1 - 6 av 6
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Disputation: 2019-05-10 13:00 Forum Humanum, Jönköping
  Monwell, Bodil
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  En dyster parentes – opiatregeln i svensk LARO-behandling 2010–20162019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Opioids are well documented to arouse euphoria, relieve pain, and to have a high dependency potential. Opioid dependence is a serious chronic condition with a high risk of extensive worsened health, relapse and premature death.

  Opioid maintenance treatment (OMT) is well researched and has strong scientific support. In Sweden, OMT over time was subjected to polarised and infected political debate and has been strictly regulated by the National Board of Health and Welfare (NBHW). During 2010–2016 NBHW redefined the diagnostic concept of “opiate dependence” in the regulation SOSFS 2009:27. Dependence to only three opioids: heroin, opium or morphine, could give eligibility to OMT (here called the “opiate rule”). The purpose stated was to prevent those dependent to other opioides, e.g. buprenorphine,from receiving OMT. Applicants with severe opioid dependence were thereby divided into two subgroups: those with “opiate” dependence related to heroin, morphine or opium, and those with opioid dependence who lacked documentation in relation to the three opiates. The question is whether there were differences between these groups concerning problem severity or substance-related diagnostics that could justify differences in access to OMT?

  A population (n = 127) actualised for OMT during 2005-2011 in Jönköping County is studied regarding severity of problems, diagnostics and trajectories in and out of treatment. In order to provide precise drug use data, a cognitive tool for taking anamnestic information, called the Drug List, was developed.

  In Study I, using the Addiction Severity Index, the two groups were found to be quite similar in severity of health problems, social situation and drug problems, including overdoses and injections.

  In Study II, the Drug List was found to be superior to a traditional way of taking anamnestic data, more sensitive and giving more precise data, without taking more time. Validity was shown in relation to faked drugs.

  In Study III, using a structured diagnostic interview, ADDIS, with the Drug List, showed that both two groups qualified for severe opioid dependence, that opiates and other opioids had contributed equally to the development of opioid dependency, and that the two groups also had similar additional substance dependence problems.

  Study IV investigated how “the opiate rule” affected practice by interviewing representatives of OMT clinics as well as a representative of a users’ association. The regulation created dilemmas for clinics as well as for users. Users developed a strategy of getting "negative merits" for being eligible to OMT. Clinicians developed strategies to find ways “around” the regulation in order to admit patients in OMT.

  Study V followed those who had applied for OMT and found four trajectory subgroups – those denied OMT, those discharged, those readmitted, and those who remained in treatment. The study provides evidence for a more positive development being related to more involvment in OMT concerning health, social situation as well as substance use problems. Being denied or discharged is related to increased risks of a negative development.

  The thesis conclude that there was no support for dividing applicants according to “the opiate rule”. The purpose of top-down control using regulations, is to guarantee uniform and knowledge-based care. In this case the regulation had negative effects in these respects, increasing risks for the applicants, and lost credibility from the profession. The opiate rule in SOSFS 2009:27 is therefore a dismal parenthesis in the history of OMT in Sweden, and could be studied to prevent similar mistakes in the future.

 • Disputation: 2019-05-17 10:00 B1014, Jönköping
  Duras, Toni
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statistik.
  Applications of common principal components in multivariate and high-dimensional analysis2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling består av fyra papper som alla utforskar någon del av gemensam principalkomponentanalys (CPCA), generaliseringen av principal-komponentanalys (PCA) till flera grupper. Det grundläggande antagandet av CPC-modellen är att egenvektorerna är identiska för samtliga grupper medan de associerade egenvärdena kan variera.

  Det första pappret jämför prestationen av maximum likelihood estimatorn och Krzanowskis estimator för CPC-modellen för två verkliga dataset och i en Monte Carlo-simuleringstudie. Enkelheten och intuitionen av Krzanowskis estimator samt resultaten i detta papper stödjer användningen av denna estimator för CPC-modeller över maximum likelihood-estimatorn.

