1 - 4 av 4
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Disputation: 2018-12-14 10:00 Forum Humanum, Jönköping
  Lundgren, Dan
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi.
  Leadership, psychosocial work environment, and satisfaction with elder care among care recipients: Analysing their associations and the structural differences between nursing homes and home care2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background

  Municipal elder care has become increasingly multifaceted, and the quest for quality is a continuing discussion in Swedish elder care. In recent decades, municipalities have prioritized older adults with severe needs. There is also a trend of more elderly individuals receiving care in their own homes. The number of persons 80 years and older will increase by approximately 75 percent between 2015 and 2035. During the same period, the numbers of nursing assistants are likely to decrease. Furthermore, health and social care services have the highest rates of sick leave in Sweden, and the psychosocial work environment plays an important role in reducing sick leave. Perceived support from an organization, leaders and colleagues has been shown to have a positive effect on nursing assistants’ perceptions of the psychosocial work environment in elder care settings. Leadership characteristics or attributes and behaviours have been associated with a healthy work environment. Thus, knowledge regarding the associations between leadership, the psychosocial work environment, and recipient satisfaction in elder care is insufficient.

  Aims

  The overall aim of this thesis was to explore and describe the associations between leadership, the psychosocial work environment, and recipient satisfaction in municipal elder care, the changes over time in psychosocial work environment, and the difference between nursing homes and home care.

  Design and methods

  This thesis is based on four cross-sectional studies (I-IV) and one study based on repeated cross-sectional analyses (V). Data from three different surveys were used: the Developmental Leadership Questionnaire (DLQ), the Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPS), and a recipient satisfaction survey (based on a National Board of Health and Welfare recipient satisfaction survey). Study I analyses first-line managers’ assessments of their leadership and nursing assistants’ assessments of their first-line managers. Study II analyses the associations between leadership and the psychosocial work environment, study III the associations between psychosocial work environment and recipient satisfaction, and study IV encompasses all three levels, leadership and the psychosocial work environment, and recipient satisfaction. Study V describes changes in the psychosocial work environment between 2007 and 2015.

  Results

  There are structural differences between nursing homes and home care in the assessments of leadership, the psychosocial work environment, and satisfaction among older people. Linear trends for the period 2007-2015 demonstrate a decline in control at work in both nursing homes and home care and positive trends for stimulus from the work itself. The results also show that nursing assistants in nursing homes rate their psychosocial work environment higher than nursing assistants in home care. Older adults receiving home care report higher satisfaction than those receiving care in nursing homes. In contrast, nursing assistants in home care rate their first-line managers’ leadership and their perceived psychosocial work environment lower than those working in nursing homes. Process-related factors, for example, the association between leadership and the psychosocial work environment, showed that interpersonal factors, such as support from superiors, empowering leadership, human resource primacy, and direct leadership, may impact nursing assistants’ psychosocial work environment in both nursing homes and home care. A better psychosocial work environment among nursing assistants was associated with higher satisfaction among recipients of elder care, except for the recipient satisfaction item staff knowledge, which had negative associations with the psychosocial work environment.

  Conclusions and implications for practice

  To influence nursing assistants’ performance, to increase recipient satisfaction and to increase quality in eldercare in the long term, appropriate leadership and a healthy psychosocial work environment are necessary. To make the most out of the available resources and to meet future challenges (among others) in elder care require organizational attention so that leadership and psychosocial work environments continue to develop in both nursing homes and home care. Therefore, structural differences in elder care must be considered to create a better psychosocial work environment for nursing assistants and, in turn, to create higher care satisfaction for those who are receiving elder care in two different social contexts.

 • Disputation: 2018-12-17 13:15 B1014, Jönköping
  Virta, Sari
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Managing tensions in creative content development work: Cases from the media industry2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling undersöker organisatoriska spänningar och hur företagsledningar hanterar dessa i arbetet med att utveckla det kreativa innehållet inom kreativa branscher, särskilt media. Studien fokuserar på den affärsdynamiska relationen och komplexiteten mellan existerande (exploitation) och framtida affärsexploatering (exploration), där spänningar mellan dessa blir frågor för ledningen. Avhandlingen bygger på dualitetersom det övergripande analytiska konceptet. Kombinationen av teoretiseringar av ambidextri, värdenätverk och hybrida organisationer används för att undersöka organisatoriska spänningar som dynamiska inbördes förhållanden mellan dualitetens element.

  Denna sammanläggningsavhandling bygger på tre kvalitativa fallstudier som resulterat i sex separata artiklar. Fallorganisationerna inkluderar ett företag inom public service, ett privat mediaföretag och ett samarbetsarrangemang i ett kluster av kreativa branscher. Det longitudinella empiriska datamaterialet består av dagboksanteckningar, intervjuer, dokumentation och observationer på plats.

  Studien ökar förståelsen för hur och varför organisatoriska spänningar utgör en krävande utmaning för etablerade företagsledningar. Dessa spänningar inte kan lösas som sådana; istället behöver de snarare styras ”med” än ”emot”. Studien bidrar till tidigare litteratur genom att kombinera teoretiska perspektiv för att skapa länkar mellan existerande synsätt på ambidextri. Angående kluster presenterar studien ny kunskap genom att skifta fokus från enbart samlokalisering till ett gemensamt värdeskapande genom samarbetsrelationer.

  Företagsledningar behöver i praktiken förutse, identifiera, utvärdera och navigera spänningar i kreativt arbete. Resultatet betonar den stora betydelsen av att hantera ömsesidigt beroende och verka för samexistens av långvariga komplexa spänningar

 • Disputation: 2018-12-18 13:15 B1014, Jönköping
  Zehra, Khizran
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Resource mobilization among informal entrepreneurs: A case of event planning industry of Pakistan2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling studerar resursmobilisering bland informella entreprenörer. Den kombinerar resursmobiliseringsperspektivet med teorier om socialt kapital och humankapital. Syftet är att förstå hur informella entreprenörer mobiliserar resurser med fokus på verksamhetens start och de tidiga åren i informella företags existens. Empiriskt är studien baserad på 15 fall från evenemangsbranschen i Pakistan. Studien bygger på halvstrukturerade intervjuer tillsammans med observationer och dokument. Genom systematisk kodning av det empiriska materialet skapas en konceptuell modell med fokus på informella entreprenöriella nätverk. Dessa nätverk är till stor del baserade på konkurrenters nätverk som stöder utbytet av resurser, som utbyte av kunskap, råvaror, idéer, möjligheter etc. De nya insikter som entreprenören får är att resursmobilisering inte är konkurrensbetonad utan snarare samarbetsbetonad hos informella entreprenörer. Denna samarbetsbaserade resursmobilisering baseras huvudsakligen på informell delning av gemensam kunskap för att nå de mål som entreprenören har med sitt företagande. Samarbetande resursmobilisering är ett alternativ till konkurrerande resursmobilisering, där flödet av resurser i nätverken ökar konkurrenskraften. Denna avhandling bidrar till förståelsen av den roll som socialt och human kapital spelar i resursmobiliserande aktiviteter i informella företag. Tillit och ömsesidigt utbyte av resurser fungerar som en förstärkande faktor för att gynna samarbetande resursmobilisering hos informella entreprenörer. Studien bidrar till litteraturen om informellt entreprenörskap och visar att informellt entreprenörskap inte ska betraktas som marginella aktiviteter utan snarare ses som en plattform där det finns en potential för entreprenöriella aktiviteter.

 • Disputation: 2018-12-19 13:15 B1014, Jönköping
  Shema, Jean Bosco
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  The adoption and implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Rwanda2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Redovisning har spelat en betydande roll i globaliseringen genom instrument som International Accounting Standard Board (IASB), International Federationen of Accountants (IFAC) och International Financial Reporting Standards (IFRS) vilka har harmoniserat global affärspraxis. Med spridningen av globalisering har beständigheten i lokala realiteter blivit en global fråga. Medan IFRS har införts över världen har den smidiga implementationen hämmats i lokala kontexter.

  Denna studie undersöker detta fenomen i den ruandiska kontexten genom att diskutera hur IFRS har införts av affärsbanker i Ruanda och i afrikanska länder söder om Sahara. I Ruanda influerades IFRS-införandet av landets ekonomiska kontext (trängande behov av rekonstruktion), social kontext (ruandier med olika redovisningstraditioner beroende på konflikten och migrationen av folk över regionen och i världen och deras återvändande till sitt hemland) och den politiska kontexten (kolonialt arv och redovisningsinitiativ från självständiga afrikanska stater och Ruandas regionala och internationella intergrationspolicies).

  Mina resultat indikerar att införandet av IFRS gjordes efter intensiva förberedelser och dess implementering övervakades eftersom man trodde att dessa standarder skulle katalysera regeringens ekonomiska utvecklingsmål. Resultaten visar också den dubbelriktade relationen mellan redovisning och den omgivning i vilken den verkar. Medan införandet av IFRS vacklade hos den rådande omgivningen, formade dessa standarder också en del av landets strategi för ekonomisk utveckling och en mekanism för att främja rättvisa bland dess medborgare.

  Resultaten visar också att professionaliseringen av redovisning var kontextbundenoch påverkades av redovisningsmiljön i Ruanda och att professionalisering bidrog till attförhindra och lösa konflikter hos redovisningspraktiker. Studien visar också attregeringen spelade en stor roll i utvecklandet av redovisning som profession.