 1, p. 75-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We estimate how much caregiving men and women respectively do, and how much of the caregiving is done by older (65+) and younger persons, inside their household and for other households, in Spain and in Sweden. To assess this, we use self-reported hours of caregiving from two national surveys about caregiving, performed in 2014 (Spain, N = 2003; Sweden, N = 1193). Spain and Sweden have dissimilar household structures, and different social services for older (65+) persons. Caregivers, on average, provide many more hours of care in Spain than in Sweden. Women provide about 58% of all hours of caregiving, in Spain in all age groups, in Sweden only among younger caregivers. The reason is the dominance of partner caregivers among older Swedes, with older men and women providing equal hours of care. Family caregiving inside the household is more extensive in the more complex Spanish households than in Swedish households. Family care between households prevails in Sweden, where the large majority of older persons live with a partner only, or alone. This is increasingly common in Spain, although it remains at a lower level. We estimate that older persons provide between 22% and 33% of all hours of caregiving in Spain, and between 41% and 49% in Sweden. Patterns of caregiving appear to be determined mainly by demography and household structure.

 • Vukalić, Alen
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Challenges of being employed and having a bipolar disorder: A scoping review2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Work is an important part of working individuals’ life and is an occupation to some people. A number of issues may need to be considered to support people with bipolar disorder in their workplace.

  Objectives: Purpose of this study was to explore experiences people with bipolar disorder have at work and challenges they face.

  Methods: A scoping review was undertaken across multiple databases to capture a broad range of literature.

  Results: Results revealed the role work has in identity and recovery of people with BD.  Importance of balance and flexible working hours, potential effect of BD symptoms on work output and the lack of work continuity were identified. Various helpful strategies were reported by many individuals with BD. Potential disclosure is a challenge individuals with BD may face at work.

  Conclusion

  Potential disclosure and the consequences, particularly for work, were identified as important to BD individuals. Individual Placement and Support model may present a useful intervention model methods are consistent with strategies reported by BD individuals. This area is important to occupational therapists considering that one of their competencies is enabling participation in occupation. Limitations and potential bias are acknowledged.

  Keywords: bipolar disorder, work, occupational therapy.

 • Wulandari, Febi
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Schäfer, Dorothea
  Jönköping University, Jönköping International Business School. German Institute for Economic Research DIW Berlin and CERBE.
  Stephan, Andreas
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO). German Institute for Economic Research DIW Berlin and Ratio institute.
  Sun, Chen
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Liquidity risk and yield spreads of green bonds2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study analyses how liquidity risk affects bonds’ yield spreads after controlling for credit risk, bond-specific characteristics and macroeconomic variables. Using two liquidity estimates, LOT liquidity and the bid-ask spread, we find that, in particular, the LOT liquidity measure has explanatory power for the yield spread of green bonds. Overall, however, the impact of LOT decreases over time, implying that, nowadays liquidity risk is negligible for green bonds.

 • Ju, Ju
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  What is the effective leadership style in the Chinese context?: An empirical study from Chinese managers and followers perspective2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the trend of globalization, competition on the 21st century’s global economy is complex and filled with challenges. More and more MNCs realize that effective leadership, as a foundation of competitive advantage, plays a crucial role in better performance of the organizations. Both practitioner and theorists thus pay numerous attention to the study of effective leadership in different countries. However, researchers still report noticeable absence of cross-cultural research in the field of the three major Western leaderships study, i.e. charismatic leadership, transformational leadership and transactional leadership. An urgent need raises to further investigate the major Western leadership styles in non-Western contexts.

  The study aims to explore the most effective leadership style in MNCs Chinese Subsidiaries and to answer the question “why it differs from the Western world?” through applying the Western leadership theories into Chinese business practices. Eventually, the causes behind these differences have been disclosed and discussed.

  By reviewing 18 peer-reviewed articles, the attributes of the three major Western leadership styles are identified. Subsequently, all dimensions of the three leadership styles are ranked in terms of effectiveness and activity. As a result of combining the rank and all the identified attributes, a theoretical model of the three leadership styles is proposed. Based on a multi-case study approach in the Chinese context, the empirical data is collected through semi-structured interviews with five Chinese managers and five Chinese followers. The result of qualitative data analysis suggests that the most effective Chinese leaders’ behaviors belong to the transactional leadership style. With reference to the proposed theoretical model, this finding differs from the Western leadership theories. The study further reveals the major causes that lead to the differences between the Chinese practices and the Western theories. Seven implications were thus concluded.

  The study contribute to better understanding the applicability and effectiveness of the Western leadership theory in non-Western contexts, particularly China, and further address the weakness of cross-culture research reported in existing literature. The implications of this study give advice to MNCs that are paying increasing attention to exploring effective leadership style in China.

 • Ali, Rebaz
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Alshami, Ahmed
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Sättningar i torvmaterialet: En fallstudie om användning av förstärkningsmetoden "förbelastning i form av överlast" på jordmaterial av torv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this degree project is to control the set-up for a longer period by means of the workplace at the use of the total station for then comparing calculated outcomes with real outcomes.

  Method: A combination of both quantitative and qualitative studies have been used in this degree project, consisting of literature studies and a case study including interviews, document analyzes, site visits and measurements. The case study is based on an ongoing project in the municipality of Nassjo, where a skate park is constructed and whose soil consists of peat. Preload in the form of overload has been applied.

  Findings: The result indicates the occurrence of a difference between calculated outcome and actual outcome regarding set rate and time course when using preload in the form of overload. The deviation is about 20 cm. Preload in the form of overload is a good method for peat land, but it is unlikely to be remarkably improved by vertical drainage.

  Implications: In view of the measurements produced by the authors, this shows that the method of loading in the form of overload on peat field works, however, gives the calculation model which has been used to be uncertain. The result described in more detail regarding vertical drainage on peat fields will not accelerate the process because the peat is already well drained. This means that it will cost extra without benefiting from the method.

  Limitations: The work has limited to two reinforcement methods on peat fields. A case study has been limited to only one area. There was preload in the form of overload, whose soil material consists of peat.

  Keywords: Peat, Permeability, Preloading in the form of overload, settlements, total station, vertical drainage, water quota.

 • Martinsson, Linus
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Myrberg, Martin
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Begränsande faktorer i engineer-to-order-produktion2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Svensson, Gustav
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Nilsson, Jesper
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Sänka bundet kapital i ett mellanlager: -En studie utförd i syfte att finna orsaken till varför lager bildas för att därefter presentera en eller flera åtgärder som bidrar till minskat bundet kapital i lager2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – Globalization affects all producing companies with increased complexity in production, stock management and never ending customer demands. The customers of today have a greater range of suppliers than before with even more products to choose from which puts the customer in a strong position. One of many important subjects that companies need to work with to keep their competitiveness strong against each other is to work with continuous improvements in production- and inventory management. This study therefore reviews tied up capital in stock and suggest adequate procedures, which could be applied to decrease the tied up capital.

   

  Method –In order to fulfil the purpose a case study is conducted. Two central research questions are chosen for the study to investigate in a case company. The data collected contains of secondary data, observations and interviews. To accomplish the purpose a theoretical framework has been put together.

   

  Findings – Reducing variations in production and re-designing of the daily production plan is presented as the two procedures with the purpose to achieve a decrease in tied up capital for stock kept units. The study describes these two procedures in general in order to make the solution applicable into various manufacturing company. Further the study claims that gaining flow efficiency should be prioritized instead of resource efficiency, which could be accomplished by the two procedures. 

   

  Implications – The study contributes to verifying production theories, foremost about variations in production, Lean manufacturing and the technique of Lead-time mapping.

   

  Limitations – In order to apply the procedures with precision and efficiency some further data and extended studies needs to be performed. This study is performed in a generalizing point of view, which may influence the results.  The study does not capture every aspect of affecting circumstances that might be needed for a successful implementation of suggested procedures.

   

  Keywords – Tied up capital, Lead-time, Lean, Lead-time mapping, Variations, Flow efficiency, Postponement, Just-in-Time, Make-to-stock and Make-to-order.

 • Salloum, Caroline
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Att lära sig det engelska språket - Flerspråkiga elever och elever med ett språk.: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar och elevers inlärning av det engelska språket beroende på om en elev är flerspråkig eller inte.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lennartsson, Martin
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Movaffaghi, Hamid
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Linderoth, Henrik
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Exploration of the BIM Development and Application: Identifying Key Areas for the Industrialized House-Building Sector2018In: Proceedings of the 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering. 5-7 June 2018, Tampere, Finland. / [ed] Mela, K., Pajunen, S. and Raasakka, V., 2018, p. 1030-1037Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Building Information Modelling (BIM) is claimed to transform the Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry, whereas current research has argued that diffusion of BIM use proceeds at a slower rate than the optimistic predictions. Much of the research on BIM has focused on the traditional part of the industry and larger companies, whereas less attention has been paid to the industrialized house-builders. The underlying idea of industrialized house-building is to increase efficiency, both internally (do things right) and externally (do the right things), with repetitiveness in production facilities. Previous research indicates that there is a lack of demand for BIM, both internally and externally, and that BIM use is rather determined by an individual’s subjective positive or negative evaluation of BIM, which may be hazardous for industrialized house-builders. However, using BIM in repetitive processes is claimed to have potential to improve the output of industrialized housing building.

  Hence, based on this background the aim of the paper is twofold: Firstly, to explore the current state of practice, and perceived constraints and driving forces of BIM-use with respect to industrialized house-building. Secondly; based on the results identify key areas for the continuous development of BIM within this sector of the construction trade. A mixed method approach was employed. To begin with, participant observations were carried out in connection to a regional development project, where managers from a selection of industrialized house-building companies assembled in order to identify key areas for development. Thereafter, interviews with managers in industrialized house-building companies were conducted to describe a state of practice within the industrialized house-building sector. Finally, a survey (n=52) was administered to employees at industrialized house-building companies on the Swedish market.

  Deducted from the observations at the meetings, the vast number of different software that are used in a large variety of different processes and the need for integration between BIM and other systems was highlighted. Discussions mostly concerned technical issues that can be explained by the fact that meetings participants were technical and development managers. The interviews gave at hand that better connection between BIM and the Enterprise Resource Planning (ERP) is a topic that should be prioritized. The results from the survey showed that 63 per cent of the respondents have experience from working with BIM. The immediate results show similarities with previous studies of BIM use among mid-sized firms in the traditional building and construction industry regarding use frequency, perceived benefits and constraints, as well as perceived challenges. However, it is concluded that the industrialized house building sector need to adapt BIM aligned to their unique conditions in order to reap benefits, without looking too much at what is going on in the traditional construction industry.

 • Svensson, Erik
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Widell, Daniel
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science.
  Typrumsklassificering inom CoClass- En prisanalys2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The construction industry loses a total of SEK 60 billion annually in the absence of communication. Svensk Byggtjänst has recently released CoClass, which is a new classification system for the construction industry. CoClass is considered to be the solution for the lack of communication and will eventually phase out the existing BSAB96 classification system. CoClass is a modern classification system and is adapted for digital information management. CoClass focuses on buildings' full life cycles, instead of production only as BSAB96 does. This gives rise to many benefits for the end user of the information. The digitization also gives rise to other uses. In order to deepen the knowledge of this system the goal was to compare the advantages of CoClass with BSAB96. In what areas can the system be used and what does it take to fully implement it in the field of work. 

  Method:  This final thesis work has contained several methods, also known as method-triangulation, to achieve the goals set up in the beginning of the work. Selected methods for carrying out this work are to work with a case study, where document analysis of published information about CoClass, literature studies about theories regarding the subject, calculations of the cost in real projects and supplementary interviews with the leading actors within the process of developing CoClass are included.

  Findings: The construction industry is an industry known for its conservative actions, which will also be reflected in the implementation of CoClass. Customers can however claim CoClass as a default in projects which will speed this up. CoClass brings many advantages and will be used in the future with ease. The benefits that the system brings to users varies between actors, but on the other hand, it is possible for everyone in the construction process to utilize benefits in their own niche.

  Implications: CoClass is a system that is not fully developed at the moment (2018) and therefore has few minor shortcomings. The fact that not more companies have implemented the system in their organizations is mainly due to a more final version, especially when their project "AMA function" has been completed and evaluated.

  Limitations: This final thesis work only corresponds to the versions of CoClass released in February 2018. The limitations set at the beginning of the work around the analyzed typing rooms discussed more specifically what inside the room would be calculated. The work has focused most around the leading actors within CoClass, which should have the most knowledge about the area. They have mostly been the subject to get information about their implementation-strategies and what they think is needed for it to happen.

   

  Keywords: CoClass, BSAB96, Implementation, Classification, BIM, ICT.