  Papper nummer två använder CPCA som ett verktyg för att införa restriktioner på systemvisa regressionsmodeller. Pappret bidrar till området genom att föreslå en rad olika estimatorer, härleda deras egenskaper och identifiera lämplig mängd utjämning som ska åläggas estimatorn.

  I det tredje pappret föreslås en generalisering av PCA-modellen med icke-stokastiska effekter till flera populationer i en CPC-miljö. Modellen innehåller huvudsakligen geometriska, snarare än probabilistiska antaganden och är utformad för att betrakta eventuell information om bruset i dataseten för att ge bättre uppskattningar; erhållna genom att minimera ett minsta kvadratkriterium med avseende på ett specificerat metriskt rum.

  Det fjärde pappret undersöker egenskaper hos den ortogonala gruppen och det associerade Haar-måttet på gruppen. Det demonstreras hur till synes abstrakta resultat är viktiga för tillämpad statistik och i synnerhet för PCA.

 • Disputation: 2019-05-17 12:00 Hb116, Jönköping
  Öberg, Joakim
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Plats, Identitet, Lärande (PIL).
  Samhällskunskap från styrdokument till undervisning: Tjugo lärare ramar in vad som påverkar deras praktik2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna samhällskunskapsdidaktiska avhandling är att undersöka vad samhällskunskapslärare själva upplever som de viktigaste påverkansfaktorerna för transformeringen av samhällskunskapsämnet utifrån intentionerna i styrdokumenten (formuleringsarenan) till samhällskunskap som undervisning (realiseringsarenan), samt hur detta upplevs ha förändrats över tid. Det är således vad som händer mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan, det vill säga tranformeringsarenan, som är i fokus. Studien bygger på hermeneutisk-fenomenologisk livsvärldsansats där fenomenologisk beskrivning och hermeneutisk tolkning är centralt. Empirin utgörs av intervjuer med tjugo samhällskunskapslärare för grundskolans år 7–9 och gymnasiet; tio med lång yrkeserfarenhet, tio tämligen nyexaminerade.

  Resultatet tematiseras utifrån inspiration från ramfaktorteoretiskt perspektiv i fyra dimensioner av påverkansfaktorer, vilka är Den personliga dimensionen, Den didaktiska dimensionen, Den styrande dimensionen och Den samhälleliga dimensionen. Var och en av dessa dimensioner delas upp i ett antal variationer. Dimensionerna är konstruerade utifrån principen om det personligt nära till det samhälleligt distanserade. Utöver dessa dimensioner har en aspekt på dessa lagts till, Den elevnära aspekten vars innehåll utgörs av eleverna som påverkansfaktor. Lärarna i studien pratar i princip aldrig om eleverna som påverkansfaktor utan att koppla till någon av de fyra dimensionerna. Slutsatser som dras i studien är att de tjugo lärarna alla har mycket olika berättelser om vad de uppfattar som viktigaste påverkansfaktorer. Några lägger fokus på personlig bakgrund eller personliga intressen. Andra fokuserar på didaktiska idéer, styrdokument eller organisatoriska och ekonomiska ramar. Studien visar också att lärarna alla anger en eller ett par dominerande dimensioner, vilka också påverkar hur de talar om de andra dimensionerna. Lärarnas berättelser visar även att de upplever att undervisningen och vad som påverkar denna påtagligt förändras över tid. Utifrån en del aspekter skiljer sig de båda respondentgrupperna åt på kollektiv nivå, emedan en del aspekter skär rakt igenom intervjumaterialet med likheter på individnivå, oavsett om de arbetat fyrtio år eller är nyexaminerade.

  Studiens kanske viktigaste bidrag är att den exemplifierar teoretiska perspektiv, inte minst genom att belysa att vad som påverkar undervisningen i ett ämne är så komplext att den ramfaktorteoretiska byggnadsställningen måste anpassas efter den specifika undersökningen med dess frågeställningar och undersökningsmaterial.

 • Disputation: 2019-05-17 13:00 Forum Humanum, Jönköping
  Kapetanovic, Sabina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Mutual actions - Developmental links between aspects of the parent-adolescent relationship and adolescent risk behaviors2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Adolescence is a critical time for the onset or intensification of engagement in risk behaviors, such as delinquency and alcohol use. Parents are often advised to supervise adolescents or set rules for behavior control in order to protect their adolescents from harm. But are such parenting strategies advantageous in preventing adolescents from engaging in risk behaviors? Little is known about what role adolescents play in the parent- adolescent relationship and their own psychosocial development? The overall aim of the dissertation was to investigate how parent- and adolescent-driven communication efforts occurring in the parent-adolescent relationship relate to risk behaviors in early to mid- adolescence.

  Findings show that adolescent-driven communication efforts (i.e. disclosure about their everyday activities) play a prominent role in the parent-adolescent relationship and adolescent engagement in risk behaviors. Adolescent disclosure is linked to parental knowledge of an adolescent’s whereabouts, parent-adolescent emotional connectedness, and decreases in adolescent risk behaviors over time. While parental behavioral control of adolescent whereabouts can indeed be protective of adolescent engagement in risk behaviors, parents’ soliciting efforts are related to higher levels of engagement in delinquency and substance use. This is particularly true for boys and adolescents with detached and fearless temperament. However, when adolescents are willing to communicate, parents can elicit more disclosure from their adolescents through soliciting efforts.

  This dissertation suggests that parents and adolescents both play important roles in parenting and parent-adolescent relationships. Parents can protect their adolescents from engagement in risk behaviors, especially when adolescents share information with their parents.

 • Disputation: 2019-05-24 13:00 Forum Humanum, Jönköping
  Möller, Saffran
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Functioning in prosthetic users provided with and without a microprocessor-controlled prosthetic knee – relative effects on mobility, self-efficacy and attentional demand2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En amputation av nedre extremiteten är en traumatisk upplevelse som påverkar den drabbade personen både fysisk och psykiskt och som ofta leder till begränsningar i det dagliga livet. Efter amputationen utprovas vanligen en protes för att möjliggöra mobilitet och god funktion. Protesens mekaniska egenskaper kan variera och valet av specifika proteskomponenter har visat sig påverka individens funktionsförmåga. Studier avseende relativa effekter av olika typer av protesknäleder har generellt sett fokuserat på fysiska och biomekaniska variabler, vilket ger en ganska snäv bild av protesanvändarens hälsorelaterade tillstånd. Det finns ett behov av att bredda perspektivet av hälsa och välmående hos protesanvändare genom att studera en större variation av faktorer som kan påverka individens funktionstillstånd.

  Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva och jämföra funktionen hos personer med en transfemoral amputation eller en knädisartikulation och att utvärdera den relativa effekten av att använda en icke-datastyrd protesknäled (non-MPK) respektive en datastyrd protesknäled (MPK).

  Metod: Samtliga fyra studier i avhandlingen är kvantitativa tvärsnittsstudier, men innefattar olika datainsamlingsmetoder. Dessa innefattar självskattningsinstrument, funktionstester, enkätstudie med två frågeformulär samt mätning av hjärnaktivitet vid vanligt gående på plan mark samt vid gående med tillägg av en ytterligare samtidig uppgift. En grupp bestående av 42 personer med benamputation som använder en protesknäled med eller utan datastyrning inkluderades i enkätstudien. En annan grupp bestående av 29 personer som använder en protesknäled med eller utan datastyrning samt en kontrollgrupp (n=16) deltog i de övriga studierna. Statistiska analyser utfördes för att jämföra grupperna som använde olika protesknäleder samt för att jämföra protesanvändare och kontroller.

  Resultat: Personer som använde en non-MPK rapporterade sämre mobilitet och tillit till sin balans och hade sämre resultat på funktionstesterna än de som använde en MPK. Resultatet påvisade ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller självskattad generell hälsa, tilltro till sin egen förmåga eller antal steg per dag. Resultatet påvisade ökad frontal hjärnaktivitet vid vanligt gående på plan mark hos de individer som använde en non-MPK jämfört med de som använde en MPK och jämfört med kontrollgruppen. 71 Signifikant ökad hjärnaktivitet i prefrontala cortex sågs även hos MPKgruppen och kontrollgruppen då ytterligare en uppgift adderades vid gång i jämförelse med gående utan annan uppgift.

  Slutsatser: Det sammanslagna resultatet av de fyra studierna tyder på att personer som har blivit försedda med en MPK har bättre mobilitet, både självskattat och objektivt värderad, samt rapporterar bättre tillit till sin balans än de som är försedda med en non-MPK. Resultatet visar också att hög tilltro till sin egen förmåga är associerat med att man använder sin protes mer. Deltagare som använde en non-MPK uppvisade mer hjärnaktivitet vid gång vilket tyder på att de behöver rikta mer uppmärksamhet åt att gå än de som använde en MPK.

  Av särskilt intresse för yrkesverksamma inom protesrehabilitering är de fynd som visade att ökad grad av uppmärksamhet inte belystes i de temporospatiala gångparametrarna. Detta skulle kunna indikera att kognitiv belastning inte reflekteras i de gångvariabler som vanligtvis undersöks i klinisk verksamhet.

 • Disputation: 2019-06-05 13:00 Forum Humanum, Jönköping
  Rundqvist, Louise
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Biomedicinsk plattform.
  Aspects of regular long-term endurance exercise in adolescents, with focus on cardiac size and function, hormones, and the immune system2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The long-term effects of starting high-intensity training at younger ages are largely unknown. The present studies focused on adolescents who had performed regular endurance exercise for several years at an elite level and compared those subjects with a control group of adolescents of similar age and sex who had not engaged in regular exercise. The knowledges generated by this research will contribute to further understanding of some of the physiological effects of strenuous regular exercise during adolescence.

  Aim: The overall aim of this research was to investigate endurance-trained adolescents, focusing on cardiac size and function, hormones associated with growth and metabolism, and impact on the immune system.

  Methods: All participants underwent echocardiography at rest as well as immediately and 15 minutes after amaximal cardiopulmonary exercise test. Blood samples were taken at rest and analyzed for biomarkers such as hormones, immune cell surface markers, and secreted cytokines and chemokines. The study design was crosssectional (Papers I, III, and IV) and comparative, with a quantitative approach in all four studies. The evaluationin Paper II used a pre-post test design with measurements of cardiac parameters before and after a maximal treadmill test. The studies in Papers I–III compared endurance-trained (active group) and untrained (controls) adolescents matched by age and sex, whereas the analysis in Paper IV considered differences between the sexes in the endurance-trained adolescents.

  Results: Compared with controls, the endurance-trained adolescents showed increased size of all four heart chambers, as well as improved cardiac systolic function at rest. Considering cardiac changes from baseline to immediately after exercise, the systolic and diastolic patterns were similar in both groups, although the diastolic function was more enhanced in the active group. Strong associations between peak oxygen uptake and cardiac size and function could be seen both at rest and after exercise. Circulating hormones at rest did not differ between the two groups. No correlation between insulin-like growth factor 1 and cardiac size was found among the endurance-trained adolescents. Compared with endurance-trained girls, endurance-trained boys exhibited an elevated response to a potent type 1 diabetes-related autoantigen. Conversely, compared with the trained boys, the trained girls showed an increased number of circulating immune cells and increased secretion of C-peptide and proinsulin.

  Conclusions: There are many benefits associated with regular exercise, and the present research did not provide any data to oppose that statement. Factors such as increased cardiac size at rest and exercise-related effects on cardiac functions do occur and therefore should be expected in endurance-trained adolescents with high peak oxygen uptake. Indeed, this should be interpreted as a sign of physiological adaptation and not as pathophysiology. The greater cardiac dimensions observed in these subjects could not be related to increased resting levels of hormones associated with growth and metabolism. The endurance-trained adolescents did show some sex-related differences with regard to their immune response at rest